ΓΛΥΦΑΔΑ

Δήμαρχος Γλυφάδας: Έχουμε ανάγκη διαδημοτικού Νεκροταφείου στο πρ. αεροδρόμιο του Ελληνικού

7 11 ΜΑΙΟΥ 2015, 17:27

Επαναφέρει το θέμα του διαδημοτικού νεκροταφείου στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού ο Δήμαρχος Γλυφάδας κ. Παπανικολάου. 

Στο πλαίσιο της παρέμβασής του σε ημερίδα που διοργάνωσε η Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού κατά της επένδυσης του Ελληνικού, ο Δήμαρχος Γλυφάδας δήλωσε ότι υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή και τα οποία πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν στο οποιοδήποτε  σχέδιο αξιοποίησης του πρ. αεδρομίου, όπως, ο κοινός σταθμός μεταφόρτωσης για τα απορρίμματα, το θέμα του διαδημοτικού κοιμητηρίου "που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη οι όμοροι δήμοι" όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, αλλά και πάρα πολλά άλλα θέματα που έχουν θέσει και θα συνεχίσουν να θέτουν.Μετά από αυτή τη δήλωση του Δημάρχου Γλυφάδας ενώπιον της υπουργού Οικονομικών κ. Βαλαβάνη αλλά και του υπουργού Περιβάλλοντος κυρίου Τσιρώνη εύλογα ανακύπτουν ερωτηματικά για το εάν ο χώρος που παραχωρήθηκε στη βάση της Αεροπορίας της Τερψιθέας και στον οποίο γίνονται έργα για τη δημιουργία του Νεκροταφείου, παραμένει στη διάθεση του Δήμου Γλυφάδας για τη δημιουργία Νεκροταφείου ή, κάτι έχει αλλάξει.  

Να υπενθυμίσουμε ότι με προσωπικές ενέργειες του Γ. Παπανικολάου όπως είχε αναδείξει το vimaonline.gr, η Γλυφάδα με σχετική ΚΥΑ απέκτησε χώρο για τη δημιουργία Νεκροταφείου στην αεροπορική βάση της Τερψιθέας.  

Στις 19 Δεκεμβρίου 2014 ο κ. Παπανικολάου δήλωνε: "Μας παραχωρείται έκταση 42 στρεμμάτων για την ανάπτυξη του Νεκροταφείου και 7,2 στρεμμάτων για τη δημιουργία δρόμων, στην Αεροπορική Βάση της Τερψιθέας, εσαεί".

"Στο νέο Νεκροταφείο, ως ανταπόδοση στο Υπουργείο Άμυνας, θα έχουν δικαίωμα ενταφιασμού απόστρατοι στρατιωτικοί και οι οικογένειές τους, πράγμα που θα το χαρακτηρίζει ως στρατιωτική εγκατάσταση η οποία θα εξαιρείται από περιορισμούς χρήσεων γης, όρους δόμησης κλπ".

"Η σημερινή ψήφιση στη Βουλή είναι σπουδαίο γεγονός για την πόλη μας. Έχουμε ήδη κάνει το τοπογραφικό και έπονται όλα όσα χρειάζονται. Σήμερα κάναμε μία αρχή. Δουλεύουμε εδώ και πέντε μήνες σοβαρά, υπεύθυνα και αθόρυβα προκειμένου να έχουμε ένα οριστικό αποτέλεσμα" είπε και κατέληξε λέγοντας "τελειώσαμε οριστικά με το έκτρωμα του Κ. Κόκκορη".


Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Προσθήκη - Τροπολογία
Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα- Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.»

Αιτιολογική Έκθεση
Αθήνα 11-12-2014,
Δυνάμει της υπ’ αρίθμ. Φ.550/ΑΔ 689206/2-6-2008 απόφασης ΥΦΕΘΑ, είχε παραχωρηθεί στο Δήμο Γλυφάδας η χρήση έκτασης, μέσω της ανάθεσης της διοίκησης και αξιοποίησής της στην τότε Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου, εντός του χώρου που χρησιμοποιεί η Πολεμική Αεροπορία στην περιοχή «Τερψιθέα» (εγκαταστάσεις ΕΤΗΜ), για την εγκατάσταση εντός αυτού Δημοτικού Κοιμητηρίου. Για τεχνικούς όμως λόγους (όπως ακαταλληλότητα εδάφους), το Κοιμητήριο δεν εγκαταστάθηκε ποτέ στο χώρο αυτό. Κατόπιν τούτου, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων και δεδομένης της εξακολουθούσας επιτακτικής κοινωνικής ανάγκης του Δήμου Γλυφάδας, από τον συνολικό χώρο που χρησιμοποιεί η ΠΑ για τις εγκαταστάσεις της ΕΤΗΜ, παραχωρείται στο Δήμο Γλυφάδας έτερο, κατάλληλο για την εγκατάσταση δημοτικού Κοιμητηρίου, εδαφικό τμήμα έκτασης εμβαδού 42.066 τ.μ., καθώς και εδαφικό τμήμα έκτασης εμβαδού 7.200 τ.μ., προκειμένου να δημιουργηθεί οδός πρόσβασης στο υπό ίδρυση Κοιμητήριο.

Με την εν λόγω παραχώρηση, ο Δήμος Γλυφάδας αναλαμβάνει την υποχρέωση να κατασκευάσει, με δικές του δαπάνες, νέα περιμετρική οδό, με φωτισμό και περιτοίχιση-περίφραξη, ώστε να εξασφαλίζεται η ανεξάρτητη πρόσβαση στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο, καθώς και τα απαιτούμενα υδραυλικά έργα για την απορροή των όμβριων υδάτων του υπό ίδρυση Κοιμητηρίου.

Η παραχώρηση γίνεται άνευ ανταλλάγματος, με ανταποδοτικό όμως χαρακτήρα για τις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς τμήμα του υπό ίδρυση Κοιμητηρίου το οποίο θα καθοριστεί κατά τη σύνταξη της μελέτης, θα διατίθεται για την εξυπηρέτηση των αναγκών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των αποστράτων των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και των οικογενειών αυτών.

Η λειτουργία του Κοιμητηρίου εντός εκτάσεως στρατιωτικής χρήσης, καθιστά σκόπιμη την υπαγωγή του εν λόγω έργου στην έννοια των στρατιωτικών έργων και εγκαταστάσεων. Η μελέτη για την κατασκευή του Κοιμητηρίου θα συνταχθεί από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Γλυφάδας και όχι από αυτές του ΥΠΕΘΑ, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, οι τελευταίες όμως θα έχουν την αρμοδιότητα έγκρισης της μελέτης. Τέλος προβλέπεται ρητά ότι το κόστος και η επίβλεψη της κατασκευής του έργου θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό του Δήμου Γλυφάδας.

Προσθήκη - Τροπολογία 
Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα- Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.»

Παραχώρηση χρήσης έκτασης στο Δήμο Γλυφάδας για ίδρυση Κοιμητηρίου 
1. Παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος στο Δήμο Γλυφάδας η χρήση εδαφικού τμήματος έκτασης εμβαδού 42.066 τ.μ., που χρησιμοποιείται από την Πολεμική Αεροπορία, εμφαινομένου με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία ΘΚΛΜΝΞΟΘ στο τοπογραφικό διάγραμμα του Παραρτήματος Ι, προκειμένου εντός αυτού να εγκατασταθεί δημοτικό Κοιμητήριο, καθώς και εδαφικού τμήματος έκτασης εμβαδού 7.200 τ.μ., που χρησιμοποιείται από την Πολεμική Αεροπορία, εμφαινομένου με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία ΤΣΡΠΘΤ στο ίδιο τοπογραφικό διάγραμμα, προκειμένου να δημιουργηθεί σε αυτό οδός πρόσβασης στο υπό ίδρυση Κοιμητήριο. 

Ο Δήμος Γλυφάδας αναλαμβάνει την υποχρέωση να κατασκευάσει με δικές του δαπάνες, νέα περιμετρική οδό, με φωτισμό και περιτοίχιση-περίφραξη ώστε να εξασφαλιστεί η ανεξάρτητη πρόσβαση στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο, καθώς και τα απαιτούμενα υδραυλικά έργα για την απορροή των όμβριων υδάτων του υπό ίδρυση Κοιμητηρίου.

2. Τμήμα του Κοιμητηρίου, το οποίο θα καθοριστεί κατά τη σύνταξη της μελέτης, θα διατίθεται για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των αποστράτων των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και των οικογενειών αυτών.

3. Η κατασκευή του ως άνω Κοιμητηρίου υπάγεται στην έννοια των στρατιωτικών έργων και εγκαταστάσεων και η εγκατάσταση-λειτουργία του θα υλοποιηθεί κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες και προβλεπόμενες χρήσεις γης και τους όρους δόμησης της περιοχής (ΓΠΣ, ΖΟΕ κλπ), καθώς και από τις λοιπές περιοριστικές της δόμησης διατάξεις. Η μελέτη για την κατασκευή του Κοιμητηρίου συντάσσεται από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Γλυφάδας και εγκρίνεται από τις τεχνικές υπηρεσίες του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παρ. 1 της υπ’ αρίθμ. 26229/1123/1987 (ΦΕΚ Δ’ 749/10-8-1987) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ενώ το κόστος και η επίβλεψη της κατασκευής του θα αναληφθεί εξ ολοκλήρου από το Δήμο Γλυφάδας. Με την ίδια ως άνω διαδικασία θα συνυποβληθεί προς έγκριση μελέτη οικολογικής αξιολόγησης, από την οποία θα προκύπτει ότι η χρήση κοιμητηρίου δεν είναι επιβαρυντική σε σχέση με την ήδη υφιστάμενη χρήση.
Αθήνα 11-12-2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ν.-Γ. ΔΕΝΔΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Γ. ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
Ν. ΤΑΓΑΡΑΣ


Σχόλια Αναγνωστών

7 Προσθήκη σχολίου
ΟΤΙ ΝΑΝΑΙ 12.05.15
Ο ΠΡ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΣΥΡΙΖΟ-ΑΝΤΑΡΣΥΕΣ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΣΤΗΝ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ
Απάντηση
ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ 12.05.15
Θα τρίβει τα χέρια του ο Ταστάνης και ο Κόκκορης με την δήλωση του Παπανικολάου. Αντί να στηλώσει τα πόδια του και να βάλει όλους τους δημότες απέναντι στην κυβέρνηση που θέλει να ακυρώσει μέσω πιέσεων του Ταστάνη το νεκροταφείο που έχει χωροθετηθεί στον χώρο της αεροπορίας στην Τερψιθέα κάνει την πάπια και γλύφει τους Συριζαίους επαναφέροντας το θέμα του νεκροταφείου στο Ελληνικό. Θέλει να γίνει και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας τρομάρα του. Απογοήτευση είσαι Γιώργο, κρίμα γιατί σε ψηφίσαμε
Απάντηση
Γλυφάδα τι κάνεις 11.05.15
Συνιστώσα του Κοκκορη ο Παπανικολάου λέει ότι έλεγε ο Κώστας προεκλογικά. Δικαίωση η αλλαγή στάσης του Παπανικολαου για τον Κοκκορη.Συμφωνω για τον κεφάλονιτη τους έδειξε πως τους έχει χεσμενους και τελικά ήταν στο επίκεντρο με την απουσία του .Να δούμε τι ετοιμάζει όμως ποτέ θα επιτεθεί γιατί αυτός εκφράζει πλέον το μέτωπο της επένδυσης
Απάντηση
Κώστας Στ. 11.05.15
Ο Δήμαρχος του Ελληνικού - Αργυρούπολης αυτές τις επιτροπές τις έχει χε###νες. Και δεν είναι κωλοτούμπας. Έχει συγκεκριμένες απόψεις και τις υποστηρίζει.
Απάντηση
Τζένη 11.05.15
Τον ξεφτιλισε ο Ταστάνης τον Γιωργάκη. Του ακύρωσε το σχέδιο για το νεκροταφείο και έτρεξε να βρει στέγη στην Επιτροπή. Κακώς μίλησε όμως ο κωλοτουμπας.τουλαχιστον ο άλλος του ελληνικού κρύφτηκε γιατί αν ερχόταν και αυτός και μας έλεγε ότι χαιρετιζει τους αγώνες μας θα ξέρναγαμε
Απάντηση
Glyfadiotis 11.05.15
Τι ακούσανε τα αυτάκια μου; Ο Παπανικολάου συνομιλητής του Κορτζίδη. Εκεί στη Ν.Δ. ακούει κανείς; Με το νεκροταφείο δεν τελειώσαμε; Τι είναι πάλι αυτό για διαδημοτικά νεκροταφεία; Αυτά τα έλεγε ο Κόκκορης;
Απάντηση
Θανάσης 11.05.15
Έτρεξε και ο Παπανικολάου να προσκηνύσει τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ. Αθάνατη ΟΝΝΕΔ, όλα τα λεφτά πάντως είναι η φωτό του δίπλα στον Κορτζίδη και τον Κόκκορη Ορφανό. Ίσως δεν το κατάλαβε αλλά τον ψηφίσαμε ακριβώς γιατί δεν είναι σαν αυτούς και δεν ανήκει σε επιτροπές Αγώνα. Καληνύχτα σας!
Απάντηση
Προσθήκη σχολίου
ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ!
Απάντηση σε x
* Υποχρεωτικά πεδία* Το vimaonline σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά και άσχετα με το περιοχόμενο του άρθρου σχόλια. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.