ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: 23 ΜΑΙΟΥ 2024, 09:34

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Επένδυση Ελληνικού: Τα οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία, την οικονομία

0 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, 19:10

Πολλαπλά αναμένεται να είναι τα οφέλη που θα προκύψουν από την επένδυση στο Ελληνικό. Σε αντίθεση με όσα ισχυρίζονται οι πολέμιοι της, η επένδυση θα επιφέρει, σύμφωνα και με τη μελέτη του ΙΟΒΕ, σημαντικά οφέλη τόσο για την πόλη της Αθήνας, όσο και για τη χώρα ευρύτερα, σε μια σειρά αξόνων όπως είναι το Περιβάλλον, η Κοινωνία και η Οικονομία.

Η οικονομία της Ελλάδος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα έσοδα από τον τουρισμό, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί και η σημασία της διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος, ώστε να δημιουργηθούν επιπλέον οφέλη στην οικονομία από τομείς, όπου η Ελλάδα και ιδιαίτερα η Αθήνα, εμφανίζει σημαντικές προοπτικές, οι οποίες δεν έχουν διερευνηθεί έως σήμερα στον απαιτούμενο βαθμό. Οι τομείς αυτοί απαιτούν νέα και καινοτόμα έργα, αναγνωρίζοντας τις τάσεις που μπορούν να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα και κατ’ επέκταση για την Αθήνα. Το Ελληνικό προσφέρει την ευκαιρία να αναβαθμίσει την εικόνα της Αθήνας, εκεί όπου όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελλάδας συναντώνται σε ένα μέρος, που συνδυάζει ένα μοναδικό Μητροπολιτικό Πάρκο με ένα παραλιακό μέτωπο παγκόσμιας εμβέλειας.

Η ανάπτυξη του Ελληνικού θα επιφέρει σημαντικά και μετρήσιμα οφέλη για την ελληνική κοινωνία σε πολλά επίπεδα.

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και η εφαρμογή προτύπων περιβαλλοντικής πιστοποίησης των έργων και εγκαταστάσεων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγ. Κοσμά, αποτελούν βασικά κριτήρια για το σχεδιασμό των έργων. Ειδικότερα, πρόκειται για μία πρότυπη αστική ανάπλαση με πολύ χαμηλό μέσο συντελεστή δόμησης, μικρότερο του 0,5, συντελεστή κάλυψης μικρότερο του 30% και εισφορά σε γη. Μια πολεοδόμηση, δηλαδή, πολύ πιο ήπια όχι μόνο από τη συνηθισμένη στους όμορους δήμους και στην Αττική, αλλά και σε συμφωνία με τα καλύτερα πρότυπα παγκοσμίως.

Το Μητροπολιτικό Πάρκο εκτάσεως 2.000.000 τ.μ. (2.000 στρέμματα) θα είναι μεγαλύτερο από το Hyde Park του Λονδίνου (1.420 στρέμματα) και σημαντικά μεγαλύτερο από άλλα ελληνικά πάρκα όπως, για παράδειγμα, τον Εθνικό Κήπο (160 στρέμματα), το Πεδίο του Άρεως (270 στρέμματα), το Κτήμα Συγγρού (950 στρέμματα) και το Πάρκο Τρίτση (1.000 στρέμματα).

Με την ανάπτυξη και την υλοποίηση του Μητροπολιτικού Πάρκου, ενός χώρου ανοιχτού στο κοινό και χωρίς περιορισμούς στην πρόσβαση των πολιτών, αναμένονται σημαντικά οφέλη, τόσο περιβαλλοντικά (π.χ. βελτίωση μικροκλίματος περιοχής) όσο και κοινωνικά (γνωριμία του επισκέπτη, κατοίκου, εργαζόμενου, οικογενειάρχη, με μία νέα εμπειρία ζωής που συμπεριλαμβάνει τον αθλητισμό, την αναψυχή και την ευεξία, τη διασκέδαση, τον πολιτισμό, τον αγροτουρισμό, διαδρομές περιπάτου, ποδηλατοδρόμους, κ.λ.π. μέσα στο πάρκο).

Τέλος, βασικές προϋποθέσεις του έργου είναι ο σεβασμός στο ευρύτερο περιβάλλον, στο φυσικό τοπίο, στο κλίμα και στην πολιτισμική κληρονομιά του τόπου, μέσω π.χ. της ανάδειξης και προστασίας των αρχαιολογικών χώρων, της διατήρησης - αναπαλαίωσης κτιρίων ιστορικής σημασίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
Η ανάπτυξη του Ελληνικού θα επιφέρει σημαντικά και μετρήσιμα οφέλη για την ελληνική κοινωνία σε πολλά επίπεδα.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η ένταξη στο Σχέδιο Γενικής Διάταξης (Master Plan) σημαντικών εκτάσεων για κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις (π.χ. παιδικοί σταθμοί, εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διοικητικές εγκαταστάσεις, πολιτισμικοί χώροι, εγκαταστάσεις πρόνοιας/υγείας) όχι μόνο για την εξυπηρέτηση του πληθυσμού της ανάπτυξης, αλλά και για τους κατοίκους των όμορων περιοχών ή/και άλλων περιοχών του λεκανοπεδίου.

Θα υλοποιηθούν επιπλέον, με επιβάρυνση του Επενδυτή σημαντικά έργα υποδομών, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1,5 δις, τα οποία και επαυξάνουν το οικονομικό όφελος του Έργου όπως η υπογειοποίηση τμήματος της Λεωφόρου Ποσειδώνος, η υλοποίηση των εγκαταστάσεων και δικτύων κοινής ωφέλειας, σημαντικά λιμενικά έργα για την αναβάθμιση του παράκτιου μετώπου και τη δημιουργία ελεύθερης παραλίας 1 χ.λ.μ., δημιουργία πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων μήκους 50 χιλιομέτρων κ.α.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
1. Καταβολή στο Δημόσιο 915 εκατ. σε δόσεις σε διάρκεια 10 ετών, εκ των οποίων η πρώτη δόση είναι 300 εκατ., για την απόκτηση του 100% των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και την εκμετάλλευση της περιοχής για 99 χρόνια.

2. Επενδυτικές υποχρεώσεις αξίας 4,6 δις σε βάθος 15ετίας.

3. Απόδοση στο Ελληνικό Δημόσιο του 30% των καθαρών κερδών, πλέον μιας ελάχιστης απόδοσης για τα 99 χρόνια της διάρκειας της σύμβασης.

4. Έσοδα από τον επικείμενο διαγωνισμό αδειοδότησης του καζίνο, καθώς και από τους φόρους παιγνίων σε ετήσια βάση.

5. Έσοδα για το ελληνικό δημόσιο κατά την 25ετή επενδυτική δραστηριότητα του έργου (κατασκευή & λειτουργία), που υπολογίζονται σε σύνολο φόρων (εισοδήματος, εταιρικών, ασφαλιστικές εισφορές, φόροι ακινήτων, ΦΠΑ) πάνω από 13,5 δις (μελέτη ΙΟΒΕ)

6. Υλοποίηση έργων υποδομής ενδεικτικού προϋπολογισμού έως 1,5 δις και ανάληψη από τον Επενδυτή της ευθύνης συντήρησης και ασφάλειας του Μητροπολιτικού Πάρκου, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.

7. Την αναμενόμενη συμβολή του έργου στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της χώρας, που θα είναι της τάξης του 2,3% (μελέτη ΙΟΒΕ). Πρόκειται για παραγωγή νέου εθνικού πλούτου, που θα προέλθει από όλους τους κλάδους των ελληνικών επιχειρήσεων.

8. Σε ετήσια βάση καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του Έργου θα συντηρούνται περίπου 10.000 θέσεις εργασίας, ενώ μετά το πέρας της κατασκευής και κατά τη λειτουργία του, θα συντηρούνται περίπου 70.000 θέσεις με προοπτική μόνιμης διατήρησης τους.

9. Δημιουργία υπεραξίας της ακίνητης περιουσίας των όμορων δήμων και αναβάθμιση της ευρύτερη νότιας ζώνης της Αθήνας, συνδυαστικά με τα υπόλοιπα μεγάλα έργα ανάπτυξης, που συντελούνται στην ευρύτερη περιοχή.

Συνοψίζοντας, το Ελληνικό προσφέρει την ευκαιρία να αναβαθμιστεί η εικόνα της Αθήνας, εκεί όπου όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελλάδας συναντώνται σε ένα μέρος, που συνδυάζει ένα μοναδικό Μητροπολιτικό Πάρκο με ένα παραλιακό μέτωπο παγκόσμιας εμβέλειας

Σχόλια Αναγνωστών

0 Προσθήκη σχολίου

Δεν υπάρχουν ακόμα σχόλια για αυτό το άρθρο.

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ!
Απάντηση σε x
* Υποχρεωτικά πεδία* Το vimaonline σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά και άσχετα με το περιοχόμενο του άρθρου σχόλια. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.