ΓΛΥΦΑΔΑ

"Νέα Αρχή - Δυνατή Γλυφάδα": Ανακοίνωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο Δήμο Γλυφάδας

0 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019, 22:14

Μετά την αποδοχή των προσφυγών κατά των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Γλυφάδας και την ακύρωσή τους από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η παράταξη "Νέα Αρχή - Δυνατή Γλυφάδα" εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

"Με πρωτοβουλία του απερχόμενου Δημάρχου κ. Παπανικολάου,από το 2014 μέχρι το 2019, ελήφθησαν 104 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου,της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής ποιότητας Ζωής, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ οι (υποχρεωτικές) διαδικασίες που προβλέπονται από το Δημοτικό Κώδικα και τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.Πολλά από τα 104 θέματα είναι οικονομικού περιεχομένου (αναμορφώσεις προΰπολογισμού, διαθέσεις πιστώσεων, αναθέσεις έργων και προμηθειών κ.α),για τα οποία οι αποφάσεις ήδη υλοποιήθηκαν ή και υλοποιούνται ακόμα.

• Οι αποφάσεις αυτές όμως είναι ΑΚΥΡΕΣ (δηλαδή «στον αέρα»), γιατί όπως αρμοδίως καταγγέλθηκε, ελήφθησαν «δια περιφοράς», δηλαδή α) ΔΕΝ συζητήθηκαν στα αρμόδια όργανα,τα οποία β) ποτέ ΔΕΝ συγκλήθηκαν για το σκοπό αυτό και ως εκ τούτου και παρά τις απαιτήσεις του Νόμου γ) ΔΕΝ ακούστηκαν οι αντίθετες απόψεις, δ) ΔΕΝ καταχωρήθηκαν οι απόψεις της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας, ε) ΔΕΝ τηρήθηκαν πρακτικά και τα αντίγραφα των αποφάσεων που εκδόθηκαν, σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, είναι ΠΛΑΣΤΑ.

• Ο απερχόμενος Δήμαρχος, μετά τις καταγγελίες και το θόρυβο που ξέσπασε, ακόμη και από συμβούλους ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΟΥ Παράταξης, αλλά και μετά τη διερεύνηση του θέματος από τους ελεγκτές της Δημόσιας Διοίκησης και την ποινική δικαιοσύνη,προσπάθησε να νομιμοποιήσει τις παράνομες αποφάσεις των οργάνων του Δήμου,με τη λήψη (μεταγενέστερης) απόφασης για (αναδρομική) έγκριση των πρακτικών όλης της τετραετίας,στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν και τα πρακτικά των ΑΚΥΡΩΝ Αποφάσεων,τα οποία όπως προείπαμε δεν ετηρούντο,παρά τις αντιδράσεις των δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας και των συμβούλων της πλειοψηφίας που τον κατήγγειλαν και αποχώρησαν από την παράταξή του.

Οι ανωτέρω πρακτικές και φυσικά η απέλπιδα προσπάθεια να τους προσδοθεί μανδύας νομιμότητας είναι προφανώς η επιτομή της κακοδιοίκησης, του αυταρχισμού στη λήψη αποφάσεων και της αντίληψης της «ενός ανδρός αρχής» στον τρόπο διοίκησης του Δήμου, κάτι απόλυτα αναχρονιστικό, που έρχεται από πολύ παλιά και είναι δραματικά κατώτερο των περιστάσεων και των απαιτήσεων των δημοτών στον 21ο αιώνα.

• Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής,με τεκμηριωμένες αποφάσεις,ακύρωσε τις αποφάσεις για έγκριση των πρακτικών της τετραετίας 2014-2018 της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,ενώ αναμένεται και συνέχεια με την αντίστοιχη ακυρωτική για τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της ίδιας περιόδου.

Σημειώνουμε ότι οι αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελήφθησαν μετά από προσφυγή της Δημοτικής μας παράταξης "Δυνατή Γλυφάδα" (Κ. Κόκκορης, Στ.Γεωργούλας, Δ. Άλεβίζος)

• Αναμένεται ακόμη η ακύρωση, από την ίδια Αρχή που είναι αρμόδια, της απόφασης της πλειοψηφίας του Δήμου Γλυφάδας,για έγκριση των πεπραγμένων της Δημοτικής αρχής για το έτος 2015,αφού για τη θεμελίωση των οικονομικών στοιχείων,του απολογισμού,του ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου,έχουν ληφθεί υπόψη και οι παράνομες αποφάσεις για το έτος 2015,όπως αναφέραμε παραπάνω. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι έχει συνταχθεί εξώδικη διαμαρτυρία κατά του Ορκωτού Λογιστή,που φέρεται να έκανε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και λοιπών στοιχείων, γιατί παρά το γεγονός ότι έλαβε γνώση των καταγγελιών για τις αποφάσεις-μαΐμού,δεν ανακάλεσε την έκθεσή του.

• Λόγω των διενεργουμένων διοικητικών και ποινικών ελέγχων,η διοίκηση Παπανικολάου,δεν έχει προβεί μέχρι σήμερα στην έγκριση των οικονομικών στοιχείων και το δημόσιο απολογισμό, μπροστά στους πολίτες,για τα έτη 2016,2017,και 2018,αφού είναι αμφίβολο πλέον αν θα υπάρξει ορκωτός λογιστής που θα υπογράψει τις εκθέσεις και αν θα ακολουθήσουν τον κ. Δήμαρχο, με την υπογραφή τους, οι σύμβουλοί του,μετά τις τελευταίες εξελίξεις, αναλαμβάνοντας με τον τρόπο αυτό στους ώμους τους μέρος των ευθυνών του.

• Με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω είναι αναγκαίο ο (και) Γλυφαδιώτης αλλά, κυρίως, αρμόδιος Υπουργός των Εσωτερικών, να ζητήσει την επιτάχυνση των ελέγχων και την έκδοση των αναμενόμενων πορισμάτων, ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες πρό των εκλογών, γιατί ΔΕΝ πρέπει να ψηφίσουν τον κ. Παπανικολάου, ο οποίος (και εφόσον οι αποφάσεις των οργάνων κινηθούν στο πλαίσιο που έχουν προδιαγράψει οι καταγγελίες αλλά κυρίως οι δημοσιευμένες αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) θα είναι προφανώς έκθετος για όλα τα παραπάνω εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα που σημαίνουν προσωπικές ευθύνες αλλά και επιφέρουν έννομες συνέπειες. Συνέπειες που, πέρα πό το όποιο ηθικό σκέλος, δυστυχώς θα επηρεάσουν αρνητικά και το Δήμο, δηλαδή την τσέπη του κάθε πολίτη ξεχωριστά.

• Είναι αναγκαίο ακόμη, το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά την άρνηση του κ. Παπανικολάου να συμμορφωθεί με το έγγραφό του για υποβολή των ισολογισμών και των απολογισμών των ετών 2016,2017,2018 να προχωρήσει σε έλεγχο,για να διαπιστωθεί αν έγινε ή όχι χρηστή διοίκηση και να καταλογισθούν οι τυχόν ευθύνες στους υπεύθυνους.

• Τέλος θεωρούμε αναγκαίο, οι εναπομείναντες δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης του κ.Παπανικολάου, να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί στις αποφάσεις που λαμβάνουν,για να αποφύγουν δυσάρεστες για τους ίδιους (κατά Νόμο) συνέπειες, αφού είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι η προστασία των συμβούλων του δεν φαίνεται να είναι μέσα στις προτεραιότητες του κ. Παπανικολάου.

Παρακολουθούμε από κοντά τις δυσάρεστες εξελίξεις, όπως έχουμε χρέος από το ρόλο μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και την ιστορία προσφοράς μας στην πόλη, πάντα με προσήλωση στις Αρχές μας για πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία, πίστη στη νομιμότητα και τη χρηστή διοίκηση και απόλυτο σεβασμό του δημοσίου χρήματος και της διαχείρισής του προς όφελος της κοινωνίας και μόνο. Θα ενημερώνουμε για κάθε νέο τους δημότες που προφανώς αγωνιούν για τον τρόπο με τον οποίο δυστυχώς διοικείται η πόλη τους. Δική μας δέσμευση, η άμεση αναστροφή των παραπάνω προτύπων και η επαναφορά της κανονικότητας στο Δήμο, που δεν είναι τσιφλίκι κανενός".
 

Σχόλια Αναγνωστών

0 Προσθήκη σχολίου

Δεν υπάρχουν ακόμα σχόλια για αυτό το άρθρο.

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ!
Απάντηση σε x
* Υποχρεωτικά πεδία* Το vimaonline σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά και άσχετα με το περιοχόμενο του άρθρου σχόλια. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.