ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

"Σκουπίζουν" τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων με απόφαση Χουλιαράκη

0 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019, 00:08

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη επανέρχεται στο προσκήνιο η διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού. 

Το θέμα των ταμειακών διαθεσίμων οι ΟΤΑ το είχαν αντιμετωπίσει και στο παρελθόν και συγκεκριμένα με ΠΝΠ του 2015 και είχαν αντιταχθεί σφοδρά όλοι σχεδόν οι δήμοι της επικράτειας. Κι ενώ πίστευαν ότι το είχαν ξεπεράσει, με την πρόσφατη υπουργική απόφαση του Γ. Χουλιαράκη έρχεται και πάλι στο προσκήνιο και μάλιστα με πολύ επιτακτικό τρόπο. 

Με βάση την συγκεκριμένη απόφαση οι ΟΤΑ υποχρεούνται μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, (δημοσιεύθηκε στις 24 Ιανουαρίου) να μεταφέρουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα σε λογαριασμό της Τραπέζης Ελλάδος εντός 30 ημερών. 

Όσοι δήμοι δεν θα συμμορφωθούν σύμφωνα με τα όσα ορίζονται σ' αυτήν δεν θα έχουν χρηματοδότηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) αφού μόνο μέσω Τραπέζης της Ελλάδος θα μπορούν να εκταμιεύουν ποσά.  

 «Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ανοίγουν υποχρεωτικά λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας», προκειμένου να μεταφέρουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδας, κρατώντας σε τραπεζικούς λογαριασμούς μόνο όσα τους είναι απολύτως αναγκαία για τις τρέχουσες συναλλαγές τους.

Το μέγιστο όριο ρευστότητας που οι Φορείς επιτρέπεται να διατηρούν σε λογαριασμούς σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός Τράπεζας της Ελλάδος, υπολογίζεται σε καθημερινή βάση και ισούται με τις εκτιμώμενες καθαρές ταμειακές ανάγκες του Φορέα (εισπράξεις μείον πληρωμές) για το επόμενο δεκαπενθήμερο. Το δεκαπενθήμερο νοείται σε ημερολογιακούς όρους.

Τι ορίζει η απόφαση Χουλιαράκη 

Ορίζει ότι από την 1η Μαρτίου 2019 και εφεξής οι επιχορηγήσεις Δήμων και Περιφερειών από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) θα αποδίδονται υποχρεωτικά στο λογαριασμό του ΟΤΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, η παρ.1 του αρ.4 της Υ.Α. αναφέρει:

“Από 01/03/2019 και εφεξής (…) Τα ποσά των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που κατανέμονται, βάσει των σχετικών αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, στους OTA Α΄ και Β΄ Βαθμού, αποδίδονται υποχρεωτικά από την ως άνω ημερομηνία, με μεταφορά, από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε λογαριασμό της ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι εν λόγω Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος”.

Με απλά λόγια, εάν ο Δήμος δεν έχει συμμορφωθεί στην υποχρέωση να ανοίξει εκεί λογαριασμό, ΔΕΝ θα μπορεί να λαμβάνει χρήματα από τους ΚΑΠ.

Η Απόφαση Χουλιαράκη προβλέπει (παρ.3 του αρ.1) ότι εντός 30 ημερών από τη δημοσίευσή της οι Φορείς “μεταφέρουν τα πλεονάζοντα ταμειακά τους διαθέσιμα”, “όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11”, από τους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου (ΣΛΘ), στο λογαριασμό τους ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι Φορείς (παρ.1 του αρ.3) δύνανται να διατηρούν λογαριασμό εκτός ΣΛΘ για τη “διευκόλυνση των συναλλαγών τους”.

Η ορθή χρήση του όρου “διευκόλυνση των συναλλαγών” ελέγχεται και αξιολογείται από το ΓΛΚ και τις εποπτεύουσες Γεν. Δ/νσεις Οικονομικών Υπηρεσιών με βάση τα εξής κριτήρια:

α) παροχή από το πιστωτικό ίδρυμα της δυνατότητας στο Φορέα να κάνει χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας,

β) να διενεργεί συναλλαγές εξ αποστάσεως μέσω δικτυακών ηλεκτρονικών εφαρμογών.

Η Απόφαση διευκρινίζει ότι δεν νοείται “διευκόλυνση συναλλαγών” για τις περιπτώσεις που η ίδια δυνατότητα παρέχεται από τα συστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Επιπλέον, οι Φορείς μεριμνούν (παρ.2 του αρ.3 ) για τον περιορισμό του πλήθους των λογαριασμών που διατηρούν σε πιστωτικά ιδρύματα στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο που απαιτείται για την ομαλή διενέργεια των συναλλαγών τους.

“ΑΜΕΣΑ” θα πρέπει να προβούν στο κλείσιμο

- των αδρανών τραπεζικών λογαριασμών,

- των λογαριασμών με ιδιαίτερα χαμηλά ή μηδενικά υπόλοιπα,

- λογαριασμών των οποίων έχει παύσει ο σκοπός για τον οποίο συστάθηκαν

και να μεταφέρουν τα υπόλοιπα τους στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος”.

Όσον αφορά τα όρια ρευστότητας σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός ΣΛΘ, ορίζεται (άρθρα 12 και 13) ο τρόπος με τον οποίο θα προκύπτει η αναγκαία ρευστότητα, αλλά και θα παρακολουθείται ο έλεγχος συμμόρφωσης της ρευστότητας των λογαριασμών εκτός ΣΛΘ.

Σε περίπτωση που θα προκύπτει συστηματική υπέρβαση του μέγιστου ορίου ρευστότητας, το ΓΛΚ θα καταρτίζει χρονοδιάγραμμα μεταφοράς πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων του Φορέα στην Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο θα αποστέλλεται στο Φορέα που θα υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες κινήσεις για τη συμμόρφωση του με το εν λόγω χρονοδιάγραμμα.

Για τη μεταφορά των κεφαλαίων προς την Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπεται (αρ.5) η ύπαρξη ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής.

Το ΓΛΚ (αρ.6) θα παρακολουθεί τις κινήσεις και τα υπόλοιπα των λογαριασμών των Φορέων που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών, καθώς και στην ταμειακή διαχείριση και στο κοινό κεφάλαιο στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Στην Υ.Α. υπάρχουν προβλέψεις σχετικά με την υποβολή Πινάκων με στοιχεία ταμειακού προγραμματισμού. Οι συγκεκριμένες, αρχικά ισχύουν πιλοτικά μόνο για ορισμένους –ρητά αναγραφόμενους– Φορείς. Οι υπόλοιπες διατάξεις της “εφαρμόζονται από όλους τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης”.

Σχόλια Αναγνωστών

0 Προσθήκη σχολίου

Δεν υπάρχουν ακόμα σχόλια για αυτό το άρθρο.

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ!
Απάντηση σε x
* Υποχρεωτικά πεδία* Το vimaonline σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά και άσχετα με το περιοχόμενο του άρθρου σχόλια. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.