ΑΛΙΜΟΣ

Άλιμος: "Το χρέος" του Αριστείδη

6 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020, 23:29

Ο Αριστείδης Θωμόπουλος, για πολλά χρόνια δημοτικός σύμβουλος στο δήμο μας, εκπρόσωπος της ανανεωτικής αριστεράς, μας προσέφερε τα τελευταία χρόνια τρεις πολύ σημαντικές εργασίες, «πονήματα» τις αποκαλεί ο ίδιος. Δεν είναι τυχαίο ότι στα αρχαία ελληνικά η λέξη «πόνος» σημαίνει και σκληρή δουλειά. Πράγματι για την συγγραφή τους χρειαζόταν μια πολύχρονη και κουραστική δουλειά – μια δουλειά μυρμηγκιού.

Ο Α. Θωμόπουλος δεν πτοήθηκε από τις δυσκολίες. Για τον απλό λόγο ότι θεώρησε ότι αυτό ήταν -όπως αναφέρει και ο τίτλος μιας από τις εργασίες του- το χρέος του απέναντι στους πολίτες του δήμου μας.

Οι τρεις εργασίες του είναι:

1. «Το Χρέος», καταγραφή των εγγράφων από το προσωπικό του αρχείο του της περιόδου 1983-2006 κατά την οποία ήταν δημοτικός σύμβουλος - Εργασία του 2018

2. «Το Θεμέλιο, ερανισμός και σχόλια: ταυτοτικών στοιχείων του Θουκυδίδη, και, αναφορών από την αρχαία και νεότερη γραμματεία για τους αρχαίους δήμους Αλιμούντος και Ευωνύμου, την Κωλιάδα άκρα, τον Άγιο Κοσμά, τους Τράχωνες, την Κοινότητα Καλαμακίου, το Δήμο Αλίμου, τον Υμηττό, το Ελληνικό, το ρέμα Πικροδάφνης κι άλλα» - Εργασία του 2019

3. «Πολιτικές αποφάσεις-ψηφίσματα 1936-2014» της κοινότητας Καλαμακίου και του δήμου Αλίμου - Εργασία του 2020

Στο «Θεμέλιο» ο Αριστείδης Θωμόπουλος αναφέρει τους λόγους για τους οποίους καταπιάστηκε με αυτή την επίπονη εργασία:

«Αυτή την έλλειψη, προσπαθεί να καλύψει το παρόν πόνημα. Δηλαδή να προσδιορίσει, καταγράψει ή αποθησαυρίσει, από τις αρχαίες και νεότερες γραμματείες, τις αναφορές που γίνονται σε αυτές για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του, τα αρχαιολογικά ευρήματα που βρέθηκαν στη γη μας, κοινωνικά/ ιστορικά γεγονότα κ.α. Να συναθροίσει τα «εγκατεσπαρμένα», και να τα καταστήσει «συγκεντρωμένα». Κείμενα και στοιχεία που να αποτελούν, κατά το δυνατόν, αδιαμεσολάβητες φωνές και έγγραφα για την κοινωνία και την ιστορία (…)

Και συνεχίζει…

«Καταγράφηκαν όλες οι αναφορές που κρίθηκαν αναγκαίες για το σκοπό του παρόντος. Ενώ εντοπίστηκαν και πολλές άλλες που παρελήφθη η καταγραφή τους. Ως μη σημαντικές. Υπάρχουν και άλλες λανθάνουσες; Προφανώς. Πάντα θα υπάρχει η πιθανότητα εύρεσης και άλλων. Για κάθε παράλειψη έχω την αποκλειστική ευθύνη. Εκείνο που μπορώ να βεβαιώσω είναι ότι εξαντλητικά κατέβαλα κάθε προσπάθεια περισσότερο από ένα χρόνο καθημερινά, «με ωράριο εργασίας» στις βιβλιοθήκες κ.ά., και με «υπερωρίες» στο σπίτι για τη μελέτη των βιβλίων «της δανειστικής βιβλιοθήκης» και την αναζήτηση χρήσιμων βιβλίων στους ηλεκτρονικούς καταλόγους, ώστε η προσπάθεια και το πόνημα αυτό, να καταστεί όσο το δυνατό πληρέστερο για κάθε κεφάλαιο που διαπραγματευόμουν. Επεδίωξα να αποτελεί, «Το Θεμέλιο» για την Ιστορία του Δήμου και των Αλιμιωτών. Ωφέλιμο για τους συμπολίτες μας».

Για μας που τον γνωρίζουμε δεν ήταν έκπληξη ότι ένας από τους βασικούς στόχους αυτών των εργασιών ήταν να βοηθήσει την εκπαιδευτική κοινότητα, τόσο τους δασκάλους και τους καθηγητές, όσο και τους μαθητές:

«Επεδίωξα επίσης αυτό να συντρέξει τους δασκάλους της πρωτοβάθμιας, τους καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης, αλλά και τους μαθητές. Όταν οι πρώτοι θα διδάσκουν ή εντρυφούν στην τοπική ιστορία, για να τη μεταδώσουν στους μαθητές. Κι όταν οι τελευταίοι καλούμενοι σε ενασχόληση ή εργασίες για την τοπική ιστορία, θα βρίσκουν στο πόνημα αυτό τη δική τους βάση δεδομένων. Διότι κατά κοινή παραδοχή, η απόκτηση γνώσης από τη μαθητιώσα νέα γενιά είναι ικανή κι αναγκαία συνθήκη, όχι απλώς του βίου, αλλά και της ίδιας της δημιουργίας. Εάν θα βρουν βοήθεια στο παρόν, θα έχει εκπληρωθεί ο σκοπός μου».

Ο Α, Θωμόπουλος έβαζε πάντα σε πρώτη μοίρα τον έλεγχο των δημοτικών αρχών, ένα επίκαιρο δυστυχώς ζήτημα καθώς πλέον οι δημοτικές αρχές, επικαλούμενες σε μεγάλο βαθμό την πλειοψηφία υποτιμούν ή και ακόμα χειρότερα αγνοούν τις εκάστοτε μειοψηφίες. Στην εργασία στη οποία παρουσιάζει τις «Αποφάσεις και τα Ψηφίσματα» του δήμου μας θέτει και πάλι τα φλέγοντα ζητήματα της διαφάνειας, του διαλόγου και βεβαίως του ελέγχου των δημοτικών αρχών από τους πολίτες:

«Πρέπει ε π ι π λ έ ο ν να υπάρχει και η δυνατότητα άσκησης ελέγχου από τους πολίτες. Παλαιά, γράφαμε στα Προγράμματά μας μεταφορικά, «το Δημαρχείο να είναι γ υ ά λ ι ν ο», για να ελέγχει «απέξω» ο λαός, «τι γίνεται μέσα». Οι δημοτικές Αρχές, πρέπει να είναι πρωταγωνιστές της ενίσχυσης του κοινωνικού δεσμού σε τοπικό επίπεδο, με διαφάνεια και διάλογο, με τα εργαλεία που παρέχουν η επικοινωνία, η δράση και η πρακτική, μέσα στην καθημερινότητα. Αυτός πρέπει να είναι ο θεσμικός πολιτικός ρόλος του Δήμου.
Η πλήρης ενημέρωση των πολιτών, η εγκαθίδρυση μιας συλλογικής θέλησης, και η οργάνωση των διεκδικήσεων. Η πρακτική εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής αντίληψης, καλλιεργεί και στο δημοτικό μηχανισμό μια κουλτούρα διαβούλευσης με τους πολίτες και την πληροφόρησή τους.

Ας ξεκινήσουμε από τα «καθημερινά» και πιο «απλά», για να επιτύχουμε και στα πιο «σύνθετα» και δύσκολα.
Επιλογές και πρωτοβουλίες, πρέπει να αναπτυχθούν από τις διοικήσεις κάθε Δήμου, και για τα μ ε γ ά λ α ζ η τ ή μ α τ α της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σήμερα, υπάρχει ευρύ πεδίο γι αυτό. Παράδειγμα: Κατά τους τελευταίους Κώδικες, οι Δήμοι έχουν αρμοδιότητες, έστω συμβουλευτικές:

α) Για την ανάπτυξη του Δήμου και τη στήριξη της τοπικής οικονομίας,
β) Για το περιβάλλον, «εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού, ανθρωπογενούς και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στα πλαίσια των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών»,
γ) Για τη ποιότητα ζωής και την εύρυθμη λειτουργία των πόλεων,
δ) Για την απασχόληση,
ε) Για την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη κ.ά. πολλές».

Αυτά τα αποσπάσματα είναι ένα μικρό μόνο ένα δείγμα από τις πλούσιες σε περιεχόμενο εργασίες -από τα πονήματα- του Α. Θωμόπουλου. Κάθε συνειδητός πολίτης θα βρει στις εργασίες αυτές πολλές απαντήσεις στα ερωτήματα και τους προβληματισμούς του, έχει τη δυνατότητα ανατρέξει σε πηγές, σύγχρονες αλλά και ιστορικές, να βρει στοιχεία για την πρόσφατη ιστορία του ιστορικού δήμου μας

Θέλω, ωστόσο, να πληροφορήσω τον επίδοξο αναγνώστη αυτών των εργασιών ότι δεν θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια εύκολη ανάγνωση. Αλλά έτσι ήταν πάντα. Δεν υπάρχει βασιλική οδός για τη γνώση. Και οι εργασίες του Αριστείδη Θωμόπουλου δεν μας προσφέρουν μόνο στοιχεία αλλά και γνώση.

Εμείς υποσχόμαστε ότι θα παρουσιάζουμε κατά περιόδους τμήματα αυτών εργασιών.

Π.Μ
Πηγή: stasistokalamaki.blogspot.com 

Τα τρία πονήματα του Αριστείδη Θωμόπουλου μπορείτε να τα διαβάσετε ελεύθερα πατώντας στους παρακάτω συνδέσμους :

ΤΟ ΧΡΕΟΣ (2018)

ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ (2019)

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 1936-2014 (2020) 

Σχόλια Αναγνωστών

6 Προσθήκη σχολίου
νεοδημοτισσα 05.01.21
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΩΦΕΛΕΣ "ΧΡΕΟΣ" ΤΟΥ.
Απάντηση
Αυγερινός 04.01.21
Τέτοιοι άνθρωποι σαν τον κο Θωμόπουλο που αναφέρετε, σπανίζουν σε ότι αφορά τα της δημόσιας ζωής σε κάθε περιοχή και όχι μόνο στην πόλη του. Σεμνός και βαθειά μορφωμένος, που ήξερε πότε να αποχωρήσει, αφήνοντας χώρο στους νεώτερους.
Απάντηση
ΚΑΛΑΜΑΚΙΩΤΙΣΣΑ 31.12.20
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ. ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΥΑΛΟ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ. ΟΧΙ ΣΑΝ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΕΛΥΣΑΝ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΠΡΙΝ ΠΟΥ ΨΕΥΤΟΚΥΒΕΡΝΗΣΑΝ.ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΚΑΝΑΤΕ.
Απάντηση
Πάνος Καρατζάς 30.12.20
Ένας υπέροχος άνθρωπος, και συνεπής αγωνιστής της Ανανεωτικής Αριστεράς, που ασχολήθηκε σοβαρά για πολλά χρόνια με τα δημοτικά στον Άλιμο.
Απάντηση
Αυτοδιοικητικός 30.12.20
Κρίμα που αποφάσισε να σταματήσει στα αυτοδιοικητικά του Αλίμου. Είναι από τους πιό καθαρούς στον χώρο και βαθύς γνώστης του θεσμού αυτού. Είχε πολλά να δώσει.
Απάντηση
Ασπρούλη Μαριάννα 30.12.20
Από τους πλέον σοβαρούς ανθρώπους που ασχολήθηκαν με την δημόσια ζωή στον Αλιμο.
Απάντηση
Προσθήκη σχολίου
ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ!
Απάντηση σε x
* Υποχρεωτικά πεδία* Το vimaonline σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά και άσχετα με το περιοχόμενο του άρθρου σχόλια. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.