ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022, 11:43

ΒΟΥΛΑ

Κωνσταντέλλος: Προσπάθεια "τρομοκράτησης" η επιστολή του ΣΑΤΕ για να κατέβει διαγωνισμός του Δήμου

0 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022, 21:16

Απάντηση στην επιστολή του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) που έλαβε με τη μορφή του "κατεπείγοντος" ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, έδωσε στη συνέντευξη τύπου της Τετάρτης 9 Φεβρουαρίου ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. 

Με την εν λόγω επιστολή του ο ΣΑΤΕ ζητούσε την ακύρωση του διαγωνισμού για το έργο "Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις δημιουργίας, διεύρυνσης και αναβάθμισης ποδηλατοδρόμων, πεζοδρομίων, δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, χώρων στάθμευσης και των επιμέρους υποδομών στις οδούς Β. Παύλου, Ακτής και Ήλιου"

Ο Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών που είναι το συνδικαλιστικό όργανο των εργοληπτριών εταιρειών απαιτεί από τον Δήμο να σταματήσει η δημοπράτηση επειδή θεωρεί ότι οι δικλείδες ασφαλούς και ποιοτικής εκτέλεσης που θέτει ο δήμος (ISO) είναι πάρα πολλές, και πως ο διαγωνισμός κατά την άποψή του είναι φωτογραφικός.  

Αναφερόμενος ο δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος διευκρίνησε πως η εν λόγω επιστολή είναι η τέταρτη που λαμβάνει από το Σύνδεσμο Τεχνικών Εταιρειών αφού προηγήθηκαν ακριβώς με την ίδια επιχειρηματολογία άλλες τρεις γι' αντίστοιχα έργα.  

"Είναι μια γνωστή πλέον διαδικασία που τη βιώνουμε όχι μόνο εμείς αλλά και πάρα πολλοί άλλοι δήμοι και δημόσιοι φορείς που κάνουν διαγωνισμούς" είπε.

"Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στα πλαίσια της δικής της συντεχνιακής - συνδικαλιστικής δράσης να αναμοχλεύσει έργα τα οποία έχουν γίνει στο δήμο μας. Είναι η τέταρτη φορά όπου ουσιαστικά έχοντας εξετάσει τους όρους δημοπράτησης ενός έργου, προβαίνει σε μια σειρά παρατηρήσεων και παρεμβάσεων σ' αυτή τη διαγωνιστική διαδικασία".

Στο σημείο αυτό ο δήμαρχος ανέφερε τα έργα τα οποία ο ΣΑΤΕ έχει επιχειρήσει να ανακαλέσει και να τροποποιήσει τους όρους δημοπράτησής τους χρησιμοποιώντας τις ίδιες αιτιάσεις και κυρίως το όρο "φωτογραφικός" που σημαίνει ότι  δεν θα μετέχει κανένας, πλην αυτού, ο οποίος συγκεντρώνει τους όρους. 

Τα έργα αυτά είναι ο υβριδικός χλοοτάπητας στο Δημοτικό Στάδιο Βουλιαγμένης εκτιμώμενης αξίας 320.000 ευρώ, η διαμόρφωση υφισταμένων κοιμητηρίων προϋπολογισμού 1 εκ. ευρώ και επίσης κηποτεχνικές αναπλάσεις 700.000 ευρώ.

Και στις τρεις παραπάνω αλλά και στην τελευταία επιστολή του ο ΣΑΤΕ έχει κάνει την εξής προσέγγιση: "Όπως αντιλαμβάνεστε οι εν λόγω όροι δημοπράτησης του έργου περιορίζουν χωρίς κανέναν αποχρώντα λόγο τον ανταγωνισμό. Είναι δε σχεδόν φωτογραφικοί και συνεπώς αντίθετοι προς την αρχή της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων".

"Εμείς που είμαστε οι συντάκτες των τευχών δημοπράττησης, ξέρουμε τι επιδιώκουμε σε κάθε μία από αυτές, και δεν κατεβάσαμε κανέναν από τους διαγωνισμούς αυτούς" τόνισε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Χαρακτήρισε δε προσχηματική αυτή την επιστολή όπως και τις προηγούμενες λέγοντας πως κάποιο μέλος του Συνδέσμου, κάποια εργοληπτική εταιρεία δεν μπορεί να πιάσει τους όρους του διαγωνισμού και έχει κάνει το αίτημα αυτό ώστε να χαμηλώσουν τα στάνταρτς για να μπορέσει να λάβει κι αυτή μέρος.

Προκειμένου δε να αποδείξει πως μόνο φωτογραφικοί δεν ήταν οι διαγωνισμοί που προηγήθηκαν ανέφερε πως στο έργο των κηποτεχνικών αναπλάσεων κατέθεσαν προσφορά 12 εταιρείες, από τα χαρτιά τους αποκλείστηκαν 2 και συμμετείχαν στις επόμενες φάσεις 10. 

Στο έργο των Κοιμητηρίων, πάλι κατά τον ΣΑΤΕ φωτογραφικός διαγωνισμός, συμμετείχαν 7 εργοληπτικές εταιρείες. Από τα χαρτιά τους απορρίφθηκαν 2 και συνέχισαν 5.

Στο έργο της ανακατασκευής χλοοτάπητα, υπέβαλαν προσφορές 5, απορρίφθηκαν από τα χαρτιά τους 2 και συνέχισαν οι 3.

Για τον διαγωνισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη και για τον οποίο έστειλαν στις 7 Φεβρουαρίου επιστολή, αναφέρουν πως τα ISO που ζητά η αναθέτουσα αρχή, ο δήμος δηλαδή, δεν είναι χρηστικά.

"Για μας είναι" τόνισε ο δήμαρχος "γιατί πρόκειται για ένα έργο πολύπλοκο που θα ξεκινήσει από το Ασκληπιείο και θα κάνει το γύρο της πόλης. Ο χρόνος εκτέλεσής του δεν πρέπει να υπερβεί τους 12 μήνες, άρα χρειαζόμαστε μεγάλες και σοβαρές εταιρείες που δεν θα δυσκολευτούν να τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα ούτως ώστε  η ταλαιπωρία της πόλης να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη.

Εμείς είμαστε πρώτα με την πόλη και στη συνέχεια με τον εργολάβο ο οποίος πρέπει να είναι συνεργάσιμος και να έχει όλα τα εχέγγυα που ζητάμε.

Ο ΣΑΤΕ είναι με τους εργολάβους ή μάλλον με κάποιους από τους εργολάβους, γιατί κι αυτοί που θα φθάσουν στο τέλος της διαγωνιστικής διαδικασίας μέλη του Συνδέσμου θα είναι.

Για μας η αποστολή αυτού του εγγράφου είναι μια προσπάθεια ποδηγέτησης και χειραγώγισης η οποία υπηρετεί ιδιοτελή και μόνο συμφέροντα" είπε.

"Ήδη έχουμε συντάξει την απάντησή μας από τη νομική μας υπηρεσία απαντώντας σε ένα προς ένα στα εφευρήματα του ΣΑΤΕ και που είναι τα ίδια κάθε φορά που στέλνει στα υπουργεία και στους δήμους αυτές τις επιστολές"  

Ο Δήμαρχος είπε ακόμα, πως η διαδικασία δημοπράττησης συνεχίζεται κανονικά ότι σε λίγες μέρες ολοκληρώνεται η κατάθεση των φακέλων και θα φανεί τότε αν ήταν φωτογραφικός ή όχι.

Καταλήγοντας τόνισε πως η αποστολή της επιστολής εκ μέρους του ΣΑΤΕ ήταν μία προσπάθεια "τρομοκράτησης"  προς το δήμο για να τον αναγκάσει υπό το φόβο της έκθεσης, να κατεβάσει το διαγωνισμό και να τον φέρει στα μέτρα των μελών του συνδικάτου.

Το έργο 

Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός δικτύου αστικής κινητικότητας με σκοπό τη συνολική αναβάθμιση των υποδομών του Δήμου. Περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών για την ανάπλαση των οδών, των ποδηλατοδρόμων, των πεζοδρομίων, των δικτύων χώρων πρασίνου, των κοινόχρηστων χώρων, των χώρων στάθμευσης και των επιμέρους υποδομών τους στις οδούς Β. Παύλου, Ακτής και Ηλίου.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και από ιδίους πόρους του Δήμου, έχει προϋπολογισμό 8 εκατομμύρια ευρώ (6,5 αξία χωρίς ΦΠΑ) και αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Βάρης , Βούλας, Βουλιαγμένης . Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι στις 15/02/2022 ενώ η αποσφράγιση θα γίνει στις 22/02/2022. Η διαρκεία του έργου ανέρχεται στους 12 μήνες.

Το έργο ανάμεσα και σε άλλα προβλέπει:

Α. Στην ανάπλαση της οδού Βασιλέως Παύλου στη Δ.Ε Βούλας σε οδό ήπιας κυκλοφορίας επιφάνειας 6.520,00 Μ2 με αύξηση θέσεων στάθμευσης κατά 62 θέσεις, την διαμόρφωση προσπελάσιμων πεζοδρομίων μεγαλύτερης επιφάνειας κατά 420,00 Μ2, ράμπες ΑΜΕΑ κατασκευή ποδηλατόδρομου μήκους 1.646,00 μέτρων, εγκατάσταση συστήματος στάθμευσης και φόρτισης προσωπικών ελαφριών οχημάτων, κατασκευή βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων καθώς και την αναβάθμιση του δικτύου οδοφωτισμού της οδού, με τη πλήρη εγκατάσταση νέων υβριδικών φωτιστικών σωμάτων τύπου LED.

Συγκεκριμένα η συνολική επέμβαση αφορά το τμήμα της οδού πριν τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης έως τη συμβολή της με την οδό Δάφνης, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα της οδού, από την οδό Δάφνης μέχρι την οδό Ιπποκράτους, η επέμβαση αφορά μόνο στη δημιουργία ποδηλατόδρομου, εντός κοινοχρήστου χώρου πρασίνου.

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαιρέσεων ώστε να αφαιρεθούν τα πεζοδρόμια εκατέρωθεν της οδού και τα κράσπεδα σε όλο το μήκος του δρόμου.

Θα αφαιρεθεί η ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας και θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή μέχρι το επιθυμητό βάθος, προκειμένου να δημιουργηθεί οδόστρωμα αποτελούμενο από υπόβαση με θραυστό υλικό, βάση με θραυστό υλικό, στρώση οπλισμένου με δομικό πλέγμα σκυροδέματος επί του οποίου θα διαστρωθεί τάπητας από κυβόλιθους.

Τα πεζοδρόμια θα γίνουν με διάστρωση πλακών βοτσαλωτών.

Ο ποδηλατόδρομος θα κατασκευαστεί με έγχρωμο βιομηχανικό ινοπλισμένο δάπεδο χτενιστό, πάχους περίπου 8 εκ. - 10 εκ., σε απόχρωση σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης από την Λ. Βουλιαγμένης έως την οδό Δάφνης, στη συνέχεια έως την οδό Ιπποκράτους θα κατασκευαστεί με κυβόλιθο.

Θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες για την συλλογή των όμβριων υδάτων.

Β. Στην μετατροπή των οδών Ακτής και Ηλίου σε οδό ήπιας κυκλοφορίας έκτασης 9.285,00 m2 , την διαμόρφωση προσπελάσιμων πεζοδρομίων με αύξηση κατά 940,00 m2, διαβάσεων ΑΜΕΑ, κατασκευή ποδηλατόδρομου μήκους 1.270,00 μέτρων, εγκατάσταση συστήματος στάθμευσης και φόρτισης προσωπικών ελαφριών οχημάτων, κατασκευή βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων καθώς και την αναβάθμιση του δικτύου οδοφωτισμού της οδού, με τη πλήρη εγκατάσταση νέων υβριδικών φωτιστικών σωμάτων τύπου LED.

Συγκεκριμένα η επέμβαση αφορά το τμήμα του δρόμου της οδού Ακτής στη Δ.Ε Βούλας, από τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Κων. Καραμανλή και συνεχίζεται επί της οδού Ηλίου της Δ.Ε Βουλιαγμένης, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Κρόνου.


Σχόλια Αναγνωστών

0 Προσθήκη σχολίου

Δεν υπάρχουν ακόμα σχόλια για αυτό το άρθρο.

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ!
Απάντηση σε x
* Υποχρεωτικά πεδία* Το vimaonline σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά και άσχετα με το περιοχόμενο του άρθρου σχόλια. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.