ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022, 20:27

ΑΡΘΡΑ

Λίμνες και υγροβιότοποι έχουν ανάγκη την προστασία μας

Σταμάτης - Στυλιανός Βλάχος 0 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019, 21:04

«Εν πάσι γαρ τοις φυσικοίς ενεστί τι θαυμαστόν.
Μτφρ: σε όλα τα πράγματα στη Φύση υπάρχει κάτι άξιο θαυμασμού.»


Αριστοτέλης, 384 – 322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Πριν από περίπου δύο χρόνια, πραγματοποίησα μία ψυχαγωγική και συνάμα εκπαιδευτική εκδρομή στη Λίμνη Δόξα, εβρισκόμενη στο Νομό Κορινθίας. Πρόκειται για μία τεχνητή λίμνη (και υγροβιότοπο) σε υψόμετρο 900 μέτρων, η οποία τοποθετείται στην περιοχή της Αρχαίας Φενεού Κορινθίας. Σε αυτή μου την επίσκεψη συνειδητοποίησα το μεγαλείο και την αψεγάδιαστη ομορφιά της ελληνικής φύσης συγκεντρωμένη σε αυτό μαγευτικό τοπίο, σε αυτόν τον εκπληκτικό και γεμάτο χρώματα φυσικό καμβά. Ταυτόχρονα όμως, μου γεννήθηκε η ανάγκη και η υποχρέωση να συμβάλλω από μεριάς μου – τουλάχιστον – στη προστασία αυτού του φυσικού κάλλους και την ορθή ενημέρωση των πολιτών, όσο αφορά το σεβασμό του ανθρώπου για την άγρια χλωρίδα και πανίδα που περικλείονται σε εκείνα τα συναρπαστικά τοπία, τα οποία αγκαλιάζουν τις αισθήσεις και την προσμονή για μία αλλαγή προς το καλύτερο και το βιώσιμο.

Και το συγκεκριμένο έχει να κάμει με την παράθεση ενός ταπεινού μέρους της άποψής μου (ως Περιβαλλοντολόγος – Ωκεανογράφος στην ιδιότητα) για το τί ακριβώς σημαίνουν εκείνα για την τοπική κοινωνία, καθώς και για την υπόλοιπη ελληνική επικράτεια και τον ίδιο τον άνθρωπο. Τι τύπου ερωτήματα μας γεννιούνται όταν τα αντικρίζουμε, αλλά και τι είδους συναισθήματα βαπτίζουν τη θέα ενός τέτοιου φυσικού κάλλους που τα μοναδικά χαρίσματα που έχει να επιδείξει είναι εκείνα της απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς και της ψυχοπνευματικής γαλήνης κι αρμονίας. Με λίγα λόγια, ποιός είναι ο ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν στη ζωή των κατοίκων που διαβιούν μέσα σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο και ποια τα κέρδη που θα προκύψουν από εκείνη τη καλαίσθητη φυσική ύπαρξη;

Η Λίμνη Δόξα συνιστά μία πανέμορφη περιοχή της Ορεινής Κορινθίας. Η μοναδικότητα της οφείλεται στο μεγάλο οροπέδιο που βρίσκεται ανάμεσα στα βουνά Ζήρεια και Χελμός καθώς και στα 9 χωριά που σχεδόν κυκλικά περιστοιχίζουν την περιοχή του Φενεού. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι, ο Φενεός έχει χαρακτηριστεί «Κορινθιακή Ελβετία» για την εκπληκτική του ομορφιά και τη μοναδικής ομορφιάς θέση του. Είναι τεχνητή λίμνη που η κατασκευή της ολοκληρώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στηρίχτηκε στο χείμαρρο Δόξα που ρέει σε εκείνη τη περιοχή. Στο κέντρο της λίμνης υπάρχει το εκκλησάκι του  Αγίου Φανουρίου, το οποίο επιπρόσθετα δημιουργεί μία γοητευτική γραφικότητα και την αίσθηση του ότι βιώνεις μία άλλη – διαφορετική περίοδο.Αναλυτικότερα, για τη προστασία των λιμνών και συνεπώς των υγροβιότοπων (ή υγροτόπων) στο σύνολό τους έχει θεσπιστεί η Διεθνής Σύμβαση Ramsar, από το όνομα της περσικής πόλης που υπογράφηκε, το 1971 και προβλέπει καθεστώς προστασίας, ορθολογικής διαχείρισης και επίβλεψης για τους Υγροβιότοπους Διεθνούς Σημασίας ως Ενδιαιτήματος Υδρόβιων Πουλιών. Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο της χαρακτηριστικά αναφέρει ότι: «ως υγροβιότοποι θεωρούνται οι φυσικές ή τεχνητές περιοχές αποτελούμενες από έλη με ποώδη βλάστηση, από μη αποκλειστικώς ομβροδίαιτα έλη με τυρφώδες υπόστρωμα, από τυρφώδεις περιοχές ή από νερό. Οι περιοχές αυτές είναι μονίμως ή προσωρινώς κατακλυζόμενες με νερό το οποίο είναι στάσιμο ή ρέον, γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό και περιλαμβάνουν επίσης εκείνες που καλύπτονται από θαλάσσιο νερό, το βάθος του οποίου κατά την αμπώτιδα δεν υπερβαίνει τα έξι μέτρα. Στους υγροτόπους μπορούν να περιλαμβάνονται και οι παρόχθιες ή παράκτιες ζώνες που γειτονεύουν με υγροτόπους ή με νησιά ή με θαλάσσιες υδατοσυλλογές και που είναι βαθύτερες από έξι μέτρα κατά την αμπώτιδα».

Πιο απλά, υγροβιότοποι χαρακτηρίζονται οι φυσικές ή οι τεχνητές περιοχές που κατακλύζονται μονίμως ή προσωρινά από νερό, το οποίο είναι στάσιμο ή ρέει, γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό στη σύστασή του. Στις συγκεκριμένες περιλαμβάνονται και εκείνες που καλύπτονται με θαλασσινό νερό, το βάθος του οποίου στα ρηχά τμήματα δεν υπερβαίνει τα έξι μέτρα. Με βάση τα παραπάνω, μπορούμε εύκολα να κάνουμε λόγο ότι, στους υγροβιότοπους εντάσσεται μία αρκετά μεγάλη ποικιλία λιμναίων και παράκτιων οικοσυστημάτων, όπως ενδεικτικά αποτελούν: τα παράκτιου τύπου υδάτινα οικοσυστήματα δέλτα (Αξιού, Νέστου, Έβρου), όπου σχηματίζονται από τα στερεά υλικά που μεταφέρουν οι ποταμοί και τα εναποθέτουν στις εκβολές τους, οι λίμνες (Κερκίνη, Μικρή Πρέσπα, Βόλβη), όπου σχηματίζονται κατά το πλείστον μακριά από τις ακτές της θάλασσας ως αποτέλεσμα τεκτονικών ή ηφαιστειακών διεργασιών ή από τη δράση των παγετώνων, τα έλη ή ελώδεις περιοχές (Αγ. Μάμα Χαλκιδικής) ως πολύ ρηχές περιοχές συγκέντρωσης νερού μόνιμου ή περιοδικού. Οι ποταμοί (Αλιάκμονας) ως επιμήκεις περιοχές συγκέντρωσης τρεχούμενου νερού, το οποίο ρέει προς τα κατάντη με τη δύναμη της βαρύτητας, οι εκβολές που αποτελούν το χαμηλότερο και πιο πεπλατυσμένο τμήμα της κοίτης ενός ποταμού όπου πραγματοποιείται μείξη του ποτάμιου νερού με το θαλασσινό, οι τεχνητές λίμνες (Δόξα) ονομαζόμενες επίσης κι ως τεχνητοί ταμιευτήρες λόγω της μεγάλης έκτασης και σπουδαιότητάς τους, οι λιμνοθάλασσες (Κοτύχι, Μεσολογγίου) ως αβαθείς παράκτιες περιοχές που συγκεντρώνεται νερό και που έχουν την ικανότητα επικοινωνίας με τη θάλασσα μέσω ενός συνήθως διαύλου, οι πηγές όπου καλούνται οι τοποθεσίες που πραγματοποιείται ελεύθερη εκροή υπόγειου νερού, η παραθαλάσσια ζώνη (έως το βάθος των 6 μ.) ή παρόχθιες περιοχές που αναπτύσσονται στις όχθες υδάτινων οικοσυστημάτων.

Οι υγροβιότοποι του ελλαδικού χώρου είναι ενταγμένοι στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000, το οποίο συνιστά ένα από τα πιο φιλόδοξα και πολύπτυχα ευρωπαϊκά προγράμματα για την προστασία της φύσης – συμπεριλαμβανομένης της πανίδας και του τοπικού οικιστικού περιβάλλοντος – και ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της Ε.Ε. για τη διατήρηση της φύσης και την αειφόρο διαχείρισή εκείνης. Συγκροτούν μοναδικά οικοσυστήματα ανυπολόγιστου φυσικού κάλλους και θεωρούνται πολύτιμοι, καθώς καθίστανται ικανοί στο να προσφέρουν πολλαπλά οφέλη. Από τις πιο σημαντικές τους περιβαλλοντικές λειτουργίες είναι ο ρόλος που επιτελούν στον κύκλο του νερού μέσω του εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα και του μετριασμού – σε εξαιρετικά επίπεδα – του θρεπτικού και ρυπαντικού φορτίου, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Ενεργούν έτσι ως «φυσικού τύπου» φίλτρα καθαρισμού των ρύπων. Η κίνηση του νερού προς τον υδροφορέα προκαλεί εμπλουτισμό. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον εμπλουτισμό είναι οι φυσικές ιδιότητες του εδάφους και του γεωλογικού υποβάθρου (διηθητικότητα, διαπερατότητα) του υγροτόπου, το κλίμα, τα γεωφυσικά γνωρίσματα της λεκάνης απορροής, οι χρήσεις γης κλπ. Οι παράκτιοι υγροβιότοποι γλυκών νερών είναι ιδιαίτερα σημαντικοί, ιδίως όταν ασκείται υπεράντληση από μεγάλα βάθη. Αυτό οδηγεί στην αλάτωση των υδροφορέων, μία κατάσταση που δύσκολα αντιστρέφεται.

Παράλληλα, συμβάλλουν στην προστασία από πλημμύρες με το να τις μειώνουν αισθητά, είτε μειώνοντας το συνολικό όγκο του νερού που ορμητικά εκχύνεται, είτε καθιστώντας την πλημμύρα λιγότερο ορμητική (μείωση της ορμής της) – σε επιτρεπτά όρια, με τη περιβάλλουσα φυσική βλάστησή τους. Μετατρέπονται σε αποθήκες ορισμένης ποσότητας ύδατος, μέρος της οποίας εξατμίζεται ή έχει την ικανότητα να μπορεί να εισχωρήσει στο έδαφος, διευκολύνοντας έτσι την ενυδάτωση της παράκτιας χλωρίδας. Επιπρόσθετα, οι υγροβιότοποι καθίστανται ικανοί στο να μετριάζουν τις ζημιές από την επίδραση ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως χαρακτηριστικά αποτελούν οι παγετοί και οι καύσωνες με το να δημιουργούν ένα φυσικό εμπόδιο, ικανό στο να ανταπεξέλθει στην μερική κατακράτηση αυτών των φαινομένων.

Εξίσου ουσιαστικός είναι ο ρόλος των υγροτόπων ως βιοτόπων ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας. Η βιοποικιλότητα που υποστηρίζουν είναι όχι μόνο μεγάλη σε αριθμούς, αλλά και σε σπουδαιότητα και σημαντικότητα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Ιδιαίτερη είναι η σημασία τους για τα ποικίλα είδη της ορνιθοπανίδας που φιλοξενούνται, καθώς τα συγκεκριμένα υδάτινα οικοσυστήματα αποτελούν σταθμούς ξεκούρασης, αναγκαστικού καταφυγίου και αναζήτησης τροφής, τοποθεσίες διαχείμασης και αναπαραγωγής.

Η αξία τους ωστόσο ενέχει και κοινωνικοοικονομική διάσταση, καθώς οι υγρότοποι σχετίζονται άμεσα με ανθρώπινες δραστηριότητες όπως χαρακτηριστικά αποτελούν η γεωργία, η αλιεία με το να παράγουν σημαντικές ποσότητες αλιευμάτων – εξαιρετικής ποιότητας φιλέτου, αλλά και ο οικοτουρισμός. Η παροχή περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η δυνατότητα διασκέδασης κι αναψυχής, η επιστημονική έρευνα και μελέτη, καθώς η αισθητική τους αξία καθίσταται ως ιδιαίτερα υψηλή και ωφέλιμη. Είναι συνδεδεμένοι με την ιστορία της εκάστοτε περιοχής, τη μυθολογία των διαφόρων στοιχείων τους, τη λογοτεχνία, τη πολιτιστική και λαογραφική παράδοση.

Πιο συγκεκριμένα, η Λίμνη Δόξα διαθέτει ένα ιδιαίτερης οικολογικής αξίας φυσικό περιβάλλον, όπου πλαισιώνεται από τους γύρω ορεινούς όγκους δημιουργώντας επιμέρους φυσικές ενότητες, που προσδίδουν ποικιλία. Παρατηρείται σημαντική ανάπτυξη της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας και του τουρισμού στην περιοχή, συμβάλλοντας έτσι στην καλυτέρευση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων καθώς και στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Τα εγγειοβελτιωτικά έργα που κατασκευάστηκαν στη περιοχή, είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία υγροβιότοπου που επιβλέπεται και προστατεύεται από τη Διεθνή Συνθήκη Ramsar, την αποξήρανση των ελών της περιοχής εξαλείφοντας επικίνδυνες ασθένειες, όπως η ελονοσία. H κατασκευή του τεχνητού ταμιευτήρα συνέβαλλε στην σημαντική μείωση των πλημμυρικών παροχών, οι οποίες πλημμύριζαν τα σπίτια και τις διάφορες καλλιέργειες που υπήρχαν με άμεση συνέπεια την καταστροφή τους. Παρέχει νερό για άρδευση σε μεγάλη έκταση του Φενεού, ο οποίος διέπεται από έντονο γεωργικό χαρακτήρα και είναι από τους πιο παραγωγικούς νομούς της χώρας συντηρώντας την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Η Λίμνη, παρά τις πολλές αξίες και τις καινοτόμες κατασκευαστικές συμβολές της (αντιπλημμυρική, αρδευτική, αλιευτική, υγροβιότοπος σπανίων πουλιών), έχει δυνατότητες και προοπτικές, ώστε στο μέλλον να αναπτυχθούν και νέες αξίες και εφαρμογές, όπως για παράδειγμα ο οικοτουρισμός, οι διάφορες περιβαλλοντικές δραστηριότητες και εκπαίδευση, η επιστημονική έρευνα και παρατήρηση κ.ά.

Α. Οικοτουρισμός: πρόκειται για ειδική μορφή τουρισμού, όπου το κύριο αντικείμενο ενδιαφέροντος του επισκέπτη-περιηγητή είναι το φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα το ζωντανό περιεχόμενο του, που έχει να κάνει με τα διάφορα είδη χλωρίδας και πανίδας που συγκροτούν τον συγκεκριμένο τύπο υδάτινου οικοσυστήματος. Είναι οικονομικά αποτελεσματικός και προωθεί την περιβαλλοντική συνείδηση κι εκπαίδευση με μέθοδο που να γεφυρώνει την ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου να έρθει σε επαφή με τις ομορφιές που προσδίδει η Φύση σε εκείνα τα οικοσυστήματα. Η λίμνη Δόξα, είτε μόνη της, είτε σε συνδυασμό με άλλα αξιόλογα κέντρα φυσιολατρικού τουρισμού στο Δήμο μπορεί να αποτελέσει δυναμικό πόλο ανάπτυξης οικοτουριστικού ρεύματος.

Β. Δημιουργία κατασκήνωσης: δημιουργία μίας κατασκηνωτικής εγκατάστασης στην περιοχή Καλύβια, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει μία υπαίθρια και ποικίλου τύπου ψυχαγωγική δραστηριότητα, άμεσα συνδεδεμένη με τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου κοινού. Όπως επίσης, την ανάγκη επαφής και εναρμόνισης με τις συνθήκες που διαμορφώνει το εκεί φυσικό περιβάλλον και παροχή πολλαπλών οφελών στον οικοτουρισμό της ευρύτερης περιοχής με διαφορετικά είδη κατασκήνωσης όπως: 1. Κινητή κατασκήνωση, 2. Χειμερινή κατασκήνωση και 3. Θερινή (Καλοκαιρινή), καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο ένα σημαντικό μέρος του βιώσιμου σχεδιασμού κι αξιοποίησης της συγκεκριμένης περιοχής.

Γ. Βελτίωση βασικών υποδομών και κοινωνικών υπηρεσιών - αναβάθμιση της ποιότητας ζωής: η ποιότητα ζωής των πολιτών είναι ένα ζητούμενο που επηρεάζεται σχεδόν από το σύνολο των παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος μιας περιοχής. Στο συγκεκριμένο άξονα ωστόσο, η βελτίωση της ποιότητας ζωής συνδέεται άμεσα με τη βελτίωση ορισμένων βασικών υποδομών στην ευρύτερη περιοχή του Φενεού και αφορούν: εσωτερική και ενδοδημοτική οδοποιία, ύδρευση, παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση των πεζών, καθαριότητα, υγεία, κοινωνική πρόνοια και φροντίδα.

Δ. Επιστημονική έρευνα: η Λίμνη Δόξα προσφέρεται για επιστημονική έρευνα, διότι η χλωρίδα της περιοχής λογίζεται ως εξαιρετικά πλούσια και ενδιαφέρουσα λόγω της μεγάλης ποικιλίας βιοτόπων που συνδυάζει η λεκάνη απορροής της λίμνης. Η ποικιλία των ειδών της ορνιθοπανίδας που ζει εκεί είναι μεγάλη και υπάρχουν σπάνια πουλιά. Τα πουλιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι βιολογικοί δείκτες της κατάστασης των φυσικών οικοσυστημάτων. Η ανθρωπογενής επίδραση πάνω στην λειτουργία του οικοσυστήματος, προσφέρει άφθονο υλικό έρευνας, αφ' ενός για τη γνώση της κατάστασης και αφετέρου για τη θεραπεία των προβλημάτων.

Επιπρόσθετα, η επιστημονική έρευνα έχει τη δυνατότητα να επεκταθεί, με ενδελεχή τρόπο και μεθοδολογία, σε ποικίλα πεδία και να πραγματοποιήσει εκτενή ανάπτυξη σε τομείς όπως:

Εξέταση και μέτρηση ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού (pH, ηλεκτρική αγωγιμότητα, αλατότητα, θερμοκρασία, οσμή, χρώμα, θολερότητα, θρεπτικά, ποσοστό διείσδυσης ηλιακής ακτινοβολίας στη στήλη του νερού, τυχόν ύπαρξη βαρέων μετάλλων), όπως και λήψη δειγμάτων από την υδάτινη στήλη (με δειγματολήπτες τύπου Niskin).

Διάφορα φερτά υλικά (από υπολίμνιες και παράκτιες κατακρημνίσεις – κατολισθήσεις, τυχόν μετακινήσεις πρανών, συλλογή δειγμάτων για κοκκομετρικές αναλύσεις, από προσχώσεις).

Ο ρόλος της βλάστησης στο λιμναίο και παράκτιο οικοσύστημα (καταγραφή κι έλεγχος παραγωγικότητας - υδατοικανότητας εδάφους, ρητινοφόρων κωνοφόρων δένδρων, δρυς, πλατανοειδή, καταγραφή υπολίμνιας χλωρίδας).

Η βιολογία των ιχθύων και των υδρόβιων ασπόνδυλων (αριθμός και καταγραφή πληθυσμιακών ομάδων διαφόρων γενών και ειδών, η διατροφή τους, η αλληλεπίδραση και η συμπεριφορά τους με άλλες πληθυσμιακές ομάδες, αξιολόγηση ηλικιακής κλίμακας).

Κλιματικές επιδράσεις της Λίμνης στη περιοχή (επίπεδο υγρασίας, ύπαρξη κι ανάλυση φαινομένου ευτροφισμού με ενδεδειγμένες τοξικολογικές εξετάσεις).


Πρακτικές χρήσης του νερού (για άρδευση αγροτικών εκτάσεων, εμπλουτισμό υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα).

Εξέλιξη της κύριας τροφοδοσίας με νερό της Λίμνης (χρονική – τοπική).

Εξέταση γεωμορφολογικού αναγλύφου της Λίμνης (χρήση τομογράφων υποδομής πυθμένα – SBP και σόναρ πλευρικής σάρωσης – SSS για σάρωση του πυθμένα, σύστημα γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών – GIS για τη ψηφιοποίηση και τη χρήση εξειδικευμένων βαρυογραμμάτων με τη μέθοδο της αντιστρόφου βαρύνουσας απόστασης, λήψη δειγμάτων αμμώδους υποστρώματος με πυρηνολήπτες και αρπάγες τύπου Van Veen).

Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, με καταχώρηση και περαιτέρω ανάλυση στοιχείων από την επιτόπια έρευνα και μελέτη, καταρτιζόμενα με τη μορφή ενδεδειγμένων πινάκων και γραφημάτων. Σύγκριση αυτών με στοιχεία άλλων λιμναίων οικοσυστημάτων της Χώρας, καθώς και ξένων κρατών σε σταθερή χρονική κλίμακα.

Δημιουργία κατάλληλων προγραμμάτων παρατήρησης, ελέγχου, διόρθωσης και πρόληψης, τα οποία να έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιούν την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση, μέσω των ειδικών συστημάτων – προτύπων ποιοτικής (ISO 9001: 2015) και περιβαλλοντικής (ISO 14001: 2015) διαχείρισης αντίστοιχα.

Άρτια, εξειδικευμένη κι εμπεριστατωμένη εκπαίδευση υπαλληλικού προσωπικού, ικανού στο να ανταπεξέλθει στις διαχειριστικές απαιτήσεις του συγκεκριμένου φυσικού οικοσυστήματος και να φροντίζει στην ολοένα ορθολογική τήρηση κανόνων ασφαλείας και της απαραίτητης επίβλεψης συνθηκών που θα ωφελούν το κοινό καλό.

Δημιουργία εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης κι έρευνας πάνω στη διαχείριση αυτών των «ξεχωριστών» υδάτινων οικοσυστημάτων (υδροβιοτόπων – lagoons) και τη δυνατότητα συνεργασίας με ξένα ερευνητικά ινστιτούτα και ακαδημαϊκούς φορείς, με σκοπό τη συνεργασία, την ανταλλαγή και τη παροχή επιστημονικών ιδεών, απόψεων και τεχνογνωσίας ως προς την επίτευξη βιώσιμης αξιοποίησης που θα ωφελήσει με ποικίλους τρόπους (οικονομικοί, κοινωνικοί, επιχειρηματικοί, πολιτισμικοί, πολιτιστικοί, ερευνητικοί) την κοινωνία, το Κράτος εκτενέστερα.

Οι φυσικοί υγροβιότοποι θεωρούνται από τα πιο σημαντικά και βιώσιμα οικοσυστήματα του πλανήτη, με πολλαπλή σημασία κι οφέλη. Εντούτοις, η σπουδαιότητα τους δεν αναγνωρίσθηκε παρά μόνο τα τελευταία χρόνια, ενώ παλαιότερα συχνά καταστρέφονταν με σκοπό την κατασκευή κι επέκταση αστικών και αγροτικών περιοχών. Απαραίτητη κι επιτακτική λοιπόν κρίνεται η ανάγκη για άμεση επίβλεψη αυτών των φυσικών υδάτινων οικοσυστημάτων και θα πρέπει να τεθούν στόχοι, που θα προσβλέπουν στην ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και στην προστασία των στοιχείων του, στην επιδίωξη ανάπτυξης δραστηριοτήτων με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, στη διαφύλαξη και υπεράσπιση της πολιτιστικής κληρονομιάς και ταυτότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οφείλουμε να επιτύχουμε την προσεγμένη αξιοποίησή της διαμέσου πρακτικών εναρμονισμένων με την επιστημονική ερμηνεία και τη καινοτομία, όπως και την σύμφωνη συνεργασία με τους κατοίκους της περιοχής και τους επισκέπτες – οικοτουρίστες της, στην ενίσχυση των οικονομικών δραστηριοτήτων που να είναι συμβατές με το προστατευόμενο αντικείμενο και τέλος στην ορθολογιστική μελέτη, αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με μεθόδους που δε θα υποβαθμίζουν τους φυσικούς πόρους και την ποιότητα του ανθρώπινου βίου. Στόχος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και η δημιουργία προσθετικής αξίας που θα υπακούει σε ένα βιώσιμο πρότυπο υψηλής απήχησης σε χώρες του εξωτερικού και σε μία διάνοιξη εμπορικού καναλιού, ικανού στο να συνδέσει και να ενισχύσει την εγχώρια οικονομία με τη διεθνή.

Η αξία και η προστασία της ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και η δυνατότητα επιτακτικής διατήρησης και υπεράσπισής του προάγει τον άνθρωπο ως νοήμων ον απαλλαγμένο από αναχρονιστικού τύπου νοοτροπίες και ιδεολογίες. Προάγει τη πολιτιστική αξία του ελληνικού πολιτισμού και τρόπου ζωής, τις παραδόσεις του τόπου, το κάλλος ως πηγή έμπνευσης κι ομαλής λειτουργίας του ανθρωπίνου νου και της κατανόησης των φυσικών διεργασιών του φυσικού οικοσυστήματος. Το φυσικό Περιβάλλον διαθέτει – σε εκπληκτικό βαθμό – την ικανότητα να μετασχηματίζεται σε κάτι θελκτικό και συνάμα ευεργετικό για την ψυχική, διανοητική και σωματική υγεία του σύγχρονου ανθρώπου. Αρκεί, βέβαια να το προστατεύει και να το επιμελείται, όπως ο ίδιος κάνει με οικεία του πρόσωπα, τα οποία αγαπά, σέβεται και νοιάζεται! Με αυτό τον τρόπο θα καταλάβει την αξία της ζωής που συνεχώς αναγεννά η Φύση και την αλληλεπίδραση που η ίδια επιδιώκει με την ανθρώπινη ύπαρξη, ώστε να αποκτήσει σημασία και ρόλο η παραμονή του ανθρώπου πάνω στη Γη. Μάλιστα, ο σύγχρονος Ρώσος γνωμικογράφος Εβγκένι Κασέγιεφ αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το περιβάλλον: αυτό στο οποίο μετατρέπεται η φύση, όταν την προστατεύει ο άνθρωπος».

Σχόλια Αναγνωστών

0 Προσθήκη σχολίου

Δεν υπάρχουν ακόμα σχόλια για αυτό το άρθρο.

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ!
Απάντηση σε x
* Υποχρεωτικά πεδία* Το vimaonline σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά και άσχετα με το περιοχόμενο του άρθρου σχόλια. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.