ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022, 21:33

ΒΟΥΛΑ

Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη: Ανακοίνωση του Δήμου για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την πόλη

0 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022, 13:59
- Πλήρως προσβάσιμο το σύνολο του οδικού δικτύου της πόλης - Ξεκίνησε η διαδικασία αιτήσεων για αποζημίωση των πληγέντων

"Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της πόλης και των ζημιών που προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση της 23ης Αυγούστου στο οδόστρωμα συγκεκριμένων δρόμων", αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος και συνεχίζει.

"Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του Αστεροσκοπείου Αθηνών, χθες σε χρονικό διάστημα μικρότερου της μίας ώρα, ο μετεωρολογικός σταθμός της Βάρης κατέγραψε 41 χιλιοστά βροχόπτωσης όταν μέχρι τις 22 Αυγούστου του 2022 έπεσαν συνολικά 129 χιλιοστά.


Διασταύρωση Βουλιαγμένης και Πρίγκιπος Πέτρου. 

Συνέπεια της έντασης της καταιγίδας και της τεράστιας ποσότητας νερού που έπεσε στην πόλη στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα (υπολογίζεται πως ο συνολικός όγκος νερού υπερέβη τα 1.400.000 κ.μ.), ήταν να σημειωθούν πλημμυρικά φαινόμενα, κυρίως εξ αιτίας των φερτών υλικών που κάλυψαν τα μέχρι τότε καθαρισμένα φρεάτια απορροής υδάτων.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή από τη μετεωρολογική υπηρεσία η έλευση της καταιγίδας, συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου προχώρησαν σε έλεγχο, στα ήδη καθαρισμένα στο σύνολο τους φρεάτια της πόλης (συνολικά 1.700), ενώ και κατά τη διάρκεια της νεροποντής επιχειρούσαν επιτόπου καθαρισμούς από τα φερτά υλικά.


Διασταύρωση Βουλιαγμένης και Σωκράτους. Για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο της πόλης επιχείρησαν συνολικά έξι μηχανήματα έργου, (3 JCB και 3 Bobcat) μαζί με 12 οχήματα της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, εθελοντικές ομάδες και 30 εργαζόμενοι.

Από την έναρξη εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με συντονισμό του Δημάρχου της πόλης Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, απομακρύνθηκαν φερτά υλικά από το οδόστρωμα, έγινε διάνοιξη του συνόλου του οδικού δικτύου της πόλης, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Ελληνική Αστυνομία, ρυθμίστηκε η κυκλοφορία και πραγματοποιήθηκε απάντληση υδάτων συνολικά από 43 κατοικίες, 37 στη Βούλα 4 στη Βάρη και 2 στη Γλυφάδα.

Στην επιχείρηση του Δήμου συνέδραμε για πρώτη φορά και η υπηρεσία 24ώρης εναέριας επιτήρησης της πόλης με drone για την αποτελεσματικότερη καταγραφή των ζημιών και τον συντονισμό των συνεργείων του Δήμου.

Η μετεωρολογική υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο ακραίων καιρικών φαινομένων από τις επόμενες ώρες και μέχρι την Παρασκευή. Παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι της πόλης να αποφύγουν τις περιττές μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της νεροποντής και τη διέλευση των οχημάτων από τις "ιρλανδικές διαβάσεις" στις περιοχές Κόρμπι και Χέρωμα της Δ.Ε. Βάρης.

Συστήνεται δε η αποφυγή της κολύμβησης για 2 μέρες μετά το πέρας των έντονων βροχοπτώσεων λόγω της απόληξης όλων των υδραυλικών εγκαταστάσεων ομβρίων υδάτων στη θάλασσα.Η Βουλιαγμένης στο ύψος του Σκλαβενίτη. 


Οι ενέργειες του Δήμου για τη διαδικασία αποζημιώσεων

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ήδη έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τα αρμόδια Υπουργεία για την καταγραφή των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Για το λόγω αυτό όσοι έχουν υποστεί ζημίες σε ακίνητη περιουσία μπορούν να αποστείλουν αναλυτική καταγραφή των ζημιών καθώς και τα πλήρη στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, ΑΦΜ) στο info@vvv.gov.gr.

Παράλληλα, ξεκινάει και η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων πολιτών που επλήγησαν από την πλημμύρα και είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι των παροχών που προβλέπονται από την ΚΥΑ ΦΕΚ 1699/Τ Β΄/2019 με θέμα: «Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές» είναι τα νοικοκυριά που έχει πληγεί η κύρια κατοικία τους.

Η κατάθεση σχετικής αίτησης πρέπει να γίνει εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της πλημμύρας.

Προβλέπονται οι ακόλουθες κατηγορίες παροχών:

1. Επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών
Πρόκειται για εφάπαξ χορήγηση επιδόματος ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€) για την αντιμετώπιση των πρώτων βιοτικών αναγκών σε πολίτες των οποίων η κύρια κατοικία έχει πληγεί από την πλημμύρα, δεν είναι δυνατή η διαμονή τους σε αυτήν και έχουν περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το επίδομα αυτό αποσκοπεί στην κάλυψη των πρώτων στοιχειωδών αναγκών όπως η προσωρινή διαμονή, η διατροφή και ο ρουχισμός.

Δικαιολογητικά:
α) Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.
β) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας

Επιπλέον του ανωτέρω επιδόματος, προβλέπεται η εφάπαξ χορήγηση ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€) στις παρακάτω κατηγορίες πληγέντων:

α) Πολύτεκνοι, με την προσκόμιση (εκτός της αίτησης και του Ε1) πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
β) Άτομα με Αναπηρίες που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την προσκόμιση (εκτός της αίτησης και του Ε1:
• Απόφασης έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή
• Βεβαίωσης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ

2. Επίδομα για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών η/και την αντικατάσταση οικοσκευής.
Χορηγείται εφάπαξ για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των κύριων κατοικιών που επλήγησαν ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής τους ποσό οικονομικής ενίσχυσης μέχρι έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00 €) κατ ́ ανώτατο όριο.

Το επίδομα αυτό χορηγείται για την αντικατάσταση πραγμάτων και ηλεκτρικών συσκευών που καλύπτουν στοιχειώδεις ανάγκες και για απλές επισκευαστικές εργασίες που καθιστούν την κατοικία λειτουργική και δεν απαιτούν άδεια επισκευής ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.

Δικαιολογητικά:
α) Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.
β) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου).
γ) Η τελευταία υποβληθείσα Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λπ., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι (υπάρχει σχετικό έντυπο).

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο προσδιορίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος της ΚΥΑ υπ΄ αριθμόν 33865/6-5-2019 από την Επιτροπή του άρθρου 4.

3. Χορήγηση επιδόματος στα άτομα που υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
1. Χορηγείται εφάπαξ επίδομα ποσού τεσσάρων χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (4.500,00€) στα άτομα που, λόγω τραυματισμού τους, στην πυρκαγιά υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Δικαιολογητικά:
α) Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.
β) Γνωμάτευση – Βεβαίωση Διευθυντή Κλινικής Νοσοκομείου Ε.Σ.Υ., στην οποία αναφέρεται ότι ο αιτών ή η αιτούσα υπέστη μόνιμη σωματική βλάβη, η οποία προκλήθηκε εξαιτίας φυσικής καταστροφής.
γ) Γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) σε ισχύ, για το είδος της πάθησης, το ποσοστό αναπηρίας και τη διάρκειά της.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου στην οδό Ζεφύρου 2 στη Βούλα από τις 9:00π.μ.-2:00μ.μ.
Τηλ. : 2132019921
Email: meleftheriou@vvv.gov.gr

Σχόλια Αναγνωστών

0 Προσθήκη σχολίου

Δεν υπάρχουν ακόμα σχόλια για αυτό το άρθρο.

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ!
Απάντηση σε x
* Υποχρεωτικά πεδία* Το vimaonline σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά και άσχετα με το περιοχόμενο του άρθρου σχόλια. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.