ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τα μέτρα ύψους 24 δισ. ευρώ για την οικονομία – Τι ισχύει για εργαζόμενους και επιχειρήσεις

0 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020, 22:48

Τα μέτρα στήριξης για τον μήνα Μάιο ανακοίνωσαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου τους ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, και ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης.Σημειώνεται ότι το πρωί της Πέμπτης, στη Βουλή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από του βήματος αναφέρθηκε συνοπτικά στα εν λόγω μέτρα.

Σε ό,τι αφορά την οικονομία, όπως ανήγγειλε ο αρμόδιος υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας αποφασίστηκε:

1ον. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού θα συνεχιστεί για όσους εργαζόμενους παραμείνουν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής της σύμβασής τους, σε συνάρτηση με το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η αναστολή. Οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του μέτρου αυτού υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους, ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση των θέσεων εργασίας και του είδους της σύμβασης εργασίας.

2ον. Οι αναστολές βεβαιωμένων οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία εξακολουθούν να υφίστανται, τον μήνα Μάιο, για το σύνολο των μέχρι σήμερα πληττόμενων επιχειρήσεων.

3ον. Η έκπτωση 40% επί του ενοικίου της επιχείρησης, όπως και της πρώτης κατοικίας και της φοιτητικής κατοικίας τέκνων των εργαζομένων της, συνεχίζει να υφίσταται και τον μήνα Μάιο, για το σύνολο των μέχρι σήμερα πληττόμενων επιχειρήσεων. Για τις επιχειρήσεις που θα ανοίξουν τον Μάιο, το συγκεκριμένο μέτρο δεν θα επαναληφθεί για τους επόμενους μήνες.

4ον. Θεσπίζεται, ανάλογα και με τη χρονική στιγμή υλοποίησης των σχετικών ευρωπαϊκών αποφάσεων, μηχανισμός υποστήριξης της απασχόλησης με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης της εργασίας, με στόχο την τόνωση των εισοδημάτων των εργαζομένων. Για τον σκοπό αυτό θα αξιοποιηθεί, πρωτίστως, το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SURE.

5ον. Δρομολογείται, εντός των επόμενων δύο μηνών, μία δεύτερη επιστρεπτέα προκαταβολή, όπου μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι επιχειρήσεις.

6ον. Υλοποιούνται εντός του Μαΐου, στοχευμένες κλαδικές πολιτικές, σε τομείς που υφίστανται τα μεγαλύτερα οικονομικά πλήγματα, όπως είναι, ενδεικτικά, ο τουρισμός, οι μεταφορές και τμήματα του πρωτογενούς τομέα.

7ον. Παρατείνεται η προστασία της πρώτης κατοικίας, με τα χαρακτηριστικά του υφιστάμενου Νόμου, για 3 ακόμη μήνες, έως το τέλος Ιουλίου 2020.

8ον. Νέο πρόγραμμα υποστήριξης δανειοληπτών, στο οποίο το Κράτος θα επιδοτεί, για ορισμένο χρονικό διάστημα, σημαντικό μέρος των μηνιαίων δόσεων όσων πλήττονται από τις συνέπειες του κορωνοϊού, και έχουν δάνεια με υποθήκη στην πρώτη κατοικία», σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών.

Μέτρα για τους εργαζόμενους

Συμβάσεις εργασίας

Ο κ. Βρούτσης προανήγγειλε τη δυνατότητα κατάργησης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τουλάχιστον για ποσοστό 40% των μισθωτών που έχουν τεθεί σε αναστολή από μια επιχείρηση με νέα ρύθμιση.

Αναλυτικά η τέταρτη δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού από το υπ. Εργασίας
Η δυνατότητα δίνεται με μια βασική προϋπόθεση: εφόσον η αναστολή έχει διαρκέσει κατ’ ελάχιστον 15 ημέρες. Οι άνωθεν επιχειρήσεις και εργοδότες θα έχουν την δυνατότητα να παρατείνουν την αναστολή μέρους των συμβάσεων εργασίας που έχουν τεθεί σε αναστολή, όχι μεγαλύτερου του 60%, κατά ανώτατο χρονικό διάστημα 30 ημερών και όχι μετά την 31η Μαΐου 2020.

Η παράταση της αναστολής των συμβάσεων θα ισχύσει υπό δύο βασικές προϋποθέσεις : – την απαγόρευση απολύσεων και της μείωσης του προσωπικού τους μέχρι τις 31 Μαΐου και – την ρητή διατήρηση των θέσεων εργασίας με τις ίδιες μορφές συμβάσεων.

Παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις και εργοδότες των οποίων η απαγόρευση λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής εξακολουθεί να υφίσταται κατά τον μήνα Μάιο.

Το υπουργείο Εργασίας παρέχει ακόμα την δυνατότητα σε επιχειρήσεις και εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους είτε έχει ανασταλεί με κρατική εντολή είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, να ανακαλούν προσωρινά την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους με σκοπό την αντιμετώπιση εκτάκτων, κατεπειγουσών, μη αναβαλλόμενων και ανελαστικών αναγκών.

Η προσωρινή επάνοδος στην εργασία εργαζομένων των οποίων η σύμβαση τελεί σε αναστολή για τέτοιες επιτακτικές και επείγουσες ανάγκες πρέπει να δηλώνεται από τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες με ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας.

Οριζόντια σε οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων που θα επιστρέψουν στην εργασία τους αλλά πιθανόν σε συνθήκες μειωμένου ωραρίου. Τυχόν απώλειες που θα προκύψουν, θα αναπληρωθούν από την Πολιτεία με κονδύλια που θα διασφαλιστούν από την αποτελεσματική αξιοποίηση σχετικών εργαλείων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και ειδικότερα με την ενεργοποίηση του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος SURE.

Οι επιχειρήσεις– εργοδότες, που είχε ανασταλεί η λειτουργία τους με κυβερνητική εντολή ή ήταν πληττόμενες σημαντικά θα μπορούν να προσαρμόζουν το ωράριο εργασίας των εργαζομένων τους με το ωράριο λειτουργίας τους, κατά τα οριζόμενα από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η προσαρμογή του ωραρίου εργασίας των εργαζομένων πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών.

Οι επιχειρήσεις καλούνται να συμπληρώσουν την «Δήλωση Αυτοσυμμόρφωσης» η οποία θα αποτελεί τον οδηγό συμμόρφωσης των εργοδοτών και των εργαζομένων στις επιταγές του ΕΟΔΥ και κατ’ επέκταση της προστασίας όλων από τον κίνδυνο διασποράς του ιού μέσα στους χώρους εργασίας.

Τι ισχύει για τους Επιστήμονες

Όσοι από τους δικαιούχους είχαν αιτηθεί τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης που καταργήθηκε και τους καταβλήθηκε το ποσό των 400 ευρώ ως προκαταβολή, τους καταβάλλεται το ποσό των 200 ευρώ για την αποπληρωμή του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 600 ευρώ.

Όσοι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού δεν είχαν λάβει μέρος στην παραπάνω πρόσκληση, μπορούν μέχρι τις 08.05.2020, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στο περιβάλλον του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ» (supportemployees.services.gov.gr) για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού, με τη χρήση των κωδικών taxisnet, που διαθέτουν.

Εντός της εβδομάδας θα ανοίξει στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο για τις νέες κατηγορίες εργαζομένων όπως οικοδόμοι, εργαζόμενοι σε τουριστικά επαγγέλματα και άλλες κατηγορίες εργαζόμενων -συνολικά σε 160.000 δικαιούχους- προκειμένου να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για την λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, επιδόματος ύψους 800 ευρώ.

Παρατείνεται έως και τις 30/6 η ισχύς των κανονιστικών όρων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και των Διαιτητικών Αποφάσεων οι οποίες έληξαν στο διάστημα από 28.2.2020 έως τις 30.4.2020, με σκοπό να δοθεί επαρκής χρόνος στους κοινωνικούς εταίρους ώστε να προβούν σε συλλογικές διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέων συμβάσεων. Επρόκειτο για ένα αίτημα που είχε υποβάλλει η ΓΣΕΕ.

Μέτρα για τις επιχειρήσεις

Γεωργιάδης: Σωστά τα οικονομικά μέτρα για τη φάση όπου βρισκόμαστε

Το αργότερο έως τα τέλη Μαΐου θα τεθεί σε εφαρμογή το δεύτερο «εργαλείο» για την παροχή κεφαλαίων κίνησης, εγγυημένο στο ποσοστό 80% του δανείου, για το 25% του ετήσιου τζίρου ή το διπλάσιο της ετήσιας μισθοδοσίας.

Σε ό,τι αφορά στο πρώτο «εργαλείο» που τέθηκε σε ισχύ, για παροχή κεφαλαίου κινήσεως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως μισό εκατομμύριο ευρώ, οι οποίες είναι ενήμερες τραπεζικά και έχουν μόνη δέσμευση να κρατήσουν τις θέσεις εργασίας ως τον Δεκέμβριο του 2020.

Ήδη έχουν δεσμευθεί από τις τράπεζες προς εκταμίευση 1.286.315.000 ευρώ για παροχή ρευστότητας. Πρόκειται για το πρόγραμμα επιδοτούμενων επιτοκίων για τα δύο πρώτα χρόνια για την επιχείρηση που θα λάβει το δάνειο.

Παράλληλα, έχουν εγκριθεί ήδη 5.205 αιτήσεις από επιχειρήσεις- που αφορούν 93.379 εργαζομένους- στην πλατφόρμα για την επιδότηση των επιχειρηματικών δανείων από Απρίλιο έως Ιούνιο, με δυνατότητα επέκτασης και για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Σε φάση επεξεργασίας είναι άλλες 25.000 αιτήσεις που αφορούν περισσότερους από 600.000 εργαζομένους. Οι νέοι κύκλοι αφορούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για άλλα 150 εκατομμύρια ευρώ- είτε φορολογικές απαλλαγές είτε επιδότηση- και 350 εκατομμύρια ευρώ στη γενική επιχειρηματικότητα.

Η Αθήνα είναι σε συνεννόηση με την Κομισιόν για επέκταση των προγραμμάτων φορολογικών ελαφρύνσεων και επιδοτήσεων των δύο πεδίων του αναπτυξιακού νόμου- στο 1 δισεκατομμύριο και στις δύο κατηγορίες- για να καλυφθεί το σύνολο των αιτήσεων από όλες τις επιχειρήσεις για τον αναπτυξιακό νόμο.

Με το νέο πρόγραμμα, εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, επιπροσθέτως προς την παράταση του υφιστάμενου πλαισίου:

1ον. Ενισχύονται, οι συνεπείς δανειολήπτες, με εξυπηρετούμενα δάνεια, οι οποίοι έχουν πληγεί από την πανδημία.

2ον. Υποστηρίζεται το σύνολο των δανειοληπτών που επλήγησαν από την υγειονομική κρίση, και έχουν «κόκκινο» δάνειο, ακόμη και μετά το τέλος του 2018.

3ον. Καλλιεργείται η κουλτούρα πληρωμών.

4ον. Αποτρέπεται η εκμετάλλευση του νέου πλαισίου από στρατηγικούς κακοπληρωτές.

5ον. Περιορίζεται ο κίνδυνος δημιουργίας μιας νέας γενιάς «κόκκινων» δανείων.

6ον. Ενισχύεται η κοινωνική συνοχή.

7ον. Καλύπτονται πολλαπλάσιοι δανειολήπτες σε σχέση με το υφιστάμενο πλαίσιο.

Σε αυτό το πλαίσιο μέτρων θα προστεθούν, το επόμενο διάστημα, νέες πρόνοιες που συνδέονται και με την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών ταμείων, όπως είναι:

– η ενίσχυση της απασχόλησης μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SURE,

– η αξιοποίηση εγγυοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,

– το νέο πλαίσιο επιδότησης των δανειοληπτών που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό,

– η ενίσχυση κλάδων της οικονομίας, όπου απαιτείται, μέχρι το τέλος του έτους.

– Το συνολικό κόστος των μέτρων εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 24 δισ. ευρώ.

 

Σχόλια Αναγνωστών

0 Προσθήκη σχολίου

Δεν υπάρχουν ακόμα σχόλια για αυτό το άρθρο.

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ!
Απάντηση σε x
* Υποχρεωτικά πεδία* Το vimaonline σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά και άσχετα με το περιοχόμενο του άρθρου σχόλια. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.