ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: 28 ΜΑΙΟΥ 2024, 14:57

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ

Γιάννης Δημητριάδης

Ο Γιάννης Δημητριάδης είναι Πολεοδόμος - Χωροτάκτης Μηχανικός
Πρόεδρος Ένωσης Πολιτών Βούλας