ΑΡΘΡΑ

Του Νίκου Κορμπά*

Ο Νίκος Κορμπάς είναι αρχιτέκτων 

Πόλη - Δήμος: Κατευθύνσεις για ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Στρατηγικού Σχεδιασμού

0 13 ΜΑΙΟΥ 2019, 16:51

Το κείμενο που ακολουθεί [ σε ακριβή μετάφραση] είναι η παρουσίαση της Έκθεσης των προτάσεων παρέμβασης για την Ανάπτυξη μιας Πόλης – Δήμου το οποίο ανατέθηκε από την Οργανωτική Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού στην Επιστημονική Επιτροπή του Δήμου Φλωρεντίας – Ιταλία.

Για τη σύνταξη της πλήρους Έκθεσης - με 108 σελίδες - συνεργάστηκαν: οι Εργατικές Ομοσπονδίες, το Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το Πανεπιστήμιο Φλωρεντίας, το Εμπορικό Επιμελητήριο και η Ένωση Βιοτεχνών του Δήμου Φλωρεντίας.

Η διακυβέρνηση των πόλεων γίνεται όλο και πιο δύσκολη γιατί οι σχέσεις μεταξύ των λειτουργιών τους - οικονομικών και κοινωνικών - γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκες.
Από την άλλη, είναι προφανές πως το μέλλον κάθε πόλης βρίσκεται αποκλειστικά στα δικά της χέρια. Εξαρτάται, βέβαια, κάθε φορά, από την ικανότητα της Διοίκησης της πόλης να εκφράσει Συνεκτικότητα και Πρόγραμμα.

Σε μια εποχή, που, με την οικονομική παγκοσμιοποίηση φθείρονται τα εθνικά κρατικά συμφέροντα, οι πόλεις πρέπει να αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις δικές τους δυνάμεις. Βέβαια, θα υπάρχει πάντα το κράτος που ως αλεξιπτωτιστής θα παρεμβαίνει και επιπλέον θα αυξάνει τον ανταγωνισμό μεταξύ Πόλης – Δήμου και Περιφέρειας προκειμένου να προσελκύσει οικονομικές δραστηριότητες. Τα ρίσκα εδώ είναι πιθανά, όμως, είναι πιθανές και οι νέες ευκαιρίες που θα εμφανιστούν μέσα από αυτόν τον ανταγωνισμό.

Είναι, πράγματι, αλήθεια πως οι επιχειρήσεις και οι οικονομικές δραστηριότητες γίνονται ολοένα και πιο κινητικές στον τομέα της αναζήτησης ευνοϊκότερων συνθηκών λειτουργίας, όμως, είναι και πιο ευαίσθητες, από ότι στο παρελθόν, απέναντι στο εξωτερικό περιβάλλον και τις διαμορφωμένες συνθήκες. Όχι μόνο στις οικονομικές – όπως οι υποδομές, οι υπηρεσίες, η προσφορά και ποιότητα εργασίας – αλλά επίσης και στο κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

Η ποιότητα της ζωής στην πόλη, η κοινωνική συνεκτικότητα και η πολιτιστική δυναμική, αποτελούν παραμέτρους ολοένα και πιο σπουδαίους για την οικονομική ανάπτυξη.
Εδώ, ακριβώς, προκύπτουν οι νέες ευκαιρίες για την ίδια την Πόλη : να καταφέρει να ολοκληρώσει και να συντονίσει αποτελεσματικά τις οικονομικές, πολιτιστικές και κοινωνικές λειτουργίες προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων.
Είναι φυσικό πως δεν είναι και τόσο εύκολο και πως οι τοπικές κυβερνήσεις δεν θα τα καταφέρουν μόνες τους.

Τα εργαλεία των υφιστάμενων Στρατηγικών Σχεδίων είναι πεπαλαιωμένα και άκαμπτα, ενώ οι οικονομικοί πόροι δεν επαρκούν. Ιδίως όταν πρόκειται για Πόλεις – Δήμους όπου τα όρια των Δήμων χάνονται μέσα στην ευρύτερη Μητρόπολη όπως η Αθήνα.

Μπροστά σε αυτό το πρόβλημα και τις δυσκολίες που περορίζουν τις δυνατότητες των τοπικών κυβερνήσεων, πολλές ευρωπαϊκές πόλεις δρομολόγησαν νέες μορφές Στρατηγικού Σχεδιασμού ενώ η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε το νέο αυτό εργαλείο ως απαραίτητο εργαλείο για μια τοπικά κυβέρνηση.

Πρόκειται για μια διαδικασία εθελούσιας συνεργασίας μεταξύ των διάφορων Τομέων Δημόσιων και Ιδιωτικών που συμφωνούν μεταξύ τους σε μια πορεία που και οι δύο συμμερίζονται. Καθορίζουν τους στρατηγικούς στόχους και αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν μια σειρά από ενέργειες με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Με τον τρόπο αυτόν, επιχειρείται κάθε φορά να αντιμετωπιστεί όχι μόνο το πρόβλημα του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων δημόσιων θεσμών, που είναι δύσκολο να επιτευχθεί μόνο με την ιεραρχική οδό, αλλά επίσης και να συνδυάσει και συνδέσει τους οργανισμούς που εκπροσωπούν τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά συμφέροντα.

Ο ρόλος των ιδιωτικών παραγόντων είναι αποφασιστικός όχι μόνο ως προς τους οικονομικούς πόρους που πρόκειται να επενδυθούν, αλλά και για την ενημέρωση και τη συγκατάθεση που απαιτούνται προκειμένου να πραγματοποιηθούν επαρκείς και συντονισμένες οικονομικές παρεμβάσεις.

​Η συνεργασία (και συνεπιχειρηματικότητα) μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα καθώς και η ολοκλήρωση των Τομεακών πολιτικών μέσα σε ένα συμμεριστικό και συντονισμένο πλαίσιο είναι συνεπώς τα κρίσιμα ζητήματα για την επιτυχία του Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Οι προτάσεις που αναπτύχθηκαν μέχρις εδώ, προφανώς δεν θέτουν ζήτημα υποκατάστασης των αποφάσεων των συνελεύσεων των τοπικών κυβερνήσεων και ούτε φυσικά τις αμφισβητούν. Ο ρόλος τους είναι να εμπλουτίσουν και εφοδιάσουν τις κυβερνήσεις αυτές με νέες ιδέες και πληροφορίες, προκειμένου να εξασφαλίσουν τις αναγκαίες συναινέσεις και πρόσθετους οικονομικούς πόρους.

Η κινητικότητα της Τοπικής Κοινωνίας και η πλέον ευρεία συμμετοχή των πολιτών σε ζητήματα απαραίτητα για την ανάπτυξη και τη βελτίωση ποιότητας ζωής αποτελούν αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία των παραπάνω μεθόδων.

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός δεν συνεπάγεται ένα είδος πληρεξουσίου ή υποχρέωσης των Δημόσιων Λειτουργιών σε διαφορετική κατάσταση από αυτήν για την οποία δημοκρατικά έχουν επιλεχθεί και ούτε εμφανίζεται ως τεχνοκρατικό πείραμα που εμπιστεύεται την ικανότητα ενός συστημικού σχεδιασμού «ειδικών».

Αντιθέτως, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός επιβάλλεται να συναινεί εμφανώς με τους θεσμούς της Τοπικής Κυβέρνησης , να συνδιαλέγεται και να αποφαίνεται σε Προγράμματα και Πράξεις που μπορούν να αποκομίσουν πλεονεκτήματα από μια ευρεία πλειοψηφία τόσο των δημόσιων παρεμβάσεων μεταξύ τους όσο και των ιδιωτικών.

​Τελειώνοντας, ας τονιστεί πως πολλές ευρωπαϊκές πόλεις προχώρησαν τα τελευταία χρόνια στην κατεύθυνση αυτού του είδους Στρατηγικού Σχεδιασμού μεταξύ των οποίων είναι η Βαρκελώνη, η Γλασκώβη, η Φραγκφούρτη, το Τορίνο, το Μονακό, η Λιόν, το Μιλάνο η Ρώμη, η Φλωρεντία και άλλες.

Τα επεξεργασμένα Προγράμματα και η εμπειρία από τις πόλεις αυτές είναι και μεγάλη και δημοσιοποιημένη έτσι ώστε κάθε τοπική κυβέρνηση να μπορεί να τη μελετήσει. Φτάνει να το θέλει αλλά και να αποδεχτεί πως η ανάπτυξη επιτυγχάνεται μόνο με νέους σύγχρονους τρόπους, ρεαλιστικούς και προ πάντων απαγκιστρωμένους από παλιά πρότυπα και επιλεκτικές λύσεις.

*Ο Νίκος Κορμπάς είναι αρχιτέκτων - υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος στον Συνδυασμό «Μαζί για το Φάληρο… με Προοπτική" του Γιώργου Βασιλείου

Βιογραφικό

Γεννήθηκα στα Κάτω Πετράλωνα της Αθήνας το 1950 όπου και τελείωσα το Δημοτικό σχολείο ενώ για τη μέση εκπαίδευση τελείωσα τη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή.

Το 1969 εισήχθηκα στην Αρχιτεκτονική Σχολή της Φλωρεντίας στην Ιταλία από όπου και αποφοίτησα με άριστα το 1975.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου εργάστηκα για δύο χρόνια σε ιδιωτικό Αρχιτεκτονικό Γραφείο ενώ παράλληλα είχα ενεργή συμμετοχή και δράση στον Δημοκρατικό Σύλλογο Ελλήνων φοιτητών Φλωρεντίας και σε αντιδικτατορικές οργανώσεις.

​Μετά την επιστροφή μου στην Ελλάδα το 1975 εργάστηκα σε ιδιωτικά γραφεία ενώ παράλληλα ιδρύσαμε με φίλους τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κάτω Πετραλώνων στον οποίο προέδρευσα σε όλη τη διάρκεια του έτους 1976.

​Κατά τα έτη 1977 – 1979 υπηρέτησα στο σώμα του Μηχανικού στο Κιλκίς ενώ παράλληλα εργαζόμουν ως ιδιώτης Μελετητής.

Μετά την αποστράτευση μου εργάστηκα σε ιδιωτικά Αρχιτεκτονικά Μελετητικά Γραφεία και στο τέλος της ίδιας χρονιάς προσλήφθηκα στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Δ/νσης Μελετών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού όπου και υπηρέτησα μέχρι τα τέλη του 2008.

​Σε όλη τη διάρκεια της θητείας μου στη ΓΓΑ ασχολήθηκα αποκλειστικά με αρχιτεκτονικές μελέτες αθλητικών έργων σε όλα τα επίπεδα όπως :

• Σύνταξη Προδιαγραφών αθλητικών έργων όλων των βαθμίδων [Δημοτικά – Εθνικά – Διεθνή]

• Συμμετοχή σε Τεχνικές Επιτροπές διεκδίκησης και τέλεσης Εθνικών και Διεθνών Διοργανώσεων

• Συμμετοχή με ομάδα Αρχιτεκτόνων στη Σύνταξη Φακέλων Υποψηφιότητας και Διεκδίκησης Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 1996» και «Αθήνα 2004»

• Συμμετοχή σε Επιτροπές Αξιολόγησης Μελετών - Επίβλεψη και παρακολούθηση εκτέλεσης έργων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004

• Οργάνωση και συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή σεμινάρια

• Αρθρογραφία και συνεργασία στο τμήμα μελετών της Ολυμπιακής Επιτροπής Ιταλίας

• Αρθρογραφία σε ελληνικές εφημερίδες και περιοδικά με κύριο θέμα τη Βία στους Αθλητικούς χώρους

Κατά τα έτη 1994 – 1996 εργάσθηκα ως καθηγητής στο μάθημα της Οικοδομικής 3ου έτους στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό του ΑΚΤΟ.

Από το 2008 μέχρι σήμερα ασχολήθηκα με αρχιτεκτονικές μελέτες επίσης αθλητικών έργων και συνεργάστηκα ως σύμβουλος για τεχνικά αθλητικά θέματα με διάφορους δήμους της Αττικής ενώ κατά το διάστημα 2009 – 2010 διετέλεσα Τεχνικός Σύμβουλος Περιφερειάρχη στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος.

Ζώ και κατοικώ στο Παλαιό Φάληρο από το 1994, παντρεμένος με τη Μάγδα λογίστρια και πρώην έμπορο.

​Έχω μια κόρη, τη Μάγια, που γεννήθηκε το 1980 είναι Αρχιτέκτων και εργάζεται στον ιδιωτικό Τομέα.

Η σύζυγος μου έχει δύο παιδιά από τον πρώτο γάμο τη Ναταλία πτυχιούχο κοινωνιολόγο και τον Γρηγόρη πτυχιούχο ΤΕΦΑΑ που είναι και συνυποψήφιος μου στον Συνδυασμό ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ.

Αξίζει να αναφέρω εδώ πως σε συνεργασία με την κόρη μου Μάγια εκπονήσαμε την Αρχιτεκτονική Μελέτη του κλειστού Γυμναστηρίου Παλαιού Φαλήρου «Σοφία Μπεφόν».

​Πιστεύω, πως, η πολυετής εμπειρία μου σε ότι αφορά στις Μελέτες, Επιβλέψεις, Προγραμματισμό και Διαχείριση Αθλητικών Εγκαταστάσεων θα συμβάλει θετικά και θα ενισχύσει τον Δήμο στον Τομέα του Αθλητισμού.

Παράλληλα, η εμπειρία μου και η γνώση σε ζητήματα Αρχιτεκτονικής, Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Σχεδιασμού την οποία έχω αποκτήσει παρακολουθώντας και σχολιάζοντας ενέργειες του Δήμου Φλωρεντίας, για πολλά χρόνια σε αυτούς τους Τομείς, θα συμβάλουν επίσης στην επεξεργασία, αξιολόγηση και λήψη σχετικών αποφάσεων στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου.

​Ο Συνδυασμός «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΛΗΡΟ» στον οποίο συμμετέχω, έχει επεξεργαστεί ολοκληρωμένα Προγράμματα πάνω στους Τομείς:

• Ασφάλεια, ασφαλής διαβίωση και προφύλαξη για όλες τις πληθυσμιακές ομάδες του Δήμου

• Ενίσχυση και ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας

• Αξιοποίηση όλων όσων Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας αφορούν

• Ενίσχυση του Αλιευτικού Τομέα του Δήμου

• Δημιουργία Διεύθυνσης κεντρικού Αθλητικού Σχεδιασμού

• Πρόγραμμα Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής
Πρωταρχικός μας στόχος είναι η ανάπτυξη του Τομέα της Παιδείας στον Δήμο με ενίσχυση των Δραστηριοτήτων και εφαρμογή νέων Προγραμμάτων της ΕΕ, αλλά και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των υποδομών.
 

Σχόλια Αναγνωστών

0 Προσθήκη σχολίου

Δεν υπάρχουν ακόμα σχόλια για αυτό το άρθρο.

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ!
Απάντηση σε x
* Υποχρεωτικά πεδία* Το vimaonline σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά και άσχετα με το περιοχόμενο του άρθρου σχόλια. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.