ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024, 11:51

ΒΟΥΛΑ

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης: Πλήρης διάψευση του ΠΑΚΟΕ από επίσημες μετρήσεις του ΕΛΚΕΘΕ

0 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023, 21:03

Έντονη ήταν η αντίδραση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στην "εκστρατεία δυσφήμισης της Βουλιαγμένης" όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η δημοτική αρχή σε σκληρή ανακοίνωσή της.  

Όπως είναι γνωστό το φως της δημοσιότητας είδαν μετρήσεις για την ποιότητα των θαλασσίων υδάτων στον κόλπο της Βουλιαγμένης που πραγματοποιήθηκαν από το ΠΑΚΟΕ καταδεικνύοντας ως ακατάλληλα πολλά σημεία στην περιοχή. 

Με τις μετρήσεις των θαλασσίων υδάτων από το ΕΛΚΕΘΕ ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης απαντά στα δημοσιεύματα του ΠΑΚΟΕ υπογραμμίζοντας πως οι μετρήσεις του πιστοποιημένου κέντρου θαλασσίων ερευνών δεν έχουν καμία σχέση με τα όσα δημοσιοποίησε το ΠΑΚΟΕ. Αντιθέτως από τα στοιχεία αποδεικνύεται ότι τα θαλάσσια ύδατα της Βουλιαγμένης είναι άριστης ποιότητας. 

Το θέμα αυτό απασχόλησε και το Δημοτικό Συμβούλιο της 20ης Μαρτίου, με τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο να δηλώνει πως ο Δήμος θα προσφύγει στη δικαιοσύνη αν το ΠΑΚΟΕ δεν ανασκευάσει τα δημοσιεύματά του.

Η ανακοίνωση του Δήμου  

Επίσημες μετρήσεις του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) διαψεύδουν πλήρως την εκστρατεία δυσφήμισης της Βουλιαγμένης από το ΠΑΚΟΕ

Μετά από μετρήσεις στα θαλάσσια ύδατα της πόλης μας, το ΕΛΚΕΘΕ κατέληξε στο ακόλουθο συμπέρασμα: «Δεν σημειώνονται τιμές που αποτυπώνουν μόλυνση των υδάτων κολύμβησης από κοπρανώδους προέλευσης μικροοργανισμούς σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν στις 15/03/2023, μετά από αίτημα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), στα δείγματα νερού του διευρυμένου δικτύου των 13 σταθμών. Βάσει των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων και σύμφωνα με την με την ισχύουσα νομοθεσία (Οδηγία 2006/7/ΕΚ), τα εν λόγω ύδατα κατατάσσονται στην κατηγορία υδάτων κολύμβησης «εξαιρετικής ποιότητας».»

Η Δημοτική Αρχή ζήτησε από το ΕΛΚΕΘΕ, πιστοποιημένου επιστημονικού φορέα δημοσίου δικαίου να πραγματοποιήσει δειγματοληψία των υδάτων από τα σημεία που αναφέρονται σε δελτίο τύπου του ΠΑΚΟΕ και να ενημερώσει το Δήμο, με την πλέον έγκαιρη επιστημονική τεκμηρίωση για τα ευρήματα που την καθαρότητα των υδάτων στην πόλη μας και για την καταλληλότητα των ακτών για κολύμβηση. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παραδόθηκαν στο Δήμο σε μορφή τεχνικής έκθεσης (επισυνάπτεται) η οποία υπογράφεται από 3 (!!!) επιστήμονες, έναν θαλάσσιος γεωλόγο και 2 βιολόγους, περιγράφει τη μεθοδολογία, τα σημεία υδροληψίας, τις ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές, τις πιστοποιήσεις του κέντρου, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα.

Η ολοκληρωμένη έκθεση του ΕΛΚΕΘΕ είναι ξεκάθαρη και πλήρως καθησυχαστική και δείχνει πως η θάλασσα στις ακτές του Δήμου είναι εξαιρετικής ποιότητας. Παράλληλα όμως, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, προκειμένου να αποκαταστήσει τη δυσφήμιση που έχει υποστεί η πόλη από το ΠΑΚΟΕ και τους «πολιτικούς του συνοδοιπόρους», ζήτησε την προηγούμενη από την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής, την πλέον αρμόδια αρχή για τον έλεγχο των υδάτων να προβεί άμεσα σε υδροληψίες των θαλάσσιων υδάτων εντός των ορίων της πόλης μας.

Σημειώνουμε πως τα αποτελέσματα του ΕΛΚΕΘΕ, μέσα από τα ευρήματα τους, αποκαλύπτουν σειρά αστοχιών στις υποτιθέμενες «μετρήσεις» του ΠΑΚΟΕ καθώς οι αναφερόμενες συντεταγμένες είναι ανακριβείς σε βαθμό που δεν προκύπτουν τα σημεία της δειγματοληψίας, οι αναφερόμενες τιμές μικροοργανισμών έχουν σημαντικές αντιφάσεις μεταξύ τους και τέλος, οι αναφερόμενες μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με το από 10 Μαρτίου δελτίου τύπου τους, στις 6 Μαρτίου, μετά από βροχοπτώσεις διάρκειας τριών ημερών όταν οι διεθνή επιστημονική μεθοδολογία αναφέρει πως οι υδροληψίες πρέπει να πραγματοποιούνται τουλάχιστον 72 ώρες μετά από την τελευταία βροχόπτωση.

Οι ενέργειες του Δήμου μετά το δελτίο τύπου του ΠΑΚΟΕ

Μετά το δελτίο τύπου που εκδόθηκε από το ΠΑΚΟΕ στις 10 Μαρτίου, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προέβει άμεσα σε ενέργειες για την προάσπιση της δημόσιας υγείας αλλά και την αποκατάσταση του κύρους και της φήμης της πόλης.

- Απέστειλε στο ΠΑΚΟΕ εξώδικη πρόσκληση μέσω της οποίας ζήτησε την άμεση ανάκληση των δυσφημιστικών δημοσιευμάτων για την αποκατάσταση του κύρους της πόλης.

- Ζήτησε από τους πλέον αρμόδιους και πιστοποιημένους φορείς, το ΕΛΚΕΘΕ και τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής υδροληψίες για να διαπιστωθεί η αλήθεια σχετικά με την καθαρότητα των θαλάσσιων υδάτων.

- Προτίθεται, σε περίπτωση που το ΠΑΚΟΕ δεν ανακαλέσει τα δυσφημιστικά δημοσιεύματα να καταθέσει άμεσα μήνυση για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων και τη συκοφαντική δυσφήμηση κατ’ εξακολούθηση, και ταυτόχρονα να ζητήσει με αγωγή από το ΠΑΚΟΕ το ποσό των 2 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση της ζημιάς που προκάλεσαν τα δυσφημιστικά δημοσιεύματα.

Ο δήμος ενημερώνεται διαρκώς για την ποιότητα των θαλασσίων υδάτων 

Διαχρονικά ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, όντας θερινός προορισμός παγκόσμιας φήμης, παρακολουθεί και ενημερώνεται διαρκώς για την ποιότητα των θαλασσιών υδάτων καθ όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου ενώ όταν υπάρχει κάποιος λόγος αμφιβολίας, συνεργάζεται με πιστοποιημένους επιστημονικούς φορείς προκειμένου να πραγματοποιήσει έκτακτους ελέγχους.

Τέτοια περίπτωση ήταν οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Δήμο όταν οι περιοχή κινδύνεψε από την πετρελαιοκηλίδα που προκάλεσε το ναυάγιο του Αγία Ζώνη ΙΙ, και διαπιστώθηκε πως οι άμεσες ενέργειες του Δήμου με την πόντιση υδατοφράγματος μήκος 3,5 χιλιομέτρων προστάτεψαν τις ακτές της πόλης.

Μετρήσεις των υδάτων ανέδειξαν την αποτελεσματικότητα και των έργων που πραγματοποίησε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης όπως την κατασκευή του αγωγού ακαθάρτων στην Οδό Απόλλωνος της Δ.Ε. Βουλιαγμένης καθώς και την ανακατασκευή του δημοτικού ακινήτου που στεγάζει το κατάστημα «Ακτή» στην παραλία της Βουλιαγμένης, έργα που αποσόβησαν τις υπερχειλίσεις ακαθάρτων εντός του όρμου.

Σχετικά με την αναφορά του ΠΑΚΟΕ μέσω νέου δελτίου τύπου του στις 16 Μαρτίου ότι ο «σημερινός δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης να αποκαλεί το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. μη πιστοποιημένο οργανισμό, όταν ο ίδιος ως υποψήφιος δήμαρχος στις εκλογές του 2014 είχε ζητήσει από το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. να κάνει μετρήσεις επί πληρωμή». Πράγματι ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ως επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου, τον Ιούνιο του 2011 παρασυρόμενος από ανακριβείς μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ για τα νερά της Λίμνης Βουλιαγμένης, ζήτησε έναντι αδράς αμοιβής νέες μετρήσεις από το ΠΑΚΟΕ για να μπορέσει να ενημερώσει το κοινό για τους υποτιθέμενους «κινδύνους για την υγεία των κολυμβητών» αλλά και τότε, όπως σήμερα, εντόπισε την αναξιοπιστία του κέντρου και δεν έδωσε συνέχεια στο θέμα. Οι καταγγελίες του ΠΑΚΟΕ είχαν απασχολήσει τότε και το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης προκαλώντας την ακόλουθη δήλωση του πρώην Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρη Κασιδόκωστα, «Το ΠΑΚΟΕ που όπου δεν του δίνουν ελευθέρας την άλλη μέρα έχει κολοβακτηρίδια! Αρμόδιο είναι το Υπουργεία και όχι τα σωματειάκια!»

Ενδεικτικό τις πάγιας τακτικής του ΠΑΚΟΕ σε πολλούς δήμους της χώρας είναι το γεγονός πως στις 23 Ιουνίου 2016 ζήτησε από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης οικονομική συνδρομή για συμμετοχή σε ενημερωτικές – ψυχαγωγικές εκδηλώσεις χωρίς ποτέ όμως να λάβει θετική ανταπόκριση. Λίγα χρόνια μετά ξεκίνησε, σε σύμπραξη με τους πολιτικούς του οδοιπόρους την εκστρατεία δυσφήμισης της πόλης. Προσέφυγε στο ΣτΕ κατά του έργου ανακατασκευής της μαρίνας Βουλιαγμένης ενώ μέσω του επίσημου ενημερωτικού του εντύπου, το περιοδικό «οικο-νομία για το Περιβάλλον» δημοσιεύει σειρά δυσφημιστικών άρθρων συνοδευόμενα από φωτογραφίες με τους γνωστούς αντιπολιτευόμενους κάτοικους της περιοχής που αντιμάχονται τη Δημοτική Αρχή με μένος, δυσφημίζοντας την πόλη μας.

Με προσήλωση στην αποστολή της για την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαφύλαξη της υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής και την απόλυτη προστασία της δημόσιας υγείας των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης μας, η Δημοτική Αρχή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα συνεχίσει τον συνεχή έλεγχο της ποιότητας των υδάτων της θαλάσσιας ζώνης όταν οι συνθήκες το απαιτούν με πιστοποιημένους φορείς που διαθέτουν το απαιτούμενο κύρος και επιστημονική επάρκεια.

To αίτημα του Δήμου προς την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής 
Σχόλια Αναγνωστών

0 Προσθήκη σχολίου

Δεν υπάρχουν ακόμα σχόλια για αυτό το άρθρο.

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ!
Απάντηση σε x
* Υποχρεωτικά πεδία* Το vimaonline σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά και άσχετα με το περιοχόμενο του άρθρου σχόλια. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.