ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024, 09:07

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Άγιος Δημήτριος: Συνεχίζεται η αντιπαράθεση Μαμαλάκη - Ανδρούτσου για τα οικονομικά του Δήμου

0 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024, 20:16

Και η αντιπαράθεση ανάμεσα στη νυν δημοτική αρχή του Δήμου Αγίου Δημητρίου και στην πρώην συνεχίζεται. Απάντηση στη Μαρία Ανδρούτσου για τα οικονομικά του δήμου δίνει ο Στέλιος Μαμαλάκης με την ακόλουθη ανακοίνωση: 

"Όσο και να προσπαθεί η πρώην δήμαρχος να βαφτίσει το μαύρο άσπρο δεν θα τα καταφέρει καθώς την διαψεύδουν οι αριθμοί

Η μόνη «προίκα» που μας άφησε είναι οικονομικά ανοίγματα, δάνεια και οφειλές προηγούμενων ετών

Η δημοτική παράταξη ΑλλάΖΟΥΜΕ την Πόλη και η πρώην δήμαρχος Μ. Ανδρούτσου επιχειρούν για άλλη μια φορά να παραπλανήσουν τους πολίτες, αποτυπώνοντας στοιχεία τα οποία δεν ευσταθούν και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Δυστυχώς για αυτούς, όσο και να προσπαθούν να βαφτίσουν το μαύρο άσπρο δεν θα τα καταφέρουν καθώς τους διαψεύδουν οι αριθμοί και τα πραγματικά στοιχεία. Η πρώην δήμαρχος και η παράταξή της τη μόνη «προίκα» που μας άφησαν είναι τα οικονομικά ανοίγματα, τα δάνεια και οι οφειλές προηγούμενων ετών.

Αυτές είναι οι αλήθειες στα ψέματα που μας καταλογίζει:

Αλήθεια πρώτη:
Το αποθεματικό που υποστηρίζει ότι εμφανίζεται ως 3.186.915,60 ευρώ δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα καθώς το υπόλοιπο των τραπεζών είναι μόλις 2.169.050,55 ευρώ! Άρα, προκύπτει ένα ταμειακό έλλειμα άνω του 1 εκατ. ευρώ. Μάλιστα η διαφορά που προκύπτει δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα πού οφείλεται. Να σημειωθεί ότι αυτή τη διαφορά που προέκυπτε ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2023 την εντόπισε και η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία με έγγραφό της στις 05-12-2023 ζητούσε σχετικές διευκρινήσεις. Να σημειωθεί ότι η κ. Ανδρούτσου ως δήμαρχος τότε είχε λάβει γνώση των στοιχείων και μάλιστα με έγγραφη ενημέρωση από την υπηρεσία.

Αλήθεια δεύτερη:
Όσο δεν υπάρχει ψηφισμένος και εγκεκριμένος προϋπολογισμός τρέχοντος έτους, ο Δήμος μπορεί να εκτελεί μόνο υποχρεωτικές δαπάνες (μισθοδοσίες, μισθώματα, συνεχιζόμενες συμβάσεις κ.α.) και υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις αρμοδιότητες των κατηργημένων νομικών προσώπων (π.χ. Κούλουμα) και μόνον αν υπήρχαν οι ίδιοι κωδικοί δαπανών και το 2023. Αυτό αναφέρει η εγκύκλιος 487/2020.

Αλήθεια τρίτη
Για να λειτουργήσει η ανταποδοτική υπηρεσία από τον 07/2022 έως και τον 12/2023 χρειάστηκε να μεταφέρει στα ανταποδοτικά ο Δήμος 2.080.968,85 ευρώ από τον κεντρικό προϋπολογισμό. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το έλλειμμα το οποίο μεταφέρθηκε στον Κεντρικό Προϋπολογισμό ανέρχεται σε 2 εκατ. ευρώ. Επίσης, μεταφέρθηκαν - μετακυλήθηκαν δαπάνες ύψους άνω του 0,6 εκατ. ευρώ από το έτος 2023 στο 2024 (π.χ. οφειλές προς ΕΔΣΝΑ). Η μεταφορά αυτή έγινε καθώς δεν υπήρχαν χρήματα για να τακτοποιηθούν εντός του 2023. Η κ. Ανδρούτσου για τη δημιουργία εντυπώσεων ζήτησε στοιχεία από τις υπηρεσίες, ενώ στην πραγματικότητα τα στοιχεία αυτά ήταν διαθέσιμα στο Διαύγεια (ΑΔΑ: ΨΝ4ΔΩ63-7ΗΡ). Επιπλέον το σχέδιο προϋπολογισμού που είχε υπογραφεί από την Οικονομική Υπηρεσία του δήμου το είχε λάβει ήδη από τις 22-12-2023, μέσω πρωτοκόλλου (αρ. πρ. 38842/2023). Επιπρόσθετα η κ. Ανδρούτσου δεν συνέταξε προϋπολογισμό παρά το γεγονός ότι κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει πως: «σε περίπτωση μη κατάρτισης προϋπολογισμού μπορεί να επιβληθεί παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του δήμου».

Αλήθεια τέταρτη
Από το νόμο η κ. Ανδρούτσου όφειλε να έχει εισηγηθεί πρόταση για τα ανταποδοτικά τέλη και να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εντός Οκτωβρίου του 2023. Αυτό δε συνέβη. Μάλιστα ακόμα και για την τυπική εισήγηση που είχε διαμορφώσει και είχε κατατεθεί από τον αντιδήμαρχό της για αύξηση 18%, χρησιμοποίησε «μαγειρεμένα» στοιχεία με μηδενικά έξοδα και υπερεκτιμημένα έσοδα που γνώριζε από το νόμο ότι δεν ήταν δυνατόν να εισπραχθούν. Για το έτος 2023 σύμφωνα με το σχέδιο εισήγησης της τότε διοίκησης, εμφανίζεται εκτιμώμενο σύνολο εισπράξεων 7.580.265,97 και εκτιμώμενο σύνολο πληρωμών 8.521.307,42, δηλαδή διαφορά -941.041,45 ευρώ. Τη διαφορά αυτή τη γνώριζε η κ. Ανδρούτσου και το επιτελείο της και για το λόγο αυτό προχώρησαν στην 6η αναμόρφωση και μετέφεραν το ποσό των 955.709,22 ευρώ από τον Κεντρικό Προϋπολογισμό στα Ανταποδοτικά. Έτσι μαγείρεψε το έλλειμα των -941.041,45 ευρώ και το μετέτρεψε σε πλεόνασμα 14.667,77 ευρώ. Αυτό το ποσό το εμφανίζει ως πλεόνασμα που ξεπερνά τις 850.000 ευρώ με ένα λογιστικό τρικ, μεταφέροντας τα χρέη του 2023 στο 2024!

Τα ψέματα στις υποτιθέμενες Αλήθειες τους:

Ψέμα πρώτο
Για το έτος 2024 έχει υπολογισθεί τέλος ταφής 227.159,76 (έτους 2022) και δεν έχει συμπεριληφθεί το υπολειπόμενο ποσό έτους 2023: 141.974,88 (ΑΔΑ ΠΡ8Μ46ΜΤΛ6-Ζ89). Η δαπάνη είναι υποχρεωτική και ποσό του 2023 κρατήθηκε ήδη από τους ΚΑΠ 2023.

Ψέμα Δεύτερο
Οι επιχειρήσεις μεγάλης επιβάρυνσης που περιλαμβάνονταν στο συντελεστή 4,65 €/τ.μ. μέχρι και το 2023 παρέμεναν μόλις στις 2! Επίσης, επί θητείας της κ. Ανδρούτσου στην εισήγηση για αύξηση των ανταποδοτικών το 2023 ο συντελεστής αυτός παρέμενε σταθερός. Ο δήμαρχος στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεσμεύθηκε ότι στην κατηγορία αυτή θα γίνει ένταξη όλων των επιχειρήσεων μεγάλης επιβάρυνσης.

Ψέμα τρίτο
Τεχνικό Πρόγραμμα
Έγινε ένταξη έργων στο Τεχνικό Πρόγραμμα ύψους 14.122.320 έτους 2023. Ωστόσο από αυτά εκτελέστηκε μόλις το 1/3 (4.762.028 ευρώ). Αυτό σημαίνει ότι η ένταξη έργων στο πρόγραμμα δεν συνεπάγεται και την εκτέλεσή τους. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το έργο βελτίωσης της οδικής ασφάλειας όπου από τα 2.000.000 ευρώ που προϋπολογίσθηκαν, εκτελέστηκαν μόνο 208.000 ευρώ!

Ψέμα τέταρτο
Μας κατηγορεί η απερχόμενη δήμαρχος για έλλειψη διαβούλευσης, την ώρα μάλιστα που γνωρίζει ότι έχει καταργηθεί η διαδικασία αυτή. Επιπλέον, ακόμα και αν υπήρχε η δυνατότητα να υπάρξει διαβούλευση, αυτή θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί από την προηγούμενη διοίκηση μέχρι τον Οκτώβριο του 2023!

Φτάνει πια η παραπλάνηση

Εμείς δε θα ακολουθήσουμε την παράταξη ΑλλάΖΟΥΜΕ στον πολιτικό κατήφορο της εικονικής πραγματικότητας που είχε δημιουργήσει.

Με σχέδιο και όραμα είμαστε δίπλα στον πολίτη και εργαζόμαστε να διαχειριστούμε την πληθώρα των προβλημάτων που μας κληροδότησε".

Σχόλια Αναγνωστών

0 Προσθήκη σχολίου

Δεν υπάρχουν ακόμα σχόλια για αυτό το άρθρο.

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ!
Απάντηση σε x
* Υποχρεωτικά πεδία* Το vimaonline σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά και άσχετα με το περιοχόμενο του άρθρου σχόλια. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.