ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024, 13:38

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Μείωση δημοτικών τελών στην Ηλιούπολη - Δείτε τις νέες χρεώσεις

0 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018, 12:13

Συνεκτιμώντας τις οικονομικές δυνατότητές του ο Δήμος Ηλιούπολης, τις ανάγκες για καλύτερες επιδόσεις στην καθαριότητα αλλά και την ανάγκη στήριξης της τοπικής κοινωνίας, προχωράει σε μείωση δημοτικών τελών για το 2019, μετά από το 7 ετές πάγωμα που είχε καταφέρει.

Συγκεκριμένα, τα δημοτικά τέλη για κατοικίες κλπ θα διαμορφωθούν για το έτος 2019 σε 1,39€/τ.μ. και για τα καταστήματα στα 3,65€/τ.μ.

Επίσης στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, θα ισχύσουν οι παρακάτω απαλλαγές και ελαφρύνσεις:

Α) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ: Πλήρης απαλλαγή για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ, μείωση 50% για μεγαλύτερα εισοδήματα.

Β) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ: Πλήρης απαλλαγή για ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ, μείωση 50% για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

Γ) ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: Πλήρης απαλλαγή για ετήσιο εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ, μείωση 50% για μεγαλύτερα εισοδήματα.

Δ) ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%: Πλήρης απαλλαγή.

Ε) ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ: Πλήρης απαλλαγή.

ΣΤ) ΑΠΟΡΟΙ: Πλήρης απαλλαγή.

Η υλοποίηση των παραπάνω απαλλαγών θα πραγματοποιείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου στον Δήμο και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την κατηγορία στην οποία ανήκει.

Ακόμα, καθορίστηκε ο Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων στα 0,18€ ανά τ.μ.

Τα τέλη Κοιμητηρίου ως εξής:

1. Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακούς τάφους από 30 – 205 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία.

2. Δικαίωμα ταφής σε τάφους 3ετούς χρήσεως από 24 μέχρι 205 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και δωρεάν για Άτομα έως 18 ετών.
 
3. Δικαίωμα ταφής οστών σε οικογενειακούς τάφους 35,00 €

4. Δικαίωμα ταφής σε κτιστούς, σαρκοφάγους τριετούς χρήσεως μείωση
από 400,00 € σε 360,00 €

5. Δικαίωμα αγοράς οστεοθηκών από 550 μέχρι 750,00 € ανάλογα με το Διάζωμα 6.

6. Δικαίωμα εκταφής από οικογενειακούς ή 3ετούς χρήσης τάφους 30,00 €
και 2,00 € για νέους έως 30 ετών

7. Φύλακτρα οστών μείωση από 20,00 € σε 18,00 €

8. Δικαίωμα εκκλησίας 20,00 €

9. Δικαίωμα στολισμού 20,00 €

10. Δικαίωμα αίθουσας τελετών κατ΄ άτομο 1,00 €

11. Μνημόσυνα από 14,00€ μέχρι 120,00 € ανάλογα με τις επιθυμίες των συγγενών

12.Παραμονή σωρού, Ημερησίως 14,00€ , σε ψυγείο 25,00€

13.Ετήσιο τέλος καθαριότητας οικογενειακών τάφων 14,00 €

14.Παρατάσεις ταφής από 30 μέχρι 250 ευρώ το μήνα, ανάλογα με την κατηγορία και το τρίμηνο
Στην περιπτώσεις των θανάτων έως 30 ετών, υπάρχει δικαίωμα δωρεάν παράτασης πλέον της 3ετίας,για ένα ακόμα.

Τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων.

1. ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
To ετήσιο τέλος ανά τ.μ., από 15 έως 40 ευρώ ανάλογα με τη Ζώνη.
Οι χώροι οριοθετούνται με εμφανή διαγράμμιση από συνεργείο του Δήμου και οι κάτοχοι των αδειών θα είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του χώρου που καταλαμβάνουν με βάση την άδεια που τους έχει δοθεί.

2) ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ το μηνιαίο τέλος παραμένει στα 6,00 €/τ.μ. για κάθε περίπτωση.

3) Για τους ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Στις περιπτώσεις που συνδυάζονται οι θέσεις με εκδηλώσεις του Δήμου κ.λπ., το εβδομαδιαίο τέλος καθορίζεται στα 30,00 €/τ.μ.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, καθορίζεται εβδομαδιαίο τέλος σε 15,00 €/τ.μ. για χώρο μέχρι 2 τ.μ.

4) ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ κλπ
• 400,00€/τεμ. για κάθε αυτόματο πωλητή
• 400,00€/τεμ. έως 1τ.μ. για κάθε σταθμαρχείο
• 1.000,00€ για κάθε ΑΤΜ Τραπεζών

5) Για ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 15 έως 20,00 €/τ.μ. ανάλογα με τη Ζώνη.
Οι χώροι θα οριοθετούνται με εμφανή διαγράμμιση από συνεργείο του Δήμου και οι κάτοχοι των αδειών θα είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του χώρου του οποίου κάνουν χρήση.

6) Γιατην ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ, ΙΑΤΡΕΙΩΝ, ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ κλπ .
Ετήσιο τέλος πινακίδων Φαρμακείων & Ιατρείων : 1,00€ /τ.μ.
Πινακίδες σημάτων εταιρείας Πρατηρίων Καυσίμων : από 1τ.μ. έως 5τ.μ.: 50,00€/τ.μ.
Βάσεις πινακίδων τιμών ή προϊόντων Πρατηρίων Καυσίμων: 20,00€ /τ.μ

7) ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ κλπ.
1) Ορίζεται στα 40,00 € για κάθε δημοπρασία ή άλλη διαδικασία.
2) Για το Κλειστό Δημοτικό Θέατρο που θα παραχωρείται σε ιδιώτες 250 € για κάθε εκδήλωση. (Σε περίπτωση παραχώρησης του Δημ. Θεάτρου σε ιδιώτες για θεατρικές παραστάσεις με εισιτήριο, ο Δήμος θα αμείβεται με το 10% επί των πωληθέντων εισιτηρίων και όχι λιγότερο των 250,00 €).
3) Το τέλος για τις υπόλοιπες Δημοτικές αίθουσες που θα παραχωρούνται σε ιδιώτες για εκδηλώσεις, θα ανέρχεται στα 200,00 € για κάθε εκδήλωση.

8) ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ.Τα τετραγωνικά μέτρα κατάληψης θα ανέρχονται σε 10 τ.μ. και η τιμή ορίζεται στα 300,00€ συνολικά.

9) ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ & ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.
1) για μεμονωμένες εκδηλώσεις στα 180 €/ εβδομάδα.
2) για εκδηλώσεις επαγγελματικών ενώσεων, συνεταιρισμών κλπ έως 500€/εβδομάδα
3) για εκδηλώσεις, χωρίς διενέργεια δημοπρασίας, για διάστημα έως και δέκα (10) ημερών, σε συλλόγους, σωματεία, κοινωνικές οργανώσεις και νομικά πρόσωπα για τη διενέργεια πολιτιστικών, κοινωνικών, ενημερωτικών, ψυχαγωγικών, φιλανθρωπικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων το ύψος του τέλους ορίζεται στα 2,00€.

10) ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ (ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ & ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ).
Η κάθε θέση δεν θα ξεπερνά τα 2 τ.μ. με τέλος 25,00 €/τ.μ. ανά εβδομάδα.

11. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ. Για συμμετοχή στις δραστηριότητες διανομής τροφίμων χωρίς μεσάζοντες 30,00€.

Καθορισμός τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων

• Τέλος κατάληψης σταθερής κατασκευής περιπτέρου 50€/τ.μ.
• Τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου περιπτέρων από 25 έως 110€/τ.μ. ανάλογα τα τετραγωνικά

ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ από 20 έως 30€.

Τέλη διαφήμισης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται):
Μέσα σε μόνιμα και σταθερά πλαίσια - στέγαστρα: 0,88 €/τ.μ./όψη/ εβδ. έως 1,03 €/τ.μ./όψη/εβδ.

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1. Για διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή ηλεκτρικές εφημερίδες 176,08 €/τ.μ. ετησίως.
2. Για φωτεινές διαφημίσεις σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους 52,82 €/τ.μ. ετησίως.
3. Για διαφημίσεις μη φωτεινές σε στέγες ή δώματα κ.λ.π., 58,69 €/τ.μ. ετησίως.

Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Για διαφημίσεις σε οχήματα, 4,84 €/τ.μ. μηνιαίως.

Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διαφημίσεις σε ημερολόγια, δώρα, έντυπα, εφημερίδες, περιοδικά, περίπτερα, προβολή προϊόντων σε ράφια, διανομή διαφημιστικών προϊόντων.
Διαφημιστικό τέλος 2% επί της δαπάνης διαφήμισης ( Αρθρ. 9 & 6 Ν2880/2001 ) 

Σχόλια Αναγνωστών

0 Προσθήκη σχολίου

Δεν υπάρχουν ακόμα σχόλια για αυτό το άρθρο.

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ!
Απάντηση σε x
* Υποχρεωτικά πεδία* Το vimaonline σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά και άσχετα με το περιοχόμενο του άρθρου σχόλια. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.