ΓΔ: 644,12 -1,78% EUR/USD: 1,1287

VIDEOS

Άφιξη επιβαινόντων του Norman Atlantic με C-130 της Π.Α.