ΓΔ: 858,34 -1,49% EUR/USD: 1,1349

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Στις 27 Οκτωβρίου οι υπογραφές για την πώληση του Αστέρα Βουλιαγμένης

0 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, 13:21

Στις 27 Οκτωβρίου θα υπογραφεί τελικά η μεταβίβαση του ΑΣΤΕΡΑ Βουλιαγμένης στην Αραβικών συμφερόντων Jermyn Street, σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες του vimaonline.gr.

Η συμφωνία για το συγκρότημα του Αστέρα Βουλιαγμένης δημιουργεί νέα δεδομένα καθώς προβλέπει, τη μεταμόρφωση της χερσονήσου σε υπερπολυτελή πόλο αναψυχής. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζεται να μετατραπούν σε υπερπολυτελείς μονάδες τα δύο υφιστάμενα ξενοδοχεία, να δημιουργηθούν μόλις 13-15 πολυτελείς επαύλεις για λίγους, στη θέση που ξενοδοχείου Αφροδίτη, ενώ προβλέπεται η αναβάθμιση της μαρίνας του συγκροτήματος η οποία παραχωρείται για 40 χρόνια. 

Το σίγουρο είναι ότι με τη συμφωνία για την πώληση του Αστέρα,  πραγματοποιείται η μεγαλύτερη ξένη επένδυση στην ελληνική αγορά ακινήτων μετά το ξέσπασμα της κρίσης, που σε συνδιασμό με την επένδυση του Ελληνικού θα αναβαθμίσει το τουριστικό προϊόν στην Αττική δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας θα καταβληθεί και το τίμημα των 400 εκ. ευρώ  από τα οποία τα 95 εκ. θα λάβει το ΤΑΙΠΕΔ και τα υπόλοιπα η Εθνική Τράπεζα. 

Στα 800 εκ. αναμένεται να φθάσει η επένδυση

Στα 800 εκ. ευρώ αναμένεται να ανέλθει το ύψος της επένδυσης στον Αστέρα της Βουλιαγμένης, συμπεριλαμβανομένου και του τιμήματος, οι δε εργασίες ανακατασκευής θα διαρκέσουν περίπου ενάμισυ χρόνο.

Μετά τις τελικές υπογραφές θα ξεκινήσει η φάση των αδειοδοτήσεων ώστε μέσα στο χειμώνα να ξεκινήσουν οι εργασίες.

Τροποποιείται το Σχέδιο Πόλεως της Βουλιαγμένης 

Όπως αναφέρεται στο Προεδρικό Διάταγμα, σύμφωνα με το  Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) τροποποιείται το εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως Βουλιαγμένης Αττικής στην έκταση του «Αστέρα Βουλιαγμένης».  Στην ως άνω έκταση δεν εμπίπτει ο Ναός του Απόλλωνα Ζωστήρα, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ των δύο τμημάτων του ΕΣΧΑΔΑ και ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο.

Καθορίζεται, για το σύνολο της  έκτασης του «Αστέρα Βουλιαγμένης», συντελεστής δόμησης 0,2 και μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση 56.500 τ.μ., συντελεστής κάλυψης 0,1, καθώς και χρήσεις γης και όροι δόμησης κατά ζώνες.

α. Ζώνη ΙΑ: Περιοχή Αποκατάστασης Φυσικού Τοπίου: Στην περιοχή αυτή, επιφανείας 61.505 τ.μ. εκ των οποίων 9.170 τ.μ. εμπίπτουν και στη Ζώνη ΙΙ, επιτρέπονται οι χρήσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 1 του από 1/5.3.2004 Π.δ/τος (Δ' 254) και απαγορεύεται κάθε δόμηση. Επιτρέπεται η διατήρηση, ανακαίνιση και αποκατάσταση των υφισταμένων νομίμων κατασκευών εντός του κελύφους αυτών, για τις ανωτέρω επιτρεπόμενες χρήσεις, χωρίς αύξηση δόμησης, κάλυψης και όγκου. Η υφιστάμενη ιδιωτική οδός εντός της ζώνης αυτής πεζοδρομείται και εξασφαλίζεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας της.

β. Ζώνη IB: Περιοχή Προστασίας Φυσικού Τοπίου: Στην περιοχή αυτή, επιφανείας 156.236,55 τ.μ. εντάσ-σονται τα τμήματα της έκτασης «Αστέρας Βουλιαγμένης», τα οποία δεν εμπίπτουν στις Ζώνες II και III (ΙΙΙΑ και ΙΙIB). Διατηρείται και προστατεύεται το φυσικό ανάγλυφο, απαγορεύεται κάθε νέα δόμηση, με εξαίρεση τα ακόλουθα: αα) Επιτρέπεται η κατασκευή μέχρι τριών εγκαταστάσεων εισόδου, στα αντίστοιχα σημεία εισόδων- εξόδων του ακινήτου, με μέγιστη δόμηση 15 τ.μ. έκαστη και μέγιστο ύψος 3,50μ. ββ) Επιτρέπεται η διατήρηση, η βελτίωση της χάραξης ή η αντικατάσταση των υφισταμένων εσωτερικών δικτύων (οχημάτων, πεζών και δικτύων τεχνικών υποδομών), υπό τον όρο ότι αυτά κατασκευάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ύστερα από την έγκριση της χωροθέτησής τους.

Σε περίπτωση κατάργησης υφισταμένων δικτύων και διαμορφώσεων, το τοπίο αποκαθίσταται υποχρεωτικά. Οι υπόλοιπες κατασκευές απομακρύνονται ή καθαιρούνται. γγ) Διατηρείται η υπόγεια δεξαμενή πυρόσβεσης. δδ) Επιτρέπεται η διατήρηση, αναβάθμιση και συντήρηση του υφιστάμενου ελικοδρομίου, προς εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων του συγκροτήματος. εε) Όσοι υπαίθριοι χώροι στάθμευσης υπογειοποιούνται αποκαθίστανται και φυτεύονται.

γ. Ζώνη ΙΙ: Ζώνη Α' Απόλυτης Προστασίας Αρχαιολογικού Χώρου: Στην περιοχή αυτή, επιφανείας 10.256 τ.μ., εκ των οποίων 9.170 τ.μ. εμπίπτουν και στη Ζώνη ΙΑ, η οποία αποτελεί τμήμα της Ζώνης Α' του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου «Αστέρα Βουλιαγμένης», απαγορεύεται η δόμηση. Επιτρέπεται η διατήρηση των νομίμως υφισταμένων κτηρίων και άλλων κατασκευών, η συντήρηση, επισκευή και ανακαίνισή τους. Η διενέργεια ανασκαφών και αρχαιολογικών ερευνών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται η ακώλυτη πρόσβαση στον προϊστορικό οικισμό και την εγκατάσταση ελληνιστικών χρόνων και η απρόσκοπτη συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας.

δ. Ζώνη III: Περιοχή Τουρισμού - Αναψυχής - Παραθεριστικής Κατοικίας:

Στην περιοχή αυτή, επιφανείας 83.037,44 τ.μ., καθορίζονται Περιοχές Ανάπτυξης (Π.ΑΝ.) με οικοδομική γραμμή, με γενικό προορισμό τη χρήση τουρισμού-αναψυχής- παραθεριστικής κατοικίας. Η Ζώνη αυτή υποδιαιρείται σε δύο υποζώνες:

αα) Ζώνη ΙΙΙΑ: Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις: Η ζώνη αυτή οριοθετείται από τα περιτυπώματα των υφιστάμενων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων. Καθορίζεται χρήση τουρισμού-αναψυχής-παραθεριστικής κατοικίας, και ειδικότερα επιτρεπόμενη χρήση τα ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, με τις συνοδές χρήσεις αυτών: αθλητικές εγκαταστάσεις εκτός μεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, χώροι συνάθροισης κοινού, εμπορικά καταστήματα, εστίαση, σνακ μπαρ, αναψυκτήρια και γενικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης-αναψυχής, στάθμευση, για την εξυπηρέτηση των τουριστικών εγκαταστάσεων.

Επιτρέπονται, μετά την έκδοση των απαιτούμενων αδειών κατά τις κείμενες διατάξεις, τα ακόλουθα: διατήρηση, ανακαίνιση, αποκατάσταση, ανακατασκευή, εξυγίανση, εκσυγχρονι- σμός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων εντός εγκεκριμένου όγκου και κάλυψης αυτών. Επίσης, επιτρέπεται η κατεδάφιση (μερική ή ολική) των υφιστάμενων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων για την κατασκευή προσθηκών στα υφιστάμενα κτήρια ή για τη δημιουργία νέων. Ορίζεται μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τα 19,00μ. για τα ξενοδοχεία, τα 3,50 μ. για τις καμπάνες πλησίον της Ζώνης Α' Απόλυτης Προστασίας και τα 7,50μ. για τις υπόλοιπες Π.ΑΝ. στη ζώνη αυτή. Στο πλαίσιο των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων επιτρέπονται τα ειδικότερα προβλεπόμενα για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τις προδιαγραφές του EOT.

ββ) Ζώνη ΙΙIB: Κατοικία: Καθορίζεται η Περιοχή Ανάπτυξης με χρήση τουρισμού- αναψυχής-παραθεριστικής κατοικίας και ειδικότερα επιτρεπόμενη χρήση την κατοικία. Στη Ζώνη αυτή επιτρέπεται η ανέγερση μέχρι δεκαπέντε κατοικιών, σε δεκατρείς κατά μέγιστο κτιριακές μονάδες. Καθορίζεται μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τα 7,50μ., μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση τα 15.000 τ.μ., μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια κάλυψης τα 8.000 τ.μ. και ελάχιστη απόσταση μεταξύ κτηρίων τα 15,00 μ. Επιβάλλεται η φύτευση σε ποσοστό 75% της μη καλυπτόμενης επιφάνειας της Ζώνης αυτής. Η ανάπτυξη των κατοικιών γίνεται με βάση τα σύγχρονα πρότυπα βιοκλιματικού σχεδιασμού, με χρήση συστημάτων εξοικονόμησης ενεργειακής κατανάλωσης. Επιτρέπεται, κατά τις κείμενες διατάξεις, η σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών, οριζοντίων και καθέτων, επί των κτιρίων και εγκαταστάσεων της ζώνης αυτής, ύστερα από έγκριση της χωροθέτησης του οικείου επενδυτικού σχεδίου.

Στο ΕΣΧΑΔΑ επισημαίνεται ακόμη ότι κατά τη χωροθέτηση του οικείου επενδυτικού σχεδίου, θα εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών στην παραλία και τον αιγιαλό μέσω κοινόχρηστου οδικού δικτύου ή πεζόδρομου.

Σχόλια Αναγνωστών

0 Προσθήκη σχολίου

Δεν υπάρχουν ακόμα σχόλια για αυτό το άρθρο.

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ!
Απάντηση σε x
* Υποχρεωτικά πεδία* Το vimaonline σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά και άσχετα με το περιοχόμενο του άρθρου σχόλια. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.