ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: 28 ΜΑΙΟΥ 2024, 14:10

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ

Μιχάλης Χρηστάκης

Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης

Πολιτικός Επιστήμων - Διεθνολόγος 
Γενικός Γραμματέας Δήμου Διονύσου
Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης "Κλεισθένης" 

19/10/2016 17:02

Στρατηγική για τον Πολιτισμό και Τοπική Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική και Οικονομική Ανάπτυξη μέσω της Ανάδειξης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Το παρόν άρθρο αναδεικνύει την αναγκαιότητα για χάραξη Στρατηγικού Προγραμματισμού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για τον ...