ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ

Γιώργος Μαυρωτάς

 Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ, πρώην αρχηγός εθνικής πόλο, βουλευτής με Το Ποτάμι (Περιφέρεια Αττικής)