ΑΛΙΜΟΣ

Ανδρέας Κονδύλης: Η Κυβέρνηση μας περιφρονεί και μας προσβάλει

Του Νικόλα Κονταρίνη 0 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018, 13:44

"Η Κυβέρνηση μας περιφρονεί και μας προσβάλει" αντέδρασε δικαιολογημένα ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου, το βράδυ της Τετάρτης 5/9/218, στην απαίτηση της Κυβέρνησης και συγκεκριμένα του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να απαντήσουν σχετικά με τα Σχέδια Κ. Υ. Α. για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, εντός τριών (κατ' ουσία δύο) ημερών, αφού τα Σχέδια αυτά εστάλησαν στον Δήμο στις 3/9/2018. 

Ο Δήμαρχος πέραν όσων είπε γύρω από το φλέγον αυτό ζήτημα, στάθηκε και σε άλλες περιπτώσεις που η Κυβέρνηση έχει αγνοήσει και συνεχίζει να αγνοεί παντελώς τις θέσεις και προτάσεις των Ο. Τ. Α. ψηφίζοντας νόμους όπως αυτή τους θέλει, επειδή έχει την πλειοψηφία στη Βουλή, λέγοντας χαρακτηριστικά πως, αυτό έχει καταντήσει ένας συστηματικός αιφνιδιασμός για την Αυτοδιοίκηση.

Αναφορικά με το πλαίσιο αυτής της ασφυκτικής χρονικής προθεσμίας, συμφώνησαν και όλοι όσοι μίλησαν στην συνέχεια, από τις υπόλοιπες παρατάξεις της αντιπολίτευσης.

Ο τέως δήμαρχος Θάνος Ορφανός, είπε ότι, καμία κυβέρνηση δεν συμπεριφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο στην Τ.Α., ο Νίκος Τσαμπαρλής πως, οι σημερινοί κυβερνώντες "μας έχουνε γραμμένους στα παλιά τους τα παπούτσια", η Ελένη Μπελιά συμφώνησε πως, όντως, τα χρονικά πλαίσια για να απαντήσουν είναι ασφυκτικά μικρά, ενώ η Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Δώρα Σύρμα, χαρακτήρισε το αποσταλέν από το Υπουργείο κείμενο, ως γελοίο, συνηγορώντας με την θέση του Δημάρχου, πως θα περιμένουν να τους σταλεί στην τελική του μορφή και αναλόγως θα πράξουν, έστω κι αν χρειαστεί να προσφύγουν στην Δικαιοσύνη. 

Από την πλευρά της "Λαϊκής Συσπείρωσης" (ΚΚΕ), η δημοτική συμβουλος, Κυριακή Καμαρινού, απέστειλε σχετική επιστολή, που ανέγνωσε ο κος Δήμαρχος στο σώμα, με την οποία καταγγέλει την τακτική που εφαρμόζει το Υπουργείο και η Κυβέρνηση εν γένει.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που ψηφίστηκε ομόφωνα, έχει ως ακολούθως:

Σε σχέση με τα Σχέδια ΚΥΑ για:

α) Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και β) Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού–Αγ. Κοσμά, τα οποία εστάλησαν στο Δήμο μας στις 3 Σεπτεμβρίου 2018, θέτουμε υπόψιν του Υπουργείου Εσωτερικών και κάθε τυχόν ενδιαφερόμενου τα ακόλουθα:

1. Είναι πρόδηλο ότι προσχηματικά και μόνο ερωτάται η άποψή μας. Τούτο, διότι η άπόψη του Δήμου μας πουθενά δεν έχει ληφθεί υπόψη σε όλα τα προγενέστερα στάδια, τόσο σε σχέση με τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγ.Κοσμά γενικά, όσο και ειδικά σε σχέση με τον εν λόγω Φορέα, οι προτάσεις μας για τον οποίο αγνοήθηκαν στο σύνολό τους από την Κυβέρνηση.

Η διήμερη μάλιστα προθεσμία (6.9.2018) για ένα τόσο σοβαρό και πολύπλοκο ζήτημα που μας αφορά άμεσα είναι απαράδεκτη και προσβλητική για το Δήμο μας και για το θεσμό της Διαβούλευσης.

Υπενθυμίζουμε ότι και για τη σύσταση του ως άνω Φορέα μας είχε τεθεί προθεσμία ολίγων ωρών για να διαβουλευτούμε και να γνωμοδοτήσουμε!

2. Η Κυβέρνηση συνεχίζει να νομοθετεί αγνοώντας πλήρωσης τις θέσεις του Δήμου μας, με μη επαρκή ενημέρωσή μας, με περιφρόνηση προς τις αρμοδιότητες και τον θεσμικό ρόλο μας, με πλήρη έλλειψη συνεννόησης και συνεργασίας.

Κατά συνέπεια, δεν μας απομένει άλλη οδός, από την δικαστική προβολή των ρυθμίσεων, με τις οποίες διαφωνούμε και οι οποίες θίγουν ευθέως το Δήμο μας, αλλά και την Τοπική Αυτοδιοίκηση συνολικά.

3. Διαπιστώνουμε ότι τα προταθέντα κείμενα περιέχουν πληθώρα ασαφειών, αντιφάσεων και ελλείψεων. Περιέχουν επίσης πολλές ρυθμίσεις αμφίβολης Συνταγματικότητας και νομιμότητας ή και πρόδηλης αντισυνταγματικότητας. Τούτο είναι φυσικό, καθώς τα προτεινόμενα αποτελούν προέκταση των ρυθμίσεων του Ν. 4549/2018, ο οποίες είναι εν πολλοίς αντισυνταγματικές και για τις οποίες έχουμε
ήδη ρητά εκφράσει την διαφωνία μας.

Όλα τα παραπάνω, ρητά επιφυλασσόμαστε να τα προσβάλλουμε δικαστικά, δεδομένης μάλιστα της παντελούς έλλειψης χρόνου για συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς στην παρούσα φάση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί η πρόβλεψη «ιδιωτικής χρήσης» (εκδηλώσεις) σε κοινόχρηστους χώρους, με ταυτόχρονο αποκλεισμό κοινού, κάτι που είναι θεσμικά αδιανόητο, καινοφανές, και δεν συνάδει με τον ίδιο τον χαρακτήρα και την φύση των κοινόχρηστων πραγμάτων, όπως αυτά προσδιορίζονται στην ελληνική έννομη τάξη.

4. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κ.Ε.Λ. διαπνέεται από «εσωστρέφεια», δείχνοντας σαφή διάθεση για μη συνεργασία του Φορέα με του όμορους Δήμους. Ο Κ.Ε.Λ. παρουσιάζει επίσης έντονη έλλειψη γνώσης για πρακτικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των πόλεων, φαινόμενο που δεν θα υπήρχε εάν είχε προηγηθεί συνεργασία με τους Δήμους και τις Δημοτικές Αρχές του Μητροπολιτικού Πόλου.

5. Σημειώνουμε ότι το Δ.Σ. του Φορέα δεν έχει ακόμα συγκροτηθεί και συνεπώς η ίδια η Διοίκηση του Φορέα δεν έχει την δυνατότητα να εκφράσει οποιαδήποτε άποψη για τον ΟΕΥ και τον ΚΕΛ.

Κατά την άποψή μας, ο ως άνω Φορέας Διοίκησης δεν πρόκειται εν τοις πράγμασι να λειτουργήσει ποτέ και αργά ή γρήγορα θα χρειαστεί το κεντρικό Κράτος να θεσμοθετήσει εκ νέου κάθε τι σχετικό με τον Φορέα αυτόν λαμβάνοντας αυτή την φορά υπόψη:
α) Τις δεσμεύσεις που προκύπτουν για έναν τέτοιο Φορέα από το Σύνταγμα και τους Νόμους,

β) Τις απόψεις και τις προτάσεις όλων των όμορων ΟΤΑ, η συνεργασία των οποίων είναι απαραίτητη για να προχωρήσει έναν τέτοιο εγχείρημα και

γ) Την ανάγκη για αποτελεσματικότητα και ευελιξία του Φορέα αυτού.

Σε κάθε περίπτωση το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου ξεκαθαρίζει ότι δεν θα επιτρέψει να ρυθμιστεί και να λειτουργήσει ερήμην του Δήμου Αλίμου ένα Φορέας που θα διαχειρίζεται ζητήματα της πόλης μας.

Καλούμε τους Δημότες σε επαγρύπνηση, συγχρόνως δε τα συλλογικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να πάρουν θέση.

Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και στην Συντονίστρια του έργου αξιοποίησης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού κα. Θ. Πέρκα.

Επίσης εξουσιοδοτούν τον Δήμαρχο για κάθε περαιτέρω ενέργεια.


Σχόλια Αναγνωστών

0 Προσθήκη σχολίου

Δεν υπάρχουν ακόμα σχόλια για αυτό το άρθρο.

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ!
Απάντηση σε x
* Υποχρεωτικά πεδία* Το vimaonline σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά και άσχετα με το περιοχόμενο του άρθρου σχόλια. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.