ΓΔ: 790,14 -0,49% EUR/USD: 1,2076

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Hard Rock: Το σερί ενστάσεων που στοίχισε 7 μήνες στο Ελληνικό

0 8 ΜΑΙΟΥ 2020, 10:30

Επτά μήνες καθυστέρησε ο διαγωνισμός για την άδεια παραχώρησης του καζίνο στο Ελληνικό, καθυστερώντας αντίστοιχα και την εμβληματική επένδυση στο παραλιακό μέτωπο της Αθήνας, το σερί των ενστάσεων και των προσφυγών στις οποίες προέβη από τις πρώτες κιόλας ώρες της διαδικασίας, η πλευρά της Hard Rock International. Χθες, το ΣτΕ, απέρριψε με τη σειρά του την προσφυγή της αμερικανικής εταιρείας, κατά των αποφάσεων που είχαν οδηγήσει προγενέστερα στον αποκλεισμό της, από τρεις ανεξάρτητες Αρχές και Επιτροπές.

Μια απόφαση εν πολλοίς αναμενόμενη, δεδομένου ότι όλες οι προηγούμενες είχαν ληφθεί ομόφωνα και με ισχυρότατη τεκμηρίωση, εγείροντας τελικά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο η ίδια εταιρεία επέλεξε να χειριστεί την υποψηφιότητά της.

Από χθες, και μέχρι την επίσημη παραλαβή της απόφασης του ΣτΕ, το αμέσως επόμενο διάστημα, η αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού για το καζίνο, η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων, έχει και την τυπική ευχέρεια, να καλέσει τον μοναδικό πλέον υποψήφιο του διαγωνισμού, την κοινοπραξία Inspire Athens (που συναπαρτίζουν η Mohegan Gaming και η ελληνική ΓΕΚΤΕΡΝΑ) προκειμένου (μαζί με τους νομικούς και οικονομικούς της συμβούλους) να ανοίξει τον φάκελο της τεχνικής της προσφοράς, για το ολοκληρωμένο συγκρότημα καζίνο (IRC). Το αυτόνομο project, επενδυτικού ύψους 1 δις. ευρώ στο πλαίσιο του Ελληνικού.

Η τεχνική προσφορά περιλαμβάνει τις επιλογές της κοινοπραξίας για την ανάπτυξη του καζίνο με τα 120 τραπέζια και τα 1.200 VLT's, το πεντάστερο ξενοδοχείο χωρητικότητας 2.000 κλινών, το συνεδριακό κέντρο, και τους χώρους αθλητισμού και ψυχαγωγίας. Μετά την αξιολόγηση των προτάσεων αυτών που αναλογούν στο 40% της βαθμολογίας του υποψηφίου σχήματος, θα ακολουθήσει το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς η οποία έχει συντελεστή 60% στην αξιολόγηση.

Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει το αρχικό και το ετήσιο συνολικό τίμημα. Το αρχικό τίμημα αφορά την εφάπαξ καταβολή για την απόκτηση της 30ετούς άδειας και δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 30 εκατ. Ευρώ. Το “συνολικό ετήσιο τίμημα”, αφορά το ποσό το οποίο θα καταβάλλεται για κάθε ημερολογιακό έτος, από το 3ο μέχρι και το 25ο της συνολικής 30ετούς περιόδου παραχώρησης. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή ύψους 7,5 εκατ. Ευρώ.

Ο δρόμος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, δεν θα είναι σύντομος, αναμένεται όμως να επιταχυνθεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Εφόσον η τεχνική και οικονομική προσφορά «περάσουν», θα ακολουθήσει η ανακήρυξη της Inspire Athens, ως προσωρινού αναδόχου, και ακολούθως η διαδικασία σύνταξης της σύμβαση, η οποία θα πρέπει να περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο, να κυρωθεί από τη Βουλή, για να υπογραφεί στη συνέχεια. Πηγές με γνώση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, τοποθετούν την εξέλιξη αυτή στη χρονική περίοδο του φθινοπώρου. Διάστημα κατά το οποίο ο ανάδοχος θα μπορεί να εγκατασταθεί στην έκταση στο Ελληνικό για την έναρξη κατασκευής του ολοκληρωμένου συγκροτήματος καζίνο (IRC).

Η διαδικασία αυτή, φτάνει έτσι να συμπληρώνει σχεδόν ένα χρόνο από την περίοδο υποβολής των προσφορών των δύο (τότε) υποψηφίων, τον Οκτώβριο του 2019. Μια στιγμή, που ακόμη και οι ειδικοί προσκείμενοι στη διαγωνιστική διαδικασία, δεν είχαν υποπτευθεί τον μακρύ δρόμο που θα ακολουθούσε, εξαιτίας των νομικών ελιγμών της Hard Rock.

Την περίοδο εκείνη το Liberal.gr είχε αποκαλύψει την τουλάχιστον «ύποπτη» απόπειρα του Casino Monte Carlo, να μπει από το «παράθυρο» στο διαγωνισμό. Μια κίνηση που φαινόταν να εξυπηρετεί «τρίτα» συμφέροντα. Και ακολουθήθηκε από την κίνηση της Hard Rock να ζητήσει από την Επιτροπή του Διαγωνισμού να παραμείνουν εμπιστευτικά τα έγγραφα του φακέλου δικαιολογητικών που υπέβαλε και να μην περιέλθουν σε γνώση του ανταγωνιστή της, δηλαδή της κοινοπραξίας Inspire Athens. Η κίνηση προκάλεσε βραχυκύκλωμα στη διαδικασία, και η Επιτροπή του διαγωνισμού χρειάστηκε εβδομάδες παρεμβάσεων των νομικών της συμβούλων προκειμένου να αρθούν οι ενστάσεις και να μπορέσει να εξετάσει τους φακέλους των δικαιολογητικών.

Στις αρχές Δεκεμβρίου η Επιτροπή του διαγωνισμού, εξέδωσε το πόρισμά της, προς την εποπτεύουσα αρχή (ΕΕΕΠ) με το οποίο εισηγήθηκε ομόφωνα τον αποκλεισμό της Hard Rock για 4 βασικούς λόγους:

1. Προβλήματα στην εγγυητική της επιστολή

2. Έλλειψη κατασκευαστικής εμπειρίας του για ολοκληρωμένο συγκρότημα καζίνο

3. Έλλειψη νομιμοποιητικών των δύο εταιρειών που της παραχωρούσαν «εμπειρία» ώστε να είναι αποδεκτή η πρόταση της.

4. Την επιστολή βεβαίωσης για τη δυνατότητα χρηματοδότησης (χρηματοδοτικό μοντέλο) της συνολικής επένδυσης.

Από την περίοδο που γνωστοποιήθηκαν τα προβλήματα στο φάκελο της Hard Rock, η τελευταία, δραστηριοποιήθηκε έντονα με προφανή στόχο να σταματήσει τον χρόνο, και με σκοπό να καθυστερήσει ή ακόμη και τινάξει στον αέρα τη διαγωνιστική διαδικασία. Ωστόσο και η ΕΕΕΠ, που εξέδωσε την δική της απόφαση (ως εποπτεύουσα Αρχή), απέρριψε για τους ίδιους λόγους τον φάκελο των δικαιολογητικών της Hard Rock, αποκλείοντάς την από τη συνέχιση της διαδικασίας, και πρακτικά προκρίνοντας ως μοναδικό υποψήφιο για τη συνέχιση της διαδικασίας, την κοινοπραξία της Inspire Athens.

Η Hard Rock, που δεν έκρυψε τις προθέσεις της να μπλοκάρει επ’ αόριστον τη διαδικασία στράφηκε προς την Αρχή Προδικαστικών Υποθέσεων, προσφεύγοντας κατά των προηγούμενων αποφάσεων αποκλεισμού της. Όμως και η ΑΕΠΠ απέρριψε την προσφυγή (και μάλιστα σε 14 σημεία) της Hard Rock. Η ΑΕΠΠ στην απόφασή της σημείωνε μάλιστα ότι μεταξύ άλλων συντρέχει ουσιώδης πλημμέλεια στην έκδοση της εγγυητικής επιστολής της Hard Rock, ενώ απέρριψε και τις αιτιάσεις της ίδιας εταιρείας για αναρμοδιότητα της ΕΕΕΠ, "σύγκρουση συμφερόντων" και «ένωση προσώπων». Αιτιάσεις που η Hard Rock είχε προσθέσει στην επιχειρηματολογία της μετά τον αποκλεισμό της.

Η συζήτηση της υπόθεσης στο ΣτΕ, πριν μερικές ημέρες, κινήθηκε στο ίδιο πλαίσιο, και σύμφωνα με ανεξάρτητους νομικούς παρατηρητές που την παρακολούθησαν, δεν προσέθεσε κάτι το νέο στην επιχειρηματολογία που έχει ήδη αναπτυχθεί. Με τρεις αποφάσεις σε βάρος της, Hard Rock, «έπαιξε» στο ΣτΕ, το τελευταίο της «χαρτί», έχοντας όμως ήδη παρακωλύσει επί μακρόν τη διαδικασία μιας επένδυσης ζωτικής σημασίας για τη χώρα.


Γιώργος Δασκαλόπουλος - liberal.gr

Σχόλια Αναγνωστών

0 Προσθήκη σχολίου

Δεν υπάρχουν ακόμα σχόλια για αυτό το άρθρο.

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ!
Απάντηση σε x
* Υποχρεωτικά πεδία* Το vimaonline σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά και άσχετα με το περιοχόμενο του άρθρου σχόλια. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.