ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023, 19:54

AGENDA

Ημερίδα με θέμα: «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, υπολογισμός σύνταξης» διοργανώνει το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

ΒΟΥΛΑ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023, 18:30

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. διοργανώνουν την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023 και ώρα 18:30, στο Δημαρχείο Βούλας - Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18, Βούλα) εκδήλωση νομικής πληροφόρησης, στη θεματική ενότητα:

«Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, υπολογισμός σύνταξης»

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι Νομικοί Συνεργάτες του Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. θα απαντήσουν σε ερωτήματα και προβληματισμούς ανέργων και εργαζομένων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα που αφορούν το πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης.

Το Κέντρο Κοινότητας έχοντας ανιχνεύσει, μέσω της καθημερινής εξυπηρέτησης των πολιτών, την ανάγκη τους για ολοκληρωμένες υπηρεσίες ως προς τον συνταξιοδοτικό λαβύρινθο, την κοινωνική ασφάλιση και τις εργασιακές σχέσεις απηύθυνε πρόσκληση προς το ΙΝΕ- Γ.Σ.Ε.Ε. για την υποστήριξη των εργαζομένων και ανέργων μέσω παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών προς αυτούς.

Παράλληλα η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων» του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.