ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: 23 ΜΑΙΟΥ 2024, 08:40

ΑΛΙΜΟΣ

Μαρίνα Αλίμου: Σε δημόσια διαβούλευση η επένδυση της REDS

0 10 ΜΑΙΟΥ 2023, 14:50

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το μεγάλο έργο της REDS για τη νέα Μαρίνα Αλίμου.

Συγκεκριμένα, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της επένδυσης βρίσκεται σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης με τελική ημερομηνία την 11η Ιουλίου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι η χρήση και εκμετάλλευση της Μαρίνας Αλίμου παραχωρήθηκε το 2020 στην «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» μετά από σχετικό πλειοδοτικό διαγωνισμό που διενήργησε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ).

Η σχετική σύμβαση παραχώρησης υπεγράφη με το ΤΑΙΠΕΔ, το Υπουργείο Τουρισμού και την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ) στις 13.05.2020.

Ο κατά προσέγγιση προϋπολογισμός κατασκευής των έργων της Μαρίνας Αλίμου (συμπεριλαμβανομένων λιμενικών έργων, έργων χερσαίας ζώνης και Η/Μ εγκαταστάσεων και δικτύων) ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ.

Τι προβλέπει η ΜΠΕ

Στα πλαίσια της προβλεπόμενης από το από 13.08.2018 Π.Δ. συνολικής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων υποδομών του τουριστικού λιμένα, έτσι ώστε αυτός να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής, με τα προτεινόμενα έργα θα δημιουργηθεί μια σύγχρονη μαρίνα, δυναμικότητας 979 θέσεων ελλιμενισμού συνολικά, εκ των οποίων 873 αφορούν σε σκάφη αναψυχής διαφόρων κατηγοριών και μήκους έως 50m, 95 αφορούν σε ναυταθλητικά σκάφη μήκους 6m έως 15m, και 11 αφορούν σε αλιευτικά σκάφη.

Συγκεκριμένα, με τα προτεινόμενα έργα προβλέπεται η αξιοποίηση της λιμενικής υποδομής της μαρίνας, καθώς και η ανάπτυξη της χερσαίας ζώνης της, συνολικής επιφάνειας 210 στρεμμάτων περίπου, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ποιοτικού πόλου τουρισμού, αναψυχής και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Τελικός σκοπός της προτεινόμενης ανάπτυξης είναι αφ’ ενός η υψηλών προδιαγραφών εξυπηρέτηση του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής που έχοντας ως «λιμένα-βάση» (homeport) την Αθήνα ταξιδεύουν στον Σαρωνικό Κόλπο, τις Κυκλάδες και το Νότιο Αιγαίο και αφ’ ετέρου η διαμόρφωση ενός ποιοτικού παρακτίου χώρου αναψυχής που θα αποτελεί τη διέξοδο της πόλης του Αλίμου προς τη θάλασσα.

Στα πλαίσια των προβλέψεων και κατευθύνσεων του από 13.08.2018 Π.Δ., τα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνουν την αναβάθμιση και αποκατάσταση των λιμενικών έργων, καθώς και την ανάπτυξη όλων των αναγκαίων κτιριακών υποδομών για την άρτια λειτουργία της και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους χρήστες και επισκέπτες της.

Επίσης, προβλέπεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των κτιρίων και της υπόλοιπης χερσαίας ζώνης, καθώς και η αναδιαμόρφωση του εσωτερικού οδικού δικτύου της μαρίνας.

Οι εργασίες κατασκευής θα εκτελούνται ταυτόχρονα στον χερσαίο και θαλάσσιο χώρο της μαρίνας, με μέριμνα για την ταυτόχρονη λειτουργία της μαρίνας. Στα πλαίσια αυτά ακολουθεί συνοπτική περιγραφή του ενδεικτικού προγραμματισμού και της οργάνωσης των επιμέρους εργασιών κατασκευής, ο οποίος θα οριστικοποιηθεί πριν την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών:Ποιά έργα θα γίνουν & σε ποιά σημεία

Η διάταξη της χερσαίας ζώνης της μαρίνας οργανώνεται με στόχο να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των ιδιοκτητών και επιβαινόντων στα σκάφη παρέχοντας ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών από υποδομές χερσαίας απόθεσης και συντήρησης σκαφών έως ξενοδοχείο, αλλά και να παρέχει εμπορικές χρήσεις και χρήσεις αναψυχής και αθλητισμού στους επισκέπτες της.

Ταυτόχρονα, η διάρθρωση των όγκων και η διαμόρφωση των υπαίθριων χώρων εναρμονίζεται πλήρως με το ανάγλυφο της περιοχής που χαρακτηρίζεται από μία υψομετρική έξαρση στο βόρειο τμήμα της χερσαίας ζώνης της μαρίνας και εν συνεχεία γίνεται ομαλό προς τα νότια.

Όλο το μήκος της χερσαίας ζώνης είναι προσβάσιμο τόσο στον πεζό όσο και στα ΑμεΑ.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη διάταξη των χρήσεων και λειτουργιών στη χερσαία ζώνη της Μαρίνας Αλίμου, επιτυγχάνονται τα εξής:

• Η οδική πρόσβαση στη μαρίνα γίνεται με ασφαλή τρόπο από τα δύο άκρα της περιορίζοντας έτσι την ανάγκη εσωτερικών μετακινήσεων. Μεγάλης δυναμικότητας χώροι στάθμευσης κατανέμονται πέριξ των δύο εισόδων της μαρίνας ικανοποιώντας άμεσα με την είσοδο του οχήματος στη μαρίνα την ανάγκη στάθμευσης του. Ομοίως, σημεία από/επιβίβασης χωροθετούνται σε κατάλληλες θέσεις πλησίον των δύο εισόδων της μαρίνας. Με τον τρόπο αυτό το κεντρικό τμήμα της μαρίνας καθίσταται ελεύθερο κυκλοφορίας οχημάτων, όπως άλλωστε επιβάλει το από 13.08.2018 Π.Δ., αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τον χαρακτήρα αναψυχής της μαρίνας.

• Η πεζή πρόσβαση στη μαρίνα είναι εφικτή μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων ανοιγμάτων σε ικανό αριθμό σημείων κατά μήκος του ορίου της χερσαίας ζώνης που είναι σε επαφή με την λεωφόρο Ποσειδώνος. Μάλιστα η θέση των εισόδων αυτών είναι κατάλληλα χωροθετημένες έτσι ώστε να είναι δυνατή η άμεση και ασφαλής πρόσβαση μέσω των υφιστάμενων διαβάσεων της λεωφόρου και των στάσεων τραμ. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η επιθυμητή ώσμωση της μαρίνας με τον αστικό ιστό του Δήμου Αλίμου.

• Το διοικητικό κέντρο της μαρίνας διαμορφώνεται σε χώρο της χερσαίας ζώνης που αφενός είναι διακριτός σε σχέση με τις δραστηριότητες τουρισμού-αναψυχής της μαρίνας και ταυτόχρονα βρίσκεται σε κατάλληλο σημείο σε σχέση την κατανομή των θέσεων ελλιμενισμού. Στο διοικητικό κέντρο της μαρίνας περιλαμβάνονται κτίριο διοίκησης, λιμεναρχείο, τελωνείο, ιατρείο, γραφεία, χώροι υγιεινής (WC, ντους, πλυντήρια), καταστήματα παροχής υπηρεσιών, χώροι προσωπικού, αποθήκες, αποθήκη αντιρρυπαντικού εξοπλισμού. Παράλληλα, βοηθητικές χρήσεις διοίκησης και λειτουργίας μαρίνας (όπως χώροι υγιεινής, αποθήκες κλπ.) κατανέμονται στο σύνολο της χερσαίας ζώνης της μαρίνας και στην εγγύτητα των θέσεων ελλιμενισμού.

• Τα εμπορικά καταστήματα, οι γραφειακοί χώροι (που πρωτίστως θα εξυπηρετούν δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον θαλάσσιο τουρισμό, όπως ενοικίαση σκαφών και οχημάτων, ναυλομεσίτες, πώληση σκαφών, υποδοχή και εξυπηρέτηση επιβαινόντων στα σκάφη κλπ.) και τα εστιατόρια και αναψυκτήρια κατανέμονται σε όλο το εύρος του κεντρικού τμήματος της χερσαίας ζώνης και σε λογική απόσταση από τους χώρους ελλιμενισμού. Με τον τρόπο αυτό εξυπηρετείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σύνολο των επιβαινόντων στα σκάφη και ταυτόχρονα ωθείται η διάχυση του κοινού στη χερσαία ζώνη.

• Στο κέντρο της μαρίνας αναπτύσσονται χώροι εστίασης περιβαλλόμενοι από πράσινο και θάλασσα, διαμορφώνοντας μία εστία αναψυχής. Το κεντρικό αυτό τμήμα της μαρίνας αφορά σε χερσαία έκταση ορθογώνιου σχήματος που διαμορφώθηκε στο παρελθόν με επιχώσεις επί θαλασσίου χώρου και περιβάλλεται από τα ύδατα της λιμενολεκάνης.

• Ξενοδοχειακό συγκρότημα που περιλαμβάνει χώρο εστίασης και αθλητικές εγκαταστάσεις καθώς και ο χώρος χερσαίας απόθεσης και συντήρησης σκαφών (καθώς και ορισμένες χρήσεις διοίκησης και λειτουργίας της μαρίνας, όπως ο πύργος ελέγχου και χώροι υγιεινής) χωροθετούνται επί του βορειοδυτικού τμήματος της χερσαίας ζώνης της μαρίνας. Η χερσαία αυτή έκταση, που διαμορφώθηκε στο παρελθόν με επιχώσεις επί θαλασσίου χώρου, έχει τη μορφή χερσονήσου καθώς βρέχεται από τα βόρεια, δυτικά και νότια από θάλασσα (με τη νότια πλευρά της να είναι σε επαφή με τη λιμενολεκάνη). Πρόκειται στο σύνολό της για την πλέον απομακρυσμένη περιοχή της χερσαίας ζώνης της μαρίνας, θέση που συνάδει με τη λειτουργία των εν λόγω εγκαταστάσεων, τόσο για λόγους άνεσης (περιορισμός της όχλησης των ενοίκων του ξενοδοχείου από το κοινό) όσο και ασφάλειας. Η αποφυγή όχλησης στη γειτονία μεταξύ χώρου χερσαίας απόθεσης και ξενοδοχειακού συγκροτήματος, όπως παρουσιάζεται αναλυτικότερα στη συνέχεια, επιτυγχάνεται μέσω της μεταξύ τους υψομετρικής διαφοράς και της υψηλής φύτευσης στο όριο των δύο χρήσεων.

• Διαμορφώνεται διακριτός χώρος ναυταθλητισμού σε λειτουργική επαφή με τον αντίστοιχο θαλάσσιο χώρο ελλιμενισμού ναυταθλητικών σκαφών.

• Οι χώροι πρασίνου και οι υπαίθριοι χώροι αναψυχής κατανέμονται ομοιόμορφα στη χερσαία ζώνη διαμορφώνοντας ένα ευχάριστο περιβάλλον τόσο για τους χρήστες όσο και για τους επισκέπτες της μαρίνας. Οι χώροι αυτοί σε συνδυασμό με τον ποδηλατόδρομο που οδεύει κατά μήκος του ορίου της χερσαίας ζώνης της μαρίνας διαμορφώνουν ένα ευχάριστο περιβάλλον κατάλληλο για περίπατο, άθληση και αναψυχή στο μέτωπο της πόλης του Αλίμου και σε συνέχεια της παρακείμενης παραλιακής διαμόρφωσης του Ζέφυρου.

• Οι εγκαταστάσεις του πεδίου προσγείωσης-απογείωσης ελικοπτέρου χωροθετούνται στο πλέον απομακρυσμένο σημείο της μαρίνας (στο ακρομώλιο του προσήνεμου μώλου), ελαχιστοποιώντας έτσι τυχόν όχληση στις χρήσεις της χερσαίας ζώνης της μαρίνας αλλά και στα ελλιμενισμένα σκάφη. Ομοίως, ο σταθμός καυσίμων σκαφών χωροθετείται σε πλέον απομακρυσμένη θέση από τη χερσαία ζώνη αλλά και τον κύριο όγκο των ελλιμενισμένων σκαφών (στο ακρομώλιο του υπήνεμου μώλου).

• Διαμορφώνονται με άρτιο κυκλοφοριακά τρόπο οι δύο είσοδοι της μαρίνας έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλής είσοδος/έξοδος των οχημάτων από αυτή, ενώ ταυτόχρονα διατηρούνται οι υφιστάμενοι χώροι πρασίνου και υπάρχει μέριμνα για την άρτια λειτουργία των λοιπών χρήσεων πέριξ αυτής. Υπό τη μορφή νησίδας, στο χώρο της βόρειας εισόδου χωροθετείται το πρατήριο καυσίμων και πλυντήριο οχημάτων.

ypodomes.gr

Σχόλια Αναγνωστών

0 Προσθήκη σχολίου

Δεν υπάρχουν ακόμα σχόλια για αυτό το άρθρο.

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ!
Απάντηση σε x
* Υποχρεωτικά πεδία* Το vimaonline σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά και άσχετα με το περιοχόμενο του άρθρου σχόλια. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.