ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Δ. Χατζηδάκης: Γενική και αόριστη η θέση της Ρ. Δούρου για τα σκουπίδια

1 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014, 13:27

Με μία σειρά ερωτημάτων απευθύνεται στην Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου, ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, σχετικά με την επιστολή που εστάλει πριν ένα περίπου μήνα από την Περιφέρεια στους Δήμους της Αττικής σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων. 

Η αίσθηση που δημιουργήθηκε από την επιστολή της Περιφερειάρχου προς τους Δημάρχους ήταν ότι η Περιφέρεια πετά το "μπαλάκι" στους δήμους για το καυτό πρόβλημα της διαχείριση των απορριμμάτων.

Έχοντας στηρίξει μεγάλο μέρος της προεκλογικής της εκστρατείας η Ρένα Δούρου στη διαχείριση των απορριμμάτων και δηλώνοντας κάθετα αντίθετη με ότι η προηγούμενη διοίκηση του Γιάννη Σγουρού είχε δρομολογήσει, θα περίμενε κανείς να έχει έτοιμο το δικό της συγκεκριμένο σχέδιο διαχείρησής τους. 

Αντί αυτού, όμως, η κυρία Δούρου με την επιστολή της ζητούσε από τους δημάρχους να υποβάλλουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014 το δικό τους σχέδιο και τις δικές τους προτάσεις σχετικά με τη διαχείρηση των απορριμμάτων και ν' ανοίξει κύκλος δημόσιας διαβούλευσης με φορείς και τις κοινωνίες ευρύτερα.

Στην επίμαχη επιστολή της Περιφέρειας ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, χαρακτηρίζοντας το περιεχόμενό της γενικό και αόριστο θέτει μία σειρά ερωτημάτων και ζητά από τη νέα διοίκηση της Περιφέρειας να γνωστοποιήσει βάσει ποιας προεργασίας και βάσει ποιων μελετών σκέπτεται να διαγράψει το μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων που προωθούσε μετά από χρονοβόρα και επίπονη προεργασία η προηγούμενη διοίκηση του Γιάννη Σγουρού. 

Η επιστολή του Δημάρχου Παλαιού Φαλήρου Διονύση Χατζηδάκη 

Διον. Χατζηδάκης: Για το νέο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων είναι απαραίτητο να κατατεθεί συγκεκριμένο σχέδιο, με τεχνοοικονομικούς, χωροταξικούς και περιβαλλοντικούς όρους 

Κυρία Περιφερειάρχη 

Μετά από προσεκτική μελέτη το σχετικού εγγράφου σας, σας αποστέλλω τις ξεκάθαρες απόψεις μου που δεν επιδέχονται καμία πολιτική σκοπιμότητα αλλά μόνον αυτοδιοικητική. 

Θεωρώ ότι το έγγραφό σας είναι γενικόλογο και αόριστο που δημιουργεί πολλά εύλογα ερωτήματα στη φιλοσοφία των απόψεών σας. 

Για να μπορέσουν οι δήμαρχοι, η ΚΕΔΕ και η ΠΕΔΑ να τοποθετηθούν ουσιαστικά, θα πρέπει πρώτα να απαντηθούν κατά τη γνώμη μου εκ μέρους σας τα ακόλουθα ερωτήματα: 

α) Ποιο είναι το νέο αποκεντρωμένο σύστημα που θα εφαρμοσθεί σταδιακά και ποιο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. 

β) Έχει η Περιφέρεια εντοπίσει και μελετήσει τους χώρους αυτούς για να πραγματοποιηθεί η αποκέντρωση (συγκέντρωση των απορριμμάτων) και σε ποιους Δήμους. 

γ) Είναι εφικτή η αδειοδότηση των χώρων αυτών; Έχει εξασφαλισθεί η κοινωνική αποδοχή -συναίνεση των δημοτών σε κάθε Δήμο; 

Διατυπώνετε στο έγγραφό σας, τη θέση ότι θα μπει τέλος στα σύμμεικτα απορρίμματα. Για να γίνει αυτό πρέπει να καταστεί εφικτός ο διαχωρισμός στην πηγή στο επίπεδο του Λεκανοπεδίου σε δύο τουλάχιστον κατηγορίες, τα οργανικά και όλα τα άλλα. 

Οπότε πάλι γενννώνται τα εξής ερωτήματα: 
α) Έχει μελετηθεί από την Περιφέρεια πως ακριβώς θα επιτευχθεί ο στόχος αυτός;  
β) Ποιο είναι το κόστος οργάνωσης, μεταφοράς, επεξεργασίας, των απορριμμάτων αυτού του στόχου; 
γ) Αφού βρεθεί το κόστο αυτό δεν πρέπει να γίνει σύγκριση με το κόστος των μεθόδων εναλλακτικής διαχείρισης και επεξεργασίας που πραγματοποιείται στη Φυλή και τα Άνω Λιόσια; 

Εάν υπάρχει προεργασία και σχετικές μελέτες πρέπει η Περιφέρεια να τις γνωστοποιήσει σε μια ημερίδα και να ενημερωθούν οι Δήμοι. 

Εάν όμως δεν υπάρχει κάτι σχετικό και τεκμηριωμένο, θεωρώ ότι το κλείσιμο του ΟΕΔΑ Φυλής θα είναι ολέθριο σφάλμα που πρακτικά σημαίνει δημιουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διαχείρισης απορριμμάτων ανά ΟΤΑ ή ομάδα ΟΤΑ με δημιουργία τεράστιων προβλημάτων σε: 
α) Χρήσεις και διαθεσιμότητα γης δεδομένου ότι πολλοί ΟΤΑ, ιδιαίτερα οι πυκνοκατοικημένοι δεν διαθέτουν κατάλληλα ακίνητα. 

β) Υποβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος που θα συμπαρασύρει τις αξίες των ακινήτων. 

γ) Αύξηση του οικονομικού κόστους στα Δημοτικά Τέλη (προσλήψεις προσωπικού, υπερωρίες, αγορά οχημάτων). 

δ) Κινδύνους για την υγεία των δημοτών. 

ε) Ενστάσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ των ΟΤΑ δεδομένου ότι κανείς δεν θέλει τις εκαταστάσεις εντός των ορίων του. 

Εκτιμώ, πριν διατυπωθεί η ρητή άποψη για ακύρωση των έργων ΣΔΙΤ, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι ο σχεδιασμός αυτός, που πέρασε από πολλές φουρτούνες, είναι περιβαλλοντικά και οικονομικά επιζήμιος. 

Αναμένουμε επομένως την τεχνοοικονομική και περιβαλλοντική σύγκριση σε αυτό που σχεδιάζεται από την Περιφέρεια με το υφιστάμενο σχέδιο ΣΔΙΤ από όπου να προκύπτει ότι ο σχεδιασμός ΣΔΙΤ συνεπάγει αύξηση του κόστους και κατ' επέκταση αύξηση των Δημοτικών τελών. 

Όσον αφορά την περιβαλλοντική προστασία, δεδομένου ότι το εργοστάσιο των Άνω Λιοσίων είναι εργοστάσιο της δεκαετίας του '80, πράγματι μπορεί και θα πρέπει να υποστεί αναβάθμιση και να αυξηθεί η δυναμικοτητά του ώστε να γίνει ένα σύγχρονο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων. 

Οι ίδιες απαιτήσεις αυστηρής περιβαλλοντικής προστασίας, προβλέπονται και για τα τέσσερα προβλεπόμενα εργοστάσια ΣΔΙΤ. Επισημαίνω ότι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στην Αττική, χρειάζεται μόνο μία νέα Μονάδα την Ανατολική Αττική. Πρέπει, επίσης, να τονίσουμε ότι η σημερινή περιβαλλοντική όχληση οφείλεται κυρίως στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής και όχι στο εργοστάσιο. Αυτό έχει διαπιστωθεί με επανειλημμένες μετρήσεις. Κατασκευάζοντας τα εργοστάσια ΣΔΙΤ και αξιοποιώντας τα προϊόντα τους, το προς ταφήν υπόλειμμα θα είναι αδρενές και η οσμή του ΧΥΤΥ περιορίζεται δραστικά. 

Καθ' όσον αφορά στην αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, η Περιφέρεια θα πρέπει να αποδείξει την αναγκαιότητά της. Στην ουσία πρέπει να απαντήσει στα παραπάνω ερωτήματα, από τα οποία θα προκύψει αν υπάρχει εκτεταμένη τεχνική πλάνη, που θα οδηγήσει στην ανάγκη αναθεώρησης προς την κατεύθυνση του σχεδίου, που υπαινίσσεται η Περιφέρεια. Είναι απολύτως απαραίτητο το σχέδιο αυτό της Περιφέρειας να μας κατατεθεί συγκεκριμένο, με τεχνοοικονομικούς, χωροταξικούς και περιβαλλοντικούς όρους και να αποφασισθεί η αναθεώρηση, που ευαγγελίζεσθε.

Τέλος, οι χρόνοι που υποδεικνύετε, περί ενδεχομένες εκπονήσεως νέων σχεδίων σε επίπεδο δήμων ή συνεργασίας Δήμων μέχρι το τέλος του 2014, είναι απολύτως μη ρεαλιστικοί.

Θα πρέπει να προσληφθούν οι απαραίτητοι τεχνικοί σύμβουλοι, διαδικασία ιδιατέρως χρονβόρα και δεν υπάρχουν ούτε ο χρόνος ούτε οι απαραίτητες πιστώσεις για κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση, ο κοινωνικός διάλογος επί του θέματος, δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσει χωρίς να υπάρξουν σαφείς απαντήσεις και θέσεις επί των ως άνω τεθέντων ερωτημάτων.

δεν θέλω να μπω στη σκέψη ότι η Περιφέρεια προτίθεται να τα μεταφέρει στο Εξωτερικό όπως είχε διαρρεύσει στα Μέσα Ενημέρωσης.

Πρέπει τέλος να ενημερωθείτε ότι η ΠΕΔΑ με απόφασή της το 2013, ζητούσε να επανέλθει η διαχείριση των απορριμμάτων στους ΟΤΑ όπως προβλέπεται σε όλη την Ελλάα (ΦοΔΣΑ) και να διορθωθεί αυτή η στρέβλωση του Καλλικράτη που μόνο στην Αττική ισχύει.

Με εκτίμηση

Ο Δήμαρχος
Διονύσης Χατζηδάκης  

Σχόλια Αναγνωστών

1 Προσθήκη σχολίου
Ο ΛΟΥΚΙ ΛΟΥΚ 18.11.14
Ενας Δημαρχος που εχει εμφυτη την ικανοτητα της Διοικησης, εδω και πολλα χρονια , ζητα απο την Περιφερειαρχη αφου δεν εχει την εμπειρια στην Τ.Α.να δειξει τουλαχιστον οτι εχει λιγη γνωση για αυτην.
Απάντηση
Προσθήκη σχολίου
ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ!
Απάντηση σε x
* Υποχρεωτικά πεδία* Το vimaonline σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά και άσχετα με το περιοχόμενο του άρθρου σχόλια. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.